Informace pro začínající tenisty, tenisovou mládež

15. 09. 2019 --- Mám zájem o členství ... 833x 0

Tato webová stránka je určena všem novým zájemcům (dospělým i tenisové mládeži) o členství v tenisovém oddíle TJ Jiskra Třeboň, z. s. i těm stávajícím, kteří si chtějí připomenou svá práva a povinnosti.

 • Práva a povinnosti všech členů tenisového oddílu jsou upravena stanovami zapsaného spolku TJ Jiskra Třeboň, z. s., jehož je tenisový oddíl součástí.
 • Další práva a povinnosti členů tenisového oddílu a chování na tenisových kurtech našeho oddílu je popsáno v rubrikách:
 • Členem tenisového oddílu se stává zájemce po:
 • Z práv a povinností členů tenisového oddílu vyplývajících z Hracího řádu zvlášť upozorňujeme na:
  1. Hrací doba je v případě většího počtu zájemců omezena na jednu hodinu hry při dvouhře a dvě hodiny při čtyřhře.
  2. Dvorce č. 1 - 5 jsou od 16:00 hodiny (v pracovní dny i o svátcích a víkendech) vyhrazeny pro členy oddílu tenisu TJ Jiskra Třeboň nebo pro členy oddílu s jejich hosty (kromě tzv. redukovaného členství).  Dvorce č. 6 a 7 je možné rezervovat celodenně pro nečleny oddílu.
   Pokud nejsou kurty 1 - 5 i po 16:00 hodině obsazeny členy oddílu, může správce tyto kurty pronajmout nečlenům tenisového oddílu. Členové tenisového oddílu musí následně respektovat právo nečlenů oddílu dohrát již rozehraný zápas dle bodu 2 tohoto odstavce.
   Pokud je zájem o pronájem tenisového kurtu 1 - 5 po 16:00 jen nečlenem oddílu, neplatí pro členy oddílu omezení délky hry podle bodu 2. tohoto odstavce.
   Rezervaci pro přístup na tenisové kurty je tedy možno provést u správce tenisových kurtů:
   1. pro kurty 1 - 5 do 16:00 hod,
   2. pro kurty 6 - 7 kdykoli
    s výjimkami uvedenými v úplném znění Hracího řádu na dvorcích oddílu tenisu.
  • Všichni hráči, trenéři a organizátoři turnajů jsou povinni respektovat pokyny správce. Správce může po zvážení zakázat hru na dvorci nebo dvorcích z důvodu nezpůsobilosti ke hře. Pokud není správce, přebírají jeho pravomoce členové výboru tenisového oddílu..
 • Trénink a spolupráce s trenéry
  • Tenisový oddíl nezaměstnává trenéry, ale vytváří podmínky, aby trénink (zejména mládeže) na našich tenisových kurtech mohl probíhat za co nejdostupnějších podmínek:
   • v letní tenisové sezóně cenově dostupným členstvím v oddíle s příslušným přístupem na tenisové kurty,
   • v zimní tenisové sezóně tenisový oddíl zajišťuje hromadnou rezervaci tenisové haly pro trénink mládeže za zvýhodněnou cenu.
  • Zájemci o trénink vstupují do přímého vztahu s trenéry včetně finančního vyrovnání.
  • Trenéři si zařazení zájemce do tréninku organizují sami, jarní/podzimní nábory zpravidla ve spolupráci s oddílem.
  • Trénovat na tenisových kurtech mohou trenéři při splnění podmínek uvedených v Pravidlech trénování na kurtech - oprávnění k trenérské činnosti.
 • Podpora tenisového klubu mládeži je popsána v rubrice Formy podpory tenisového oddílu mládeži, dospělým v rubrice Formy podpory tenisového oddílu dospělým.
 • Podíl na řízení klubu pro rodiče tenisové mládeže, kteří nejsou členy klubu
  • Dle platných Stanov TJ (čl. 2.13 a 8.3) nehlasují členové TJ (tedy i tenisového oddílu) mladší 18 let na jejích schůzích (členských, valných hromadách, ...), nicméně se mohou těchto schůzí účastnit jejich rodiče jako hosté.


Pro jakékoli další informace se obraťte na výbor tenisového oddílu tenis@jiskratrebon.cz nebo na tel. 602952762.

Akce

11.04.2021

Filtrovat

cal cal

Aktuality

15. 01. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2021

Obdobně jako v letech předchozích (např. http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2387),...Více zde

22. 10. 2020

Výklad pravidel nouzového stavu od 22. října 2020

Dnes vstupují platnost krizová opatření vlády (zatím) platná do 3. listopadu 2020 týkající se volného pohybu osob a tedy i využívání našich tenisových...Více zde

09. 09. 2020

Pozvánka: členská schůze 17. 9. 2020

Výbor tenisového oddílu svolává na čtvrtek 17. 9. 2020 od 19:00 do Kavárny u...Více zde

08. 09. 2020

Modernizace sportovního areálu 2021 - studie

Výbor tenisového oddílu za podpory Města...Více zde

17. 07. 2020

1. ročník turnaje Davis Cup Třeboň - Branná

Dne 10. 7. 2020 proběhl 1 roční turnaje "Davis Cup Třeboň - Branná" hraný dle rozpisu (ne)smíšené soutěže družstev. Více zde

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

13. 01. 2020

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a...Více zde

09. 10. 2019

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test