Informace pro začínající tenisty, tenisovou mládež

15. 09. 2019 --- Mám zájem o členství ... 84x 0

Tato webová stránka je určena všem novým zájemcům (dospělým i tenisové mládeži) o členství v tenisovém oddíle TJ Jiskra Třeboň, z. s. i těm stávajícím, kteří si chtějí připomenou svá práva a povinnosti.

 • Práva a povinnosti všech členů tenisového oddílu jsou upravena stanovami zapsaného spolku TJ Jiskra Třeboň, z. s., jehož je tenisový oddíl součástí.
 • Další práva a povinnosti členů tenisového oddílu a chování na tenisových kurtech našeho oddílu je popsáno v rubrikách:
 • Členem tenisového oddílu se stává zájemce po:
 • Z práv a povinností členů tenisového oddílu vyplývajících z Hracího řádu zvlášť upozorňujeme na:
  1. Hrací doba je v případě většího počtu zájemců omezena na jednu hodinu hry při dvouhře a dvě hodiny při čtyřhře.
  2. Dvorce č. 1 - 5 jsou od 16:00 hodiny (v pracovní dny i o svátcích a víkendech) vyhrazeny pro členy oddílu tenisu TJ Jiskra Třeboň nebo pro členy oddílu s jejich hosty (kromě tzv. redukovaného členství).  Dvorce č. 6 a 7 je možné rezervovat celodenně pro nečleny oddílu.
   Pokud nejsou kurty 1 - 5 i po 16:00 hodině obsazeny členy oddílu, může správce tyto kurty pronajmout nečlenům tenisového oddílu. Členové tenisového oddílu musí následně respektovat právo nečlenů oddílu dohrát již rozehraný zápas dle bodu 2 tohoto odstavce.
   Pokud je zájem o pronájem tenisového kurtu 1 - 5 po 16:00 jen nečlenem oddílu, neplatí pro členy oddílu omezení délky hry podle bodu 2. tohoto odstavce.
   Rezervaci pro přístup na tenisové kurty je tedy možno provést u správce tenisových kurtů:
   1. pro kurty 1 - 5 do 16:00 hod,
   2. pro kurty 6 - 7 kdykoli
    s výjimkami uvedenými v úplném znění Hracího řádu na dvorcích oddílu tenisu.
  • Všichni hráči, trenéři a organizátoři turnajů jsou povinni respektovat pokyny správce. Správce může po zvážení zakázat hru na dvorci nebo dvorcích z důvodu nezpůsobilosti ke hře. Pokud není správce, přebírají jeho pravomoce členové výboru tenisového oddílu..
 • Trénink a spolupráce s trenéry
  • Tenisový oddíl nezaměstnává trenéry, ale vytváří podmínky, aby trénink (zejména mládeže) na našich tenisových kurtech mohl probíhat za co nejdostupnějších podmínek:
   • v letní tenisové sezóně cenově dostupným členstvím v oddíle s příslušným přístupem na tenisové kurty,
   • v zimní tenisové sezóně tenisový oddíl zajišťuje hromadnou rezervaci tenisové haly pro trénink mládeže za zvýhodněnou cenu.
  • Zájemci o trénink vstupují do přímého vztahu s trenéry včetně finančního vyrovnání.
  • Trenéři si zařazení zájemce do tréninku organizují sami, jarní/podzimní nábory zpravidla ve spolupráci s oddílem.
  • Trénovat na tenisových kurtech mohou trenéři při splnění podmínek uvedených v Pravidlech trénování na kurtech - oprávnění k trenérské činnosti.
 • Podpora tenisového klubu mládeži je popsána v rubrice Formy podpory tenisového oddílu mládeži, dospělým v rubrice Formy podpory tenisového oddílu dospělým.
 • Podíl na řízení klubu pro rodiče tenisové mládeže, kteří nejsou členy klubu
  • Dle platných Stanov TJ (čl. 2.13 a 8.3) nehlasují členové TJ (tedy i tenisového oddílu) mladší 18 let na jejích schůzích (členských, valných hromadách, ...), nicméně se mohou těchto schůzí účastnit jejich rodiče jako hosté.


Pro jakékoli další informace se obraťte na výbor tenisového oddílu tenis@jiskratrebon.cz nebo na tel. 602952762.

Akce

15.10.2019

Filtrovat

cal cal

Aktuality

09. 10. 2019

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 s výjimkou těchto termínů: Více zde

22. 09. 2019

Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Více zde

23. 04. 2019

Obsazení tenisových dvorců

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Více zde

23. 03. 2019

Dopis členům před letní sezónou 2019

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: Více zde

23. 03. 2019

GDPR, Čestná prohlášení zákonných zástupců 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném...Více zde

23. 03. 2019

Kalendář turnajů a ostatních akcí - léto 2019

Výbor tenisového oddílu schválil dne 26. 2. 2019 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2019. VČS přijala usnesení o ponížení počtu...Více zde

20. 03. 2019

Brigády jaro 2019

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): brigády začínají za příznivého počasí 23. března 2019 v 10:00 hod a budou pokračovat...Více zde

02. 03. 2019

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 1. 3. 2019

Hlavní usnesení výroční členské schůze (VČS) tenisového oddílu dne 1. 3. 2019: Byly schváleny výsledky...Více zde

22. 02. 2019

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 1. 3. 2019 od 18:00 hod. tradičně v Více zde

15. 10. 2018

Informace před zimní tenisovou sezónou 2018-2019

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 15. 10. 2018 do neděle 17. 4. 2018 s výjimkou...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test