Čestná prohlášení zákonných zástupců 2024

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte věku od 4 do 19 let (včetně)" v návaznosti na Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně a formuláře publikované na www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/organizacni-struktura/odbor-financni-a-majetkovy/prehledy-hospodareni/telovychova-a-sport.html.

V letošním roce požádáme o vyplnění formuláře podle místa trvalého bydlíště dítěte:


Vyplněný dokument doručte 10. 2. 2024 (15. 2. 2024) předsedovi tenisového oddílu Petru Chalupovi do poštovní schránky na tenisových kurtech nebo sekretáři TJ Jiskra Třeboň.
I v letošním roce jsou uznávány i kopie prohlášení zaslané oskenované nebo ofocené (např. WhatsUp na 602952762).

Děkujeme Vám za pomoc.
 

Modernizace sportovního areálu - II. etapa (SO01 a SO02)

(aktualizace 28. 8. 2023)

Výbor tenisového oddílu z pověření jeho členské schůze a za podpory Města Třeboně, TJ Jiskra Třeboň a ve spolupráci se společností G-PROJECT, s.r.o. připravil v roce 2021 studii Modernizace sportovního areálu (G 16 TJ Jiskra Třeboň):

Fotogalerie - Studie

http://tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/99-tenisove-dvorce/220-2021/studie-modernizace-sportovniho-arealu


Část projektu (I. etapa - SO03 - beach sportoviště) byla realizovány investicí Města Třeboně a předána veřejnosti do užívání v květnu 2022. Toto sportoviště provozuje Městská sportovní Třeboň, příspěvková organizace.

Aktuálně usilujeme o realizaci II. etapy (SO01 a SO02 - tři tenisové kurty) s pomocí dostupných dotačních programů.
 

Kalendář turnajů a rezervací 2023

Aktuální informace vždy na https://tenistrebon.isportsystem.cz/

 • 2. 6. 2023 Tenisový turnaj ing. Karel Hanyk
  (náhradní termín 9. 6. 2023)
  kurty #1 - #2 14:00 - 19:00,
  kurty #3 14:00 - 16:00.
 • 2. - 3. 6. 2023 Tenisový turnaj ing. Tomáš Bělín
  2. 6. 2023 kurty #4 - #5 14:00 - 18:00,
  3. 6. 2023 kurty #4 - #5 10:00 - 18:00,
 • 10. - 11. 6. 2023 Jihočeský oblastní přebor - Babytenis,
 • Soutěže družstev KP II. dospělých:
  • 1. kolo 29. 4. 2023: TJ TK Hluboká n.V. B - TJ Jiskra Třeboň,
  • 2. kolo 6. 5. 2023: TJ Jiskra Třeboň - Jiskra Bechyně B,
   kurty #1 - #3
  • 3. kolo 13. 5. 2023: TK J. Hradec A - TJ Jiskra Třeboň,
  • 4. kolo 27. 5. 2023: TJ Jiskra Třeboň - Start Č. Budějovice,
  • 5. kolo 3. 6. 2023: TJ Spartak Trhové Sviny - TJ Jiskra Třeboň,
  • 6. kolo 17. 6. 2023: TJ Jiskra Třeboň - TK Sezimovo Ústí B,
  • 7. kolo 24. 6. 2023: TK Pelhřimov B - TJ Jiskra Třeboň.
 • 1. 7. 2023 Tenisový turnaj Bohumila Kučerová (odložen ze 30. 4. 2023)
  kurty #2 a #3 14:00 - 18:30.
 • 17. 7. 2023 - 21. 7. 2023 Tenisový kemp
  kurty #1 a #3 9:00 - 12:00, 13:30 - 15:30,
 • 22. - 24.07.2023 Tenisový turnaj (C - 300) starší žactvo,
 • 29. 7. 2023 Turnaj házenkářů,
 • 26. 8. 2023 Hendikepový oddílový turnaj čtyřher 2023 (přihlášky dvojic)
  http://tenis.jiskratrebon.cz/akce/d:159,
 • 9. 9. 2023 9. ročník Turnaj čtyřher (supersrabů) - memoriál ing. Karla Matějky
  http://tenis.jiskratrebon.cz/akce/d:161,
 • 23. 9. 2023 Hendikepový oddílový turnaj čtyřher 2023 (přihlášky jednotlivců)
  http://tenis.jiskratrebon.cz/akce/d:160,

 

Turnaj staršího žactva o Světový pohár 22. a 23. 7. 2023

Ve dnech 22. a 23. 7. 2023 se uskutečnil na našich tenisových kurtech Turnaj staršího žactva o Světový pohár zapsaný do listiny ČTS (C - 300).

Z našeho klubu se ho zúčastnili:

Marcel Bohoněk, ml., který vyhrál soutěž čtyřher spolu s Danielem Rezkem. Dále také Terezie Blafková.

Výsledky turnaje:


Momentky z turnaje: http://tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/2023/svetovy-pohar-starsi-zactvo

Jihočeský oblastní přebor - babytenis - 2023

Ve dnech 10. a 11. 6. 2023 proběhl na našich tenisových kurtech Jihočeský oblastní přebor babytenisu jako kvalifikační turnaj na mistrovství republiky. Tam postupují všichni semifinalisté jak v soutěži chlapců, tak i dívek.

Fotografie z turnaje

Členská schůze 2023 a jarní příprava kurtů

Výbor tenisového oddílu na své chůzi 13. 3. 2023 schválil mimo jiné:

Jarní příprava tenisových kurtů

Pro optimální využití vlhkosti tenisových kurtů po zimě a rychlosti jejich vysychání, začnou brigády již v neděli 19. 3. 2023 v 9:00 (mimořádnou) a budou pokračovat řádnými brigádami zejména o víkendech od 9:00 hod.
Termíny, přístup na kurty a úkoly k řešení je nutno dohodnout s p. Michalem Zavadilem (zejména ty v odpoledních hodinách v pracovních dnech).
Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Radkem Hrubcem. Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády, obdobně jako v letech předchozích, již nemusí být vyhlášeny.

Členská schůze 2023

Vzhledem k tomu, že v letošním roce není naše členská schůze volební a také, že výbor tenisového oddílu rozhodl zachovat členské příspěvky i brigádnické hodiny ve stejné výši jako v roce loňském, uskuteční se členská schůze formou veřejné výborové schůze ve čtvrtek 30. 3. 2023 od 18:00 v kavárně u Kanára; ta bude navazovat na předchozí brigádu. Brigáda 30. 3. 2023 začne v 15:00.
Všichni členové oddílu, mající povinnost brigád, mají v letošním roce 2 BH zaznamenány jako splněné.

 

Výstavba osvětlení kurtů #1 a #2

Počátkem října letošního roku jsme dokončili výstavbu osvětlení tenisových kurtů #1 a #2.

Výstavba byla plánována dlouhodobě a hlavním impulsem k její dokončení bylo reálné zvažování zavedení jednotného standardního ("zimního" nebo "letního") času (což by nám při předpokládaném celoročním "zimním" čase zkrátilo dobu hry večer o hodinu) a také možnost čerpání finanční podpory Jihočeského kraje (Kč 450000,-).

Každý kurt je osvětlen šesti LED lampami (každá se světelným tokem 80000 lm a příkonem v náběhu 500 W). Lamy jsou umístěny ve výšce 9 m.
Členové oddílu odpracovali při výstavbě přes 250 brig. hodin.

Historie výstavby (2012 a 2013, 2015, 2022)

 • Založení ochranných trubek pro rozvod elektro a uzemnění jsme realizovali na konci roku 2012 při rekonstrukci kurtů #1 a #2 (tehdy značeny 4 a 5) spolu s rozvodem trubek pro autom. závlahu kurtů.
 • Propojení v zámkové dlažbě s hlavním rozvaděčem v recepci zázemí tenisového klubu jsme zajistili při dokončení zázemí klubu v roce 2015.
 • Vlastní výstavba stožárů (výkopy, protažení a napojení kabelů a zemnění, betonování pouzder, stavba stožárů,osazení LED lamp, zapojení elektro) proběhla počátkem října roku 2022. Hlavními dodavateli byli:
  • ELEKTRO S.M.S., spol. s r. o. www.elektrosms.cz - projekt a dodávka LED lamp,
  • AMAKO, spol. s r.o. www.amako.cz - dodávka stožárů,
  • JIPAMA s.r.o. www.jipama.cz - výkopové a montážní práce,
  • Zdeněk Novotný a Aleš Kubín - rozvaděč, elektromontážní práce.
    


Zajímavé fotografie z celé historie výstavby naleznete zde: www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/99-tenisove-dvorce/dvorce-2022/osvetleni-kurtu-1-a-2.
 

Pozvánka na 1. osvětlení kurtů

Zveme členy klubu na první spuštění osvětlení tenisových kurtů #1 a #2 na pondělí 7. 11. 2022 od 17:00.

Do konce letošní tenisové sezóny bude možno osvětlit kurt #2 (kurt #1 má nerovný povorch po přejezdu montážní techniky, který upravíme až na jaře příštího roku).
Cena za osvětlení bude do konce letošního roku Kč 40,-/hod. (Spotřeba světel na jeden kurt je max. 3 kWh.) Úhrada (i členy klubu) se provede jedním z těchto způsobů:

 • bezhotovostně QR kódem po úpravě ceny dle délky doby osvětlení, viz informační banner u vchodu na kurty,
 • hotově v Kavárně u kanára (pokud bude otevřeno) nebo
 • na recepci (u správce) tenisových kurtů (pokud bude přítomen).

Nadále bude možno osvětlení využívat po dohodě s členem výboru (Petrem Chalupou, Radkem Hrubcem nebo Michalem Zavadilem), který zajistí jeho spuštění v dohodnutém čase a délce doby osvětlení.

 

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5:

 • místo původní Kč 200,-/hod nově Kč 220,-/hod.

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene#891, resp. www.kraj-jihocesky.cz/ku_file/196566/0.

 • Název DP: Podpora sportovní infrastruktury (DP PSI op. I/2022)
  Opatření I. - Rekonstrukce a opravy tribun, oplocení a osvětlení venkovních sportovišť
 • Název projektu: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni
  Celkové náklady: Kč 772 200,-
  Požadované prostředky: Kč 600 000,-
  Schválené prostředky: Kč 450 000,- (77,7 % "podíl dotace na nákladech projektu v %")

 

Soutěže družstev 2022

 

Termín Domácí Hosté Věková kategorie Soutěž
30.04.2022
 
TJ Jiskra Třeboň  LTC Velešín B dospělí KP II.
TK Strakonice  TJ Jiskra Třeboň st. st. žactvo KP I.
01.05.2022 volno TK Jindřichův Hradec dor.  dorost KP I.
07.05.2022
 
Jiskra Bechyně B TJ Jiskra Třeboň  dospělí KP II.
TJ Jiskra Třeboň  LTC Velešín st. st. žactvo KP I.
08.05.2022 LTC Tábor 1903 B volno dorost KP I.
14.05.2022
 
TJ Jiskra Třeboň  Sokol TK Kaplice  dospělí KP II.
TK Soběslav  TJ Jiskra Třeboň st. st. žactvo KP I.
15.05.2022 volno TK Prachatice dor.  dorost KP I.
28.05.2022
 
Start České Budějovice B TJ Jikra Třeboň dospělí KP II.
TJ Jiskra Třeboň   LTC Tábor 1903 B st.   st. žactvo KP I.
29.05.2022 TK Hluboká nad Vlt. volno dorost KP I.
04.06.2022
 
TJ Jiskra Třeboň  Spartak Trhové Sviny dospělí KP II.
TK Pelhřimov B  TJ Jiskra Třeboň st. st. žactvo KP I.
05.06.2022 volno ZVVZ Milevsko dor. dorost KP I.
18.06.2022
 
TK Sezimovo Ústí  TJ Jiskra Třeboň dospělí KP II.
TJ Jiskra Třeboň   LTC Humpolec st. st. žactvo KP I.
19.06.2022 TK Pelhřimov B TJ Jiskra Třeboň dor dorost KP I.
25.06.2022
 
TJ Jiskra Třeboň  TK SK Dobrá Voda u ČB A dospělí KP II.
TK SK Dobrá Voda u ČB TJ Jiskra Třeboň st. st. žactvo KP I.
26.06.2022 TK Soběslav  volno dorost KP I.

 

Další informace k rozpisu soutěže: www.jihocesky.cztenis.cz/souteze-druzstev-2022-rozlosovani/
 

 

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:
 

 1. VČS bere na vědomí a schvaluje:
  1. zprávu o činnosti a hospodaření oddílu za rok 2021.
 2. VČS schvaluje:
  1. zprávu mandátové komise,
  2. plán činnosti a rozpočet na rok 2022.
 3. Ukládá:
  výboru TO plnit úkoly, vyplývající ze schválené plánu činnosti pro rok 2022 a to zejména:
  1. zajistit výběr zhotovitele pro realizace projektu Modernizace sportovního areálu (MSA) za podmínky získání dotace,
  2. zajištění rezervačního systému pro přístup na kurty,
  3. obnovit pravidlo přístupu na kurty od 10. května jen pro ty, kteří mají uhrazeny členské příspěvky a splněnu (odpracovánu či zaplacenu) 1/2 svých brigádnických hodin,
  4. zajistit obnovení kontrolní komise tenisového oddílu.

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2021

Obdobně jako v letech předchozích (např. http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2387), žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte věku od 4 do 19 let (včetně)" v návaznosti na Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně a formuláře publikované na www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/organizacni-struktura/odbor-financni-a-majetkovy/prehledy-hospodareni/telovychova-a-sport.html.

Dokument k vyplnění je ke stažení ze stránek Města Třeboně Cestne_prohlaseni_zakonneho_zastupce_ditete_veku_od_4_do_19_let.docx nebo stejný (formátovaný na 1 stranu) na stránkách našich CestneProhlaseniZakonnehoZastupce-2021.docx.

Vyplněný dokument doručte předsedovi tenisového oddílu Petru Chalupovi (nebo po dohodě předejte sekretáři TJ nebo zanechte v poštovní schránce zázemí tenisového klubu). Děkujeme Vám za pomoc.

Hlavní usnesení ČS tenisového oddílu dne 17. 9. 2020

Na členské schůzi tenisového oddílu dne 17. 9. 2020 bylo schváleno:

 1. záměr výboru tenisového oddílu - realizace projektu Modernizace sportovního areálu (MSA) www.tenis.jiskratrebon.cz/soucasnost/2021,
  kdy předpokládaná výše nákladů tenisového oddílu, za předpokladu spoluúčasti partnerů projektu, je Kč 850000,-.
 2. navýšení členských příspěvků o Kč 200,- od roku 2022 oproti výši členských příspěvků aktuálně platné jak pro rok 2020, tak 2021 pro věkové kategorie (senior, dospělí, junioři a mládež, redukované členství) www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/prava-a-povinnosti-clenu/d:clenske-sprispevky
 3. možnost předplatného členských příspěvků od roku 2021 v aktuálně platné výši členských příspěvků:
  www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/prava-a-povinnosti-clenu/d:clenske-sprispevky
 4. úprava statutu Senior (od 65 let do 74 let) změna z dobrovolných brigádnických hodin na povinnost 2 brigádnických hodin
  (motivace k větší účasti na členských schůzích, za kterou se 2 brigádnické hodiny odpočítávají).

 

Pozvánka: členská schůze 17. 9. 2020

Výbor tenisového oddílu svolává na čtvrtek 17. 9. 2020 od 19:00 do Kavárny u kanára (zázemí TK) naši členskou schůzi.

Program jednání bude obsahovat (obdobně jako v letech 2009 a 2012, kdy jsme připravovali rekonstrukci kurtů 3 - 5 a 1 a 2) jediné téma: podrobné seznámení členů klubu s projektem Modernizace sportovního areálu (G 16 TJ Jiskra Třeboň) pro rok 2021, který připravujeme za podpory Města Třeboně, TJ Jiskra Třeboň a ve spolupráci se společností G-PROJECT, s.r.o..

Program členské schůze:

 1. Zahájení.
 2. Volba mandátové, návrhové komise.
 3. Podrobné seznámení s projektem Modernizace sportovního areálu (G 16 TJ Jiskra Třeboň).
 4. Zpráva o hospodaření oddílu v roce 2020, výhledu na rok 2021, rozpočtu projektu a našeho spolufinancování.
 5. Diskuse.
 6. Usnesení.
 7. Závěr.


Se studií Modernizace sportovního areálu se můžete seznámit v předchozí aktualitě www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2436.

1. ročník turnaje Davis Cup Třeboň - Branná

Dne 10. 7. 2020 proběhl 1 roční turnaje "Davis Cup Třeboň - Branná" hraný dle rozpisu (ne)smíšené soutěže družstev.

První utkání vyhrálo družstvo Třeboně 7 : 2. Výsledky zápasů a momentky z turnaje naleznete ve fotogalerii: www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/2020/1-rocnik-turnaje-davis-cup-trebon-branna-2020.

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře.
Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem Chalupou nebo Michalem Zavadilem jinak, zašlete SMS na 602 952 762 nebo 606 564 701.
Děkujeme vám.

Doporučujeme před návštěvou tenisových kurtů zkontrolovat jejich obsazení na www.trebon.cz/kurty-kalendar.

Užití a přístup na sportoviště a využití zázemí tenisového klubu je upraveno (omezeno) Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2020 po dobu nouzového stavu. Podorobnosti např. zde: www.jihocesky.cztenis.cz/informace-o-mimoradnem-opatreni-mz/.

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00):
Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o víkendech od 9:00 hod.
Termíny, přístup na kurty a úkoly k řešení je nutno dohodnout s p. Michalem Zavadilem (zejména ty v odpoledních hodinách v pracovních dnech).

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Radkem Hrubcem. Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády (obdobně jako v roce 2017 - 2019) již nemusí být vyhlášeny zejména proto, že opět budou kurty #1 - #7 poskytnuty do výhradní správy zájemcům za úhradu tak, jak schválila VČS tenisového oddílu v roce 2018.

Zájemci o převzetí kurtů #1 - #7 do správy mohou kontaktovat výbor tenisového oddílu prostřednictvím e-mailu tenis@jiskratrebon.cz.

Upozorňujeme členy tenisového oddílu na změny v požadovaném počtu brigádnických hodin a výši náhrad za ně, které schválila VČS dne 1. 3. 2019 http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2220.

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu,

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2. 2020 od 18:00 hod. tradičně v Hotelu Zlatá hvězda, sále Krčín.
Celá pozvánka zde: Pozvanka-na-VCS-2020-20200220.pdf.

Zároveň bude možno provést rezervaci a příp. úhradu skříňky v zázemí TK.

Letošní výroční členská schůze je volební. V souladu se Stanovami tělovýchovné jednoty TJ Jiskra Třeboň, z.s. platnými od 27. 6. 2016 a zveřejněných na adrese www.jiskratrebon.cz/userfiles/file/stanovy-tj-jiskra-trebon-20160627-396.pdf, zejména články III.2 - 6. a III.8. proběhne odděleně volba předsedy a ostatních členů výboru tenisového oddílu. Zájemci/nominanti na funkce:

 • předsedy tenisového oddílu,
 • dalších členů výboru oddílu (z nichž bude vybrán místopředseda) a
 • členů kontrolní komise
   

mohou sdělit svůj zájem/nominaci na e-mailovou adresu tenis@jiskratrebon.cz nebo telefonicky předsedovi oddílu na tel. 602952762.
Všichni zájemci/nominanti budou bezodkladně zveřejněni na našich stránkách. Zájem/nominaci je možno také sdělit až na výroční členské schůzi.

Počet členů výboru tenisového oddílu včetně předsedy v případě dostatečného počtu kandidátů bude 7.
Počet členů kontrolní komise v případě dostatečného počtu kandidátů budou 3.

 • Na předsedu tenisového oddílu bude/budou kandidovat (řazeno abecedně):
  • ing. Petr Chalupa
  •  
 • Na členy výboru tenisového oddílu budou kandidovat (řazeno abecedně):
  • Dalibor Filip
  • Dominik Hořejší
  • ing. Radek Hrubec
  • ing. Ondřej Macháček
  • Milan Rožboud
  • Jan Vališ
  • Bohuna Zahradníková
  • Michal Zavadil
  •  
 • Na členy revizní komise tenisového oddílu budou kandidovat (řazeno abecedně):
  •  

Výbor tenisového klubu
 

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020 s výjimkou těchto termínů:

 • zimních vánočních prázdnin: 21. prosince 2019 - 5. ledna 2020 včetně,
 • jarních prázdnin: 22. února - 1. března 2020 včetně,
 • velikonočních prázdnin: 9., 10. dubna, a 13. dubna 2020 včetně.
  Upozornění:
  Státní svátek 28. 10. 2019 a podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2019 ani pololetní prázdniny 31. ledna 2020 nejsou z rezervací vyjmuty - pro tyto termíny rezervované hodiny platí.
   

Trenéři mají v této sezóně zajištěn přístup do tenisové haly prostřednictvím čipu, který si vyzvednou v recepci Bertiných lázní (Penzionu Alberta).

Informace o termínech prázdnin čerpány zde: www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku .

Zimní tenisová sezóna je vyúčtována prostřednictvím našeho tenisového oddílu rodičům s min. 5% zvýhodněním oproti běžně účtovaným cenám.

V případě zájmu o trénink i v období prázdnin, které nejsou rezervovány (viz body 1 - 3 výše), si zajišťují trenéři nebo rodiče rezervaci tenisové haly přímo na recepci Bertiných lázní, kde zároveň provedou úhradu těchto termínů.

Trenéři jsou zodpovědní za obsazení rezervovaných hodin nebo (příp. po dohodě s rodiči) za jejich včasné zrušení (nejpozději 3 dni před termínem). Tyto hodiny však budou vyúčtovány bez ohledu na to, zda budou v náhradních termínech čerpány či nikoli.

V případě závažného zdravotního problému trénovaného dítěte v zimní tenisové sezóně do 31. 12. je možno zrušit a nevyúčtovat příslušnou rezervaci od 1. 1. do konce zimní tenisové sezóny.

Při přístupu a užívání tenisové haly je třeba dodržovat provozní řád (včetně zákazu konzumování jídla v tenisové hale) a o příp. zjištěných nedostatcích informovat na recepci Bertiných lázní pro případnou reklamaci.
Parkování na parkovišti u tenisové haly je zahrnuto v ceně služby. Lístek opravňující k výjezdu z parkoviště je k vyzvednutí na recepci lázní nebo v restauraci Top-spin v provozní době.

 

Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Mám zájem o členství ... nebo přímo na http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/mam-zajem-o-clenstvi/d:informace-pro-zacinajici-tenisty-tenisovou-mladez.
 

Obsazení tenisových dvorců

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Obsazení tenisových dvorců uvádíme informace k nově sdílenému kalendáři s publikací aktuální obsazenosti tenisových kurtů: https://www.trebon.cz/kurty-kalendar.

Členům oddílu, kteří požádají na tenis@jiskratrebon.cz o přístup ke kalendářům, bude udělen s oprávněním: "zobrazení informací o dostupnosti" (pro využití zejména v jejich mobilních zařízeních).
 

Dopis členům před letní sezónou 2019

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem:
D-TOTJJiskraTrebon-clenum2019-20180320.pdf.
 

GDPR, Čestná prohlášení zákonných zástupců 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) nám ukládá, kromě již standardních povinností, také naplněné této směrnice. Žádáme členy tenisového oddílu o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení dokumentu: TJ-Jiskra-OT-GDPR-2019-20190307.pdf.

Současně žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o obdobnou součinnost a pomoc při vyplnění a doručení, kromě výše uvedeného dokumentu, také "Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte věku od 4 do 19 let (včetně)" v návaznosti na Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně a Program poskytnutí dotacína podporu volnočasových aktivit vroce 2019. Dokument k vyplnění je ke stažení ze stránek Města Třeboně Cestne_prohlaseni_zakonneho_zastupce_ditete_veku_od_4_do_19_let.pdf nebo stejný na stránkách našich Cestne_prohlaseni_zakonneho_zastupce_ditete_veku_od_4_do_19_let.pdf.

Vyplněné dokumenty doručte předsedovi tenisového oddílu Petru Chalupovi. Děkujeme Vám za pomoc.
 

Kalendář turnajů a ostatních akcí - léto 2019

Výbor tenisového oddílu schválil dne 26. 2. 2019 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2019.
VČS přijala usnesení o ponížení počtu turnajů ČTS (kat. C) o přibližně 1/3 z plánovaného počtu turnajů pro rok 2019 (tj. přibližně o 3). Ten naleznete v dokumentu TJ-Jiskra-OT-turnaje-2019-v20190714.pdf (aktualizováno 14. 7. 2019). Z termínů vybíráme:

 • sobota 29. 6. 2019: 33. ročník tradičního turnaj neregistrovaných a registrovaných "srabů",
 • 13. - 14. 9. 2019: 2. ročník Mezinárodního turnaje partnerských měst (při 111 výročí založení tenisového klubu v Třeboni) - 2. OKTOBRKAP 2019, Waldkirchen.


Schválené časy a počty dvorců jsou orientační. Po dohodě se správcem může dojít k drobným úpravám!
Aktualizované informace na www.trebon.cz/kurty-kalendar

Brigády jaro 2019

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00):
brigády začínají za příznivého počasí 23. března 2019 v 10:00 hod a budou pokračovat zejména o víkendech od 9:00 hod.
Termíny, přístup na kurty a úkoly k řešení je nutno dohodnout s p. Michalem Zavadilem (zejména v odpoledních hodinách v pracovních dnech).

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Radkem Hrubcem. Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády (obdobně jako v roce 2017 a 2018) již nemusí být vyhlášeny zejména proto, že opět budou kurty #1 - #7 poskytnuty do výhradní správy zájemcům za úhradu tak, jak schválila VČS tenisového oddílu v roce 2018.

Zájemci o převzetí kurtů #1 - #7 do správy mohou kontaktovat výbor tenisového oddílu prostřednictvím e-mailu tenis@jiskratrebon.cz.

Upozorňujeme členy tenisového oddílu na změny v požadovaném počtu brigádnických hodin a výši náhrad za ně, které schválila VČS dne 1. 3. 2019 http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2220.

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 1. 3. 2019

Hlavní usnesení výroční členské schůze (VČS) tenisového oddílu dne 1. 3. 2019:

 • Byly schváleny výsledky hospodaření za rok 2018 a rozpočet pro rok 2019 (v rozsahu roku 2018 s možnou 10% odchylkou od jednotlivých položek).
 • VČS schvaluje pro rok 2019 a další členské příspěvky ve stejné výši jako v roce 2018.
 • Počet brigádnických hodin (BH) pro rok 2019 a další byl však schválen se změnami:
  • počet BH pro dospělé zůstává zachován jako v předchozích letech,
  • počet BH pro juniory (15 - 18 let) z 2 BH (platných do 31. 12. 2018) na 4 BH (platné od 1. 1. 2019).
 • Navýšení náhrady za neodpracovanou BH:
  • u dospělých z Kč 200,- (platných do 31. 12. 2018) na Kč 300,- (platné od 1. 1. 2019)
  • u juniorů (15 - 18 let) z Kč 120,- na Kč 150,-.
  • a s tím související i navýšení odměny za BH odpracované nad rámec povinnosti ve výši 50 % náhrady za neodpracované BH, tedy:
   • u dospělých z Kč 100,- (platných do 31. 12. 2018) na Kč 150,- (platné od 1. 1. 2019)
   • u juniorů (15 - 18 let) z Kč 60,- na Kč 75,-.
  • Tyto odměny budou zdaňovány 15% srážkovou daní. (Uvedené odměny jsou ve výši po zdanění.)
  • Pro vyšší administrativní náročnost (dohody o provedení práce) je možno tyto odměny vyplácet jen jedenkrát za kalendářní rok.
 • Byl schválen stejný model jarní přípravy kurtů, který se osvědčil v roce 2017 a 2018: hrubá příprava v rámci oddílu a BH členů; následné dokončení zájemci za úhradu navýšenou z doposud platných Kč 5000,- na Kč 6000,- za kurt po zdanění srážkovou daní; materiál poskytuje tenisový oddíl. Nově bude součástí dokončení kurtu i pověšení plachet za tenisovým kurtem.
 • VČS schválila ponížení počtu turnajů ČTS (kat. C) o přibližně 1/3 z plánovaného počtu turnajů pro rok 2019 (tj. přibližně o 3).
 • Soutěžní družstvo (mládeže i dospělých), které postoupí do nejvyšší krajské soutěže, obdrží od klubu jednorázovou odměnu Kč 2000,- stejně, jako když tuto soutěž udrží.
  Soutěžní družstvo (mládeže i dospělých), které postoupí do vyšší soutěže, obdrží od klubu jednorázovou odměnu Kč 1000,-.
 • VČS schvaluje zavedené oddílového žebříčku dvouher i čtyřher dle předloženého návrhu.

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

Vážení členové našeho tenisového klubu,

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 1. 3. 2019 od 18:00 hod. tradičně v Hotelu Zlatá hvězda, sále Krčín.
Celá pozvánka zde: Pozvanka-na-VCS-2019-20190220.pdf.

Zároveň bude možno provést rezervaci a příp. úhradu skříňky v zázemí TK.

Výbor tenisového klubu

Informace před zimní tenisovou sezónou 2018-2019

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 15. 10. 2018 do neděle 17. 4. 2018 s výjimkou těchto termínů:

 1. zimních vánočních prázdnin: 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 včetně,
 2. jarních prázdnin: 18. 2. 2019 - 24. 2. 2019 včetně,
 3. velikonočních prázdnin: 18. 4. 2019 - 19. 4. 2019 včetně.
  Upozornění:
  podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2018 ani pololetní prázdniny 1. února 2019 nejsou z rezervací vyjmuty - pro tento remín rezervované hodiny platí.

 

Informace o termínech prázdnin čerpány zde: Organizace školního roku 2018_2019 web.pdf.

Zimní tenisová sezóna je vyúčtována prostřednictvím našeho tenisového oddílu rodičům s min. 5% zvýhodněním oproti běžně účtovaným cenám.

V případě zájmu o trénink i v období prázdnin, které nejsou rezervovány (viz body 1 - 3 výše), si zajišťují trenéři nebo rodiče rezervaci tenisové haly přímo na recepci Bertiných lázní, kde zároveň provedou úhradu těchto termínů.

Trenéři jsou zodpovědní za obsazení rezervovaných hodin nebo (příp. po dohodě s rodiči) za jejich včasné zrušení (nejpozději 3 dni před termínem). Tyto hodiny však budou vyúčtovány bez ohledu na to, zda budou v náhradních termínech čerpány či nikoli.

V případě závažného zdravotního problému trénovaného dítěte v zimní tenisové sezóně do 31. 12. je možno zrušit a nevyúčtovat příslušnou rezervaci od 1. 1. do konce zimní tenisové sezóny.

Při přístupu a užívání tenisové haly s novým povrchem a LED osvětlením je třeba dodržovat provozní řád (včetně zákazu konzumování jídla v tenisové hale) a o příp. zjištěných nedostatcích informovat na recepci Bertiných lázní pro případnou reklamaci.
Parkování na parkovišti u tenisové haly je zahrnuto v ceně služby. Lístek opravňující k výjezdu z parkoviště je k vyzvednutí na recepci lázní nebo v restauraci Top-spin v provozní době.

 

OKTOBRKAP 2018 - 1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a mládež

Při 110. výročí založení tenisu v Třeboni vás zveme na
1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a mládež
nazvaný OKTOBRKAP - 2018.

Turnaj za účasti čtyř čtyřčlenných družstev v našem i německém týmu ve věkových kategoriích do 10 let (U10), 12 let (U12), 14 let (U14) a 18 let (U18) se uskuteční

dne 22. záři 2018 na tenisových kurtech našeho oddílu.

Soupeři našich mladých hráčů budou kvalifikanti oblastního přeboru partnerského regionu Freyung-Grafenau: www.freyung-grafenau.de.

Časový harmonogram:

 • 9:00 - 9:15 příjezd mladých soupeřů z Bavorska,
 • 9:30 - 9:45 slavnostní zahájení (paní Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou našeho města),
 • 10:00 - 17:00 turnaj,
 • 17:00 - 18:00 vyhlášení vítězů a předání cen, slavnostní zakončení.

 

V průběhu celého dne bude pro soutěžící i hosty zajištěno stravování i občerstvení.
 Způsob hry pro U10 (minitenis, orange míče (Stage 2), kurt #4)
:
(Dle pravidel Minitenisu http://www.minitenis.cz/pravidla.)
Pořadí zápasů (pouze dvouhra): 1. chlapci, 1. dívky, 2. chlapci, 2. dívky, 1. - 2. chlapec, 1. - 2. dívka, 2. - 1. chlapec, 2. - 1. dívka.
Hodnocení výsledku utkání této skupiny:

Vítězství v zápase - 2 body,
prohra v zápase - 1 bod,
kontumační prohra - 0 bodů.
Vítězným družstvem v utkání se stává družstvo s vyšším počtem bodů.
V případě shody bodů jsou postupně rozhodující následující ukazatele:
- rozdíl vyhraných a prohraných sad,
- rozdíl celkového počtu vyhraných a prohraných míčů.
- vzájemný zápas prvních hráčů družstva podle zápisu o utkání.

Způsob hry pro U12 (kurt #3) , U14 (kurt #2), U18 (kurt #1):
Pořadí zápasů U12 a U14: dvouhra: 1. chlapci, 1. dívky, 2. chlapci, 2. dívky, čtyřhra: chlapci, čtyřhra dívky.
Pořadí zápasů U18: dvouhra: 1. chlapci, 2. chlapci, dívky, 3. chlapci, 4. chlapci, čtyřhra: 1. chlapci, 2 chlapci.
Zápasy dvouher se hrají na dvě vítězné sady ze tří, na 4 vítězné hry v sadě se systémem tie-break při stavu 3:3 v prvních dvou sadách, na místo třetí sady supertiebreak. (Tzn. vítězství ve zkráceném setu 4:0, 4:1, 4:2, pokud 3:3, pak tie-break.)
Zápasy čtyřher se hrají navíc systémem NO-AD (bez výhod).
Hodnocení výsledku utkání (každé skupiny samostatně):

Vítězství v zápase - 2 body,
prohra v zápase - 1 bod,
kontumační prohra - 0 bodů.
Vítězným družstvem v utkání se stává družstvo s vyšším počtem bodů.
V případě shody bodů jsou postupně rozhodující následující ukazatele:
- rozdíl vyhraných a prohraných sad,
- rozdíl vyhraných a prohraných her.


 
Srdečně vás zveme k podpoře našeho tým a ocenění kvality soupeře.

Výbor tenisového oddílu.

Přebor Jižních Čech jednotlivců babytenis - 2018

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádal z pověření JTS ve dnech 2. - 3. 6. 2018 Přebor Jižních Čech jednotlivců v babytenisu, který byl zároveň kvalifikačním turnajem JTS o postup na MČR v babytenisu jednotlivců 2018. Více podrobností na stránkách JTS www.jihocesky.cztenis.cz/rozpisy-druzstva-mini-baby-a-letni-prebory-jednotlivcu-2018/ a ČTS www.cztenis.cz.

Přihlášky na www.cztenis.cz/turnaj/916537/sezona/L18/informace.

Výsledky turnaje jsou publikovány www.cztenis.cz/turnaj/916537/sezona/L18/vysledky a podrobnější informace na www.jihocesky.cztenis.cz/prebor-jiznich-cech-jednotlivcu-babytenis-2018/.

Fotogalerie včetně vítězů naleznete na www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/2018/prebor-jiznich-cech-jednotlivcu-v-babytenisu-2018.

 

Soutěže družstev 2018

Od roku 2010 hráči našeho oddílu nepřetržitě startují ve všech soutěžích organizovaných ČTS a řízených JTS.
V roce 2018 ve 3 nejvyšších mládežnických soutěžích:

 • JUNIOR TOUR dorostu,
 • KADET TOUR staršího žactva a
 • Jihočeská liga mladšího žactva.


Termínová listina soutěže družstev pro nadcházející tenisovou sezónu je ke stažení zde: JTS-TJTrebon-Rozlosovani-soutezi-2018.pdf.
 

Dopis členům před letní sezónou 2018

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: D-TOTJJiskraTrebon-clenum2018-20180326.pdf.
 

Brigády jaro 2018

Termíny jarních brigád (9:00 - 13:00):

 • 30. března - 2. dubna 2018
 • kromě těchto termínů je možno si dohodnout přístup na kurty a úkoly k řešení s p. Michalem Zavadilem (zejména v odpoledních hodinách v pracovních dnech).

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Radkem Hrubcem. Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády (obdobně jako v roce 2017) již nemusí být vyhlášeny zejména proto, že opět budou kurty #1 - #5 poskytnuty do výhradní správy zájemcům za úhradu tak, jak schválila poslední VČS tenisového oddílu.

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 2. 3. 2018

Hlavní usnesení výroční členské schůze tenisového oddílu dne 2. 3. 2018:

 • prodloužila mandát stávajícímu šestičlennému výboru do roku 2020,
 • prodloužila volební období od roku 2020 na 4 roky,
 • v doplňovacích volbách do výboru tenisového oddílu byl jako jeho sedmý člen zvolen pan Dominik Hořejší (13 hlasy), který kandidoval vedle pana Milana Rožbouda (který získal 8 hlasů). (5 voličů se buď zdrželo, nebo jejich hlasy byly neplatné.)
 • Byly schváleny výsledky hospodaření za rok 2017 a rozpočet pro rok 2018.
 • Výše členských příspěvků i počet brigádnických hodin byly ponechány stejné jako v roce 2017.
 • Byl schválen stejný model jarní přípravy kurtů, který se osvědčil v roce 2017 (hrubá příprava v rámci oddílu a BH členů; následné dokončení zájemci za úhradu Kč 5000,- za kurt po zdanění srážkovou daní; materiál poskytuje tenisový oddíl). Tímto způsobem budou připraveny nově i kurty 6 a 7.
 • Nové sležení kontrolní komise je:
  • Jan Filsak,
  • Petr Kouba.
    

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2018

Vážení členové našeho tenisového klubu,

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 2. 3. 2018 od 19:00 hod. tradičně v Hotelu Zlatá hvězda.
Celá pozvánka zde: Pozvanka-na-VCS-2018-20180220.pdf.

Zároveň bude možno provést rezervaci a příp. úhradu skříňky v zázemí TK.

Výbor tenisového klubu
 

Kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2018

Výbor tenisového oddílu schválil dne 8. 2. 2018 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2018. Ten naleznete v dokumentu TJ-Jiskra-OT-turnaje-2018-v20180704.pdf (aktualizováno 4. 7. 2018). Z termínů vybíráme:

 • Výroční členská schůze tenisového oddílu se uskuteční dne 2. 3. 2018 od 19:00 hod. tradičně v Hotelu Zlatá hvězda.
 • 1. ročník Mezinárodního turnaje partnerských měst (při 110 výročí založení tenisového klubu v Třeboni).

 

3. ročník Turnaje supersrabů - mamoriálu Karla Matějky

Momentky z 3. ročníku Turnaje "supersrabů" - memoriálu Karla Matějky naleznete ve fotogalerii www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie:

www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/2017/3-rocnik-turnaje-supersrabu-memorialu-karla-matejky.

Kvalifikační turnaj JTS o postup na MČR v babytenisu jednotlivců

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádal z pověření JTS ve dnech 12. - 13. 8. 2017 Kvalifikační turnaj JTS o postup na MČR v babytenisu jednotlivců. Více podrobností na stránkách JTS www.jihocesky.cztenis.cz/kvalifikacni-turnaj-jts-o-postup-na-mcr-v-babytenisu-jednotlivcu a ČTS www.cztenis.cz.

Přihlášky na www.cztenis.cz/turnaj/916656/sezona/L17/informace.

Výsledky turnaje jsou publikovány www.cztenis.cz/turnaj/916656/sezona/L17/vysledky a podrobnější informace na www.jihocesky.cztenis.cz/fotogalerie/2017-2/kvalifikacni-turnaj-jts-o-postup-na-mcr-v-babytenisu-jednotlivcu/.

Fotogalerie včetně vítězů naleznete na http://tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/2017/kvalifikacni-turnaj-postup-mcr-v-babytenisu-jednotlivcu.

Dopis členům před letní sezónou 2017

Vedení tenisového oddílu se tradičně 8. 5. 2017 obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: D-TOTJJiskraTrebon-clenum2017-20170508.pdf.

 

Rozlosování soutěží družstev 2017

Na www stránkách JTS je aktuálně publikován rozpis soutěží družstev pro nadcházející tenisovou sezónu: www.jihocesky.cztenis.cz/souteze-drustev-2017-rozlosovani. Termíny domácích zápasů našich družstev jsou uvedeny v dokumentu www.jihocesky.cztenis.cz/wp-content/uploads/2017/03/JTS-Rozlosovani-druzstva-2017-20170318.pdf.

 

Dotace Města Třeboně podpora tělovýchovy a sportu

Město Třeboň jako každý rok kromě jiného podporuje tělovýchovu a sport formou dotací. Aktuálně platná pravidla jsou publikována na adrese http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/organizacni-struktura/odbor-financni-a-majetkovy/prehledy-hospodareni/telovychova-a-sport.html.

Podmínkou přidělení dotace je mimo jiné i vyplnění Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte. Žádáme vás, pokud jste tak již neučinili dříve či elektronickou formou, o jeho vytištění, potvrzení a předání buď vedení tenisového oddílu nebo sekretáři naší TJ.

Děkujeme

 

Brigády jaro 2017

Termíny jarních brigád (8:00 - 13:00):

 • 18. - 19. března 2017 (pro špatné počasí se nekonaly)
 • 24. března 2017 od 14:00 hod.
 • 25. - 26. března 2017
 • 1. - 2. dubna 2017
 • 8. - 9. dubna 2017

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Radkem Hrubcem.
Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů.

Pozdější brigády již nemusí být vyhlášeny zejména proto, že nově budou některé kurty poskytnuty do výhradní správy zájemcům (pravděpodobně kurty 1, 2, 4 a 5) za úhradu tak, jak schválila výroční členská schůze tenisového oddílu dne 3. března 2017.

Současně vyzýváme naše členy, kteří mají brigádnické hodiny odpracované nad rámec své povinnosti z let předchozích (evidence publikována na http://tenis.trebon.cz/dokumenty/2016/TO-TJ-Jiskra_Trebon-2016-evidence-brigad-20161231.pdf), aby případně sdělili, zda budou žádat o jejich výplatu dle pravidel uvedených na http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/prava-a-povinnosti-clenu/d:brigady.

 

Tenis s námi 2016

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň podpořil organizaci akce "Tenis s námi 2016" - 1. ročník tenisového odpoledne na kurtech našeho tenisového oddílu na Lázeňské 1313 v Třeboni ve dnech 26. a 27. 9. 2016 vždy od 13:00 do 18:00.

Propozice pro zájemce

Tenis s námi - 2016
 

Podpora mládeže - školení trenérů 3. třídy

Výbor tenisového oddílu schválil dne 29. 8. 2016 jako součást podpory mládeže příspěvek Kč 1000,- pro každého úspěšného absolventa Školení trenérů 3. třídy, které se uskuteční 30. 9. - 2. 10. a 7. - 9. 10. 2016. Více inforamcí o školení www.jihocesky.cztenis.cz/wp-content/uploads/2016/02/JcTS-Skoleni_treneru_2016.pdf.

Na podporu má nárok každý úspěšný absolvent kurzu po předložení dokladu o zaplacení poplatku za školení Kč 2800,-, který je členem našeho oddílu a nemá vůči němu závazky, který v roce 2016 dosáhl 18 let a více a zároveň je studující (v denním studiu).

Přihlášky doporučujeme podat prostřednictvím portálu www.cztenis.cz/skoleni/222 do 18. 9. 2016. Později do 26. 9. 2016 prostřednictvím tenis@jiskratrebon.cz.
 

Nové stanovy TJ Jiskra Třeboň, z. s.

Dne 27. června 2016 byly schváleny nové stanovy TJ Jiskra Třeboň, z. s.

Více informací www.jiskratrebon.cz/aktuality#162.
 

Návrh nových stanov TJ Jiskra Třeboň

Výkonný výbor TJ Jiskra Třeboň připravil a dne 6. 6. 2016 schválil pro jednání valné hromady TJ dne 27. 6. 2016 v souladu s NOZ návrh nových stanov TJ:


Tyto stanovy předkládáme členům tenisového oddílu pro informaci a případné připomínky. Ty je možné zaslat do 14. 6. 2016 na adresu tenis@jiskratrebon.cz.
 

Dopis členům před letní sezónou 2016

(Aktualizace 23. 5. 2016)

Vedení tenisového oddílu se tradičně 17. 3. 2016 obrátilo na své členy se sdělením o termínech brigád a dalšími informacemi před letní tenisovou sezónou 2016.

Počet brigádnických hodin, které mají členové oddílu starší 14 let odpracovat, je stejná jako v letech minulých: http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/prava-a-povinnosti-clenu/d:brigady.

Termíny jarních brigád (8:00 - 13:00):

 • 25. - 27. března 2016
 • 2. a 3. dubna 2016
 • 4. - 10. dubna 2016

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Dominikem Hořejším.
Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády již nemusí být vyhlášeny.

Aktuálně doplňujeme "Dopis členům před letní sezónou 2016" z 16. 5. 2016

"První vlaštovka ..." aneb závlaha kurtu č. 1

V sobotu 16. 4. 2016 jsme (po závěrečné 12 hod. směně) s významnou pomocí Radka Hrubce zprovoznili automatickou závlahu kurtu č. 1, viz https://youtu.be/lPT-HJdOnfQ a fotografie v galerii www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/99-tenisove-dvorce/2016.

Trubky pro závlahu jsme zakládali v letech 2009 a 2013 při generální rekonstrukci kurtů. Osazení a zprovoznění čekalo na vhodnou (tedy relativně levnou) technologii postřikovačů a výpočty Radka a také přípravu čerpadla a ostatních technologií při výstavbě zázemí tenisového klubu v roce 2015.

Veronica Marnová - vítězka turnaje mladších žákyň

Veronica Marnová vyhrála jako 4. nasazená 14. března 2016 turnaj mladších žákyň Head Tour - 1. Vestecká sportovní.

Kompletní výsledky turnaje na www.cztenis.cz/turnaj/806157/sezona/Z1516/vysledky.
Fotografie na www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/turnaje-2016/head-tour-1-vestecka-sportovni

Gratulujeme

Složení nového výboru tenisového oddílu

Na výroční členské schůzi 4. března 2016 proběhla mimo jiné volba nového výboru tenisového oddílu.

Původní šestičlenný výbor se zdržel hlasování při návrhu na prodloužení jeho mandátu (pro: 18, zdrželo se: 10, proti: 12). V následné tajné volbě vybírali 43 voliči z 11 kandidátů 7 členů nového výboru. Před volbou kandidáti přednesli své programy zejména o směrování klubu. Výsledky hlasování

Jméno kandidáta Počet získaných
hlasů
Podíl
Dalibor Filip 30 70 %
Mgr. Petr Hladík 21 49 %
Ing. Radek Hrubec 30 70 %
Ing. Petr Chalupa 36 84 %
Ing. Ondřej Macháček 31 72 %
Ing. Zdeněk Macháček
+ 29. 5. 2016
34 79 %
Milan Moštěk 10 23 %
PaedDr. Jan Novák 10 23 %
Milan Rožboud 13 30 %
Jan Vališ 27 63 %
Michal Zavadil 30 70 %

 

Na první výborové schůzi bude zvolen mimo jiné předseda a místopředseda oddílu.
Revizní komise bude nadále pracovat ve složení jako doposud: Jan Filsak, Dominik Hořejší.

Členské příspěvky a brigádnické hodiny zůstávají pro rok 2016 ve stejné výši, jako v roce 2015.

 

Smlouva o spolupráci s Bertinými lázněmi Třeboň

Vedení tenisového oddílu aktualizovalo smlouvu o spolupráci s Bertinými lázněmi Třeboň. Z této smlouvy mimo jiné vyplývá:

 • Délka zimní tenisové sezóny je období 25 týdnů zakončená nejpozději do 15. dubna následujícího kalendářního roku bez období zimních (24. 12. - 1. 1.), jarních a velikonočních prázdnin.
 • V období zimních, jarních a velikonočních prázdnin jsou veškeré rezervace tenisové haly zrušené. V případě zájmu o trénink v období těchto prázdnin si každý trenér musí zajistit rezervaci haly napřímo a uhradit příslušnou částku na recepci Berty.
 • U jednotlivých rezervovaných termínů bude v rezervačním systému Berty uveden vždy jak příslušný rodič trénovaného dítěte, tak trenér. Trenér je zodpovědný za obsazení rezervovaných hodin a za jejich případné zrušení. Včas zrušené rezervace (nejpozději 3 dni před příslušným termínem) bude možno čerpat v bezprostředně dohodnutých náhradních termínech avšak pouze do konce zimní tenisové sezóny. Tyto hodiny budou vyúčtovány bez ohledu na to, zda budou v náhradním termínu čerpány či nikoli.
 • V případě závažného zdravotního problému trénovaného dítěte v zimní tenisové sezóně do 31. 12. je možno zrušit a nevyúčtovat příslušnou rezervaci od 1. 1. do konce zimní tenisové sezóny.
 • Při hromadné objednávce tenisovým oddílem je poskytnuta sleva z běžných cen a to:
  • pokud celková objednávka přesáhne Kč 200 000,- včetně DPH před touto slevou, je z celkové ceny poskytnuta 10% sleva,
  • v ostatních případech sleva 5%.
   Poskytnutou slevu není možno kombinovat s jinou slevou.
 • Uživatelé tenisové haly mají parkování na parkovišti u tenisové haly zdarma.
  Lístek opravňující k výjezdu z parkoviště je k vyzvednutí na recepci lázní nebo v restauraci Top-spin v provozní době.

Žádáme trenéry o dodržování těchto pravidel. Děkujeme.

Výbor tenisového oddílu

Dokončení výstavby Zázemí tenisového klubu Třeboň

Vážení sportovní přátelé,

v souvislosti s dokončením výstavby Zázemí tenisového klubu v Třeboni si Vás dovolujeme pozvat na jeho prohlídku. "Den otevřených dveří" se uskuteční v pátek 19. 6. 2015 od 12:00 do 17:00 hod na místě stavby Lázeňská 1313, Třeboň.

Výbor tenisového oddílu

 

3. místo pro družstvo minitenisu

v Soutěže smíšených družstev 2015 - Memoriál Zdeňka Kocmana dne 6. 6. 2015 dosáhli naši nejmenší sportovci dobrého úspěchu: www.cztenis.cz/minitenis/druzstva/sezona/2015/soutez/4897, který si hlavně užili.

Gratulujeme!

  

Omezení po dobu výstavby zázemí TK

Po dobu výstavby nového zázemí tenisového klubu žádáme členy tenisového oddílu a ostatní návštěvníky tenisových kurtů o dodržování těchto omezení:

 1. Je přísně zakázán vstup na staveniště kromě vymezeného přístupu k TOI TOIce.
  Po dohodě se stavbyvedoucím dodavatelské firmy VIDOX je možno provizorně využívat TOI TOIku (ve vyhrazené části staveniště), ke které je přístup přes hlavní branku za kurtem č. 3 u tréninkové zdi. Žádáme Vás o zachování čistoty tohoto zařízení.
 2. U správce tenisových kurtů pana Miroslava Ruso (732 428 884) je k zapůjčení klíček od sportovní haly, kde je možno využít záchody pro veřejnost.

Děkujeme Vám za pochopení. Výbor tenisového oddílu

Všeobecná pohybová a kondiční příprava mládeže

Jako součást tréninkové přípravy mládeže na novou soutění sezónu 2015 připravil výbor tenisového oddílu - Všeobecnou pohybovou a kondiční přípravu mládeže.
Podrobnosti včetně přihlášek na www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/souteze/souteze-2015/d:vseobecna-pohybova-a-kondicni-priprava-mladeze.


momentka z 1. tréninku 13. 4. 2015            momentka z 2. tréninku 20. 4. 2015

 

Soutěže družstev a turnaje v roce 2015

Kompletní informace o soutěžích družstev a turnajích v roce 2015 naleznete v rubrice www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/souteze/souteze-2015.

 

Nová pravidla pro přístup do tenisové haly Top-spin

Vzhledem k tomu, že někteří uživatelé tenisové haly Top-spin (a to opakovaně i člen našeho tenisového oddílu) nevraceli klíče od tenisové haly na recepci a ponechávali si je u sebe, i když na jejich rezervaci nikdo nenavazoval, bylo přijato jejím provozovatelem Bertinými lázněmi Třeboň opatření, kdy se klíče od 27. 3. 2015 vydávají na recepci proti vratné záloze Kč 100,-. Nadále budou v užívání dva svazky klíčů, které se během výpůjček střídají.

Upozorňujeme tedy naše členy, aby si bez ohledu, zda před nimi je tenisová hala užívána či nikoli, vždy vyzvedli pro svou rezervaci klíče na recepci.

27. 3. 2015, výbor tenisového oddílu

 

Rozlosování soutěží smíšných družstev 2015

JčTS na svých stránkách www.jihocesky.cztenis.cz/ publikoval v aktualitě www.jihocesky.cztenis.cz/souteze-drustev-2015-rozlosovani/:

 

V letošním roce se naše soutěžní družstva účastní rekordních 9 přeborů ve všech věkových kategoriích. Z toho družstvo dorostu a družstvo A mladšího žactva nejvyšších krajských soutěží Junior Tour a Jihočeské ligy.
Zajímavé bude jistě sledovat i výsledky našeho družstva A dospělých v druhé nejvyšší krajské soutěži, do které jsme postoupili v loňském roce, a snahu našeho 3. družstva dospělých J (juniorky), které je v soutěži nové, ve snaze o postup do KP IV.

Přejeme za výbor tenisového oddílu našim reprezentantům hodně úspěchů!

Tradiční vánoční turnaj pro děti 2014

Tradiční vánoční turnaj pro děti (tréninkévé skupiny Petra Hladíka) se v roce 2014 uskutečnil (pro nedostatečný počet kurtů v hale Top-spin Třeboň) v tenisová hale Gmünd (Rakousko) v pondělí 22. 12. 2014.

Program viz VanocniTurnajDetiTrebon20141222-167.pdf.

Fotografie z turnaje

 

Rekonstrukce zázemí klubu on-line

Tenisový oddíl ve spolupráci s partnerským portálem trebon.cz připravil časosběrné video z rekonstrukce našeho zázemí.

www.trebon.cz/trebonsko-zive/stavba-zazemi-tenisoveho-klubu

Video zachycuje výstavbu od 8. 10. 2014 13:00 hod.
15. 6. 2015, kdy by výstavba zázemí měla být realizována, bude video mít 25,5 min.

Rekonstrukce zázemí zahájena

Dlouho očekávaná a připravovaná rekonstrukce zázemí našeho tenisového klubu byla zahájena 1. 10. 2014. Pokud bude probíhat podle plánu, bude dokončena do 15. 6. 2014.

Tomuto milníku v životě našeho klubu předcházely tyto události:

Nový partner tenisového oddílu - TS Třeboň

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň potvrdil spolupráci s partnerem Technickými službami Třeboň, s.r.o.

Děkujeme za podporu.

Jihočeská televize o novém zázemí

Jihočeská televize ve svém zpravodajství z 15. 8. 2014 informovala o našem novém zázemí. V reportáži vystupují pánové Jan Vališ, ing. Pavel Hajna a místostarosta města Zdeněk Mráz.

http://youtu.be/L5bdPsUfr-g?t=6m46s

Změna bankovního účtu

NOVÉ bankovní spojení:

od 18. 7. 2014 má tenisový oddíl nový účet určený primárně pro úhradu členských příspěvků

107-7992430207/0100

IBAN CZ7001000001077992430207
BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX
nahrazující původní účet u ČSPO: 2754385399/0800

 

TLTV o našem novém zázemí

Třeboňské lázeňské televizní vysílání (TLTV) ve svém Zpravodajském týdeníku 6. 6. 2014 odvysílalo tento příspěvek.

TLTV o zázemí našeho tenisového klubu ze dne 6. 6. 2014

http://youtu.be/G_LBDKvs0TI?t=8m59s (na který jsme čekali 10 let ).

Děkujeme všem příznivcům za podporu rekonstrukce našeho zázemí.

 

Sledujte nás na facebooku

Otevřená skupina na Facebooku:
  http://www.facebook.com/groups/155897711176988/
  http://www.facebook.com/TenisTrebon

Projekt zázemí tenisového klubu

Výročení členská schůze tenisového oddílu schválila na svém zasedání 25. 2. 2011 studii rozvoje tenisového oddílu v předloženém návrhu Studie tenisový klub Třeboň-v20110216.pdf.

Tato studie byla v souladu se závěry pracovní schůzky s vedením Města Třeboně ze dne 10. 7. 2012 rozšířena o půdorys podkroví pod pultovou střechou. Tato rozšířená verze studie je dostupná v souboru Studie tenisový klub Třeboň-v20120712-small.pdf.

Projektová dokumentace vycházející z této studie byla zpracována v prosinci 2012. Vizualizace k náhledu:

Letní tenisový kemp pro začátečníky 2021

20. 06. 2021 --- Trénink a trenéři 1674x 0
Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádá letní tenisový kemp pro začátečníky a tenisový sparing pro pokročilé aneb Zažijte léto s tenisem! v areálu tenisového klubu na Hliníku.   »Více zde

Obsazení tenisových dvorců

23. 04. 2019 --- Obsazení tenisových dvorců 2359x 0
Od tenisové sezóny 2019 zavádíme sdílený kalendář obsazenosti tenisových kurtů pomocí služby calendar.google.com. Kalendář obsazení tenisových kurtů je dostupný (dočasně) na adrese https://www.trebon.cz/kurty-kalendar Zároveň mohou členové klubu požádat o přidělení přístupu ke kalendáři pro svá zařízení, která podporují calendar.google.com. »Více zde

Pro cyklisty, turisty, běžce

01. 09. 2019 --- Cyklistům, turistům, běžcům 1173x 0
Nabízíme bezpečné parkování a dobíjení kol a koloběžek pro cyklisty. Pro sportovní veřejnost také osprchování v zázemí našeho tenisového klubu. Cena Kč 60,-/osoba (a kolo), za dobíjení Kč 10,-/ks. Službu je možno využít v době fungování správce tenisového areálu nebo po dohodě na 602952762 a úhradu provést buď QR platbou, nebo v kavárně. »Více zde

Všeobecná pohybová a kondiční příprava mládeže

30. 03. 2015 --- Soutěže 2015 3959x 0
Výbor tenisového oddílu ve spolupráci s paní Petrou Augstenovou připravil od začátku letošní letní tenisové sezóny rozšíření tréninku sportovní mládeže o všeobecnou pohybovou a kondiční přípravu. Tréninky začínají v pondělí 13. 4. 2015 a budou se opakovat každé pondělí od 17:30 (nebo... »Více zde

Soutěže družstev a turnaje v roce 2015

30. 03. 2015 --- Soutěže 2015 3902x 0
V letošním roce se poprvé ve více jak stoleté historii našeho tenisového klubu od roku 1908 účastníme soutěží smíšených družstev 9 týmy. Ve věkové kategorii dospělých třemi družstvy, přičemž nové 3. družstvo "juniorky" je tvořeno naší novou generací odchovanců a zároveň obsazujeme všechny mládežnické soutěže (včetně Minitenisu a Babytenisu) a ve věkové kategorii mladšího žactva dokonce dvěma družstvy. »Více zde

Soutěže družstev 2014

13. 08. 2014 --- Soutěže 2014 3404x 0
Od roku 2010 hráči našeho oddílu nepřetržitě startují ve všech soutěžích organizovaných ČTS a řízených JčTS. V letošním roce bohužel oddíl staršího žactva neudržel nejvyšší krajskou soutěž »Více zde

Registrace hráčů u ČTS

21. 01. 2014 --- Soutěže 7963x 0
V souladu s usnesením VČS schůze našeho tenisového oddílu si od roku 2013 hradí Poplatky za individuální registraci hráče u ČTS dospělí (starší 19 let a nestudující) hráči sami. Registrační poplatky: v mládežnických věkových kategoriích (do 19 let) ve 100% výši a u studujících dospělých (starších 19 let) v 50% výši hradí nadále za hráče... »Více zde

Úhrada členských příspěvků

17. 03. 2012 --- Úhrada příspěvků 5614x 0
Od roku 2012 v souladu s usnesením výroční členské schůze 24. 2. 2012 umožňuje tenisový oddíl svým členům provést úhradu členských příspěvků a případných dalších náhrad (za neodpracované brigádnické hodiny, užití skříňky v šatnách apod.) bezhotovostním převodem. Číslo běžného účtu určenému k tomuto účelu je 107-7992430207/0100. Parametry... »Více zde

Pravidla nasazování družstva dospělých

12. 04. 2011 --- Pro kapitány družstev 4127x 0
V roce 2011 před soutěží smíšených družstev dospělých došlo k dohodě kapitánů těchto družstev o pravidlech nasazování hráčů, kteří jsou uvedeni na obou soupiskách, do utkání: Nejpozději do středy musí být známy aktuální sestavy družstev A a B (případně dalších) pro start o víkendových utkáních. Při tvorbě sestav se vychází z dohody kapitánů družstev s ohledem na termínové... »Více zde

Tenisová školička 2021

10. 05. 2021 --- Trénink a trenéři 1273x 0
Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádá (pokud https://covid.gov.cz/situace/volny-cas umožní) tenisovou školičku pro 5ti leté a starší děti v areálu tenisového klubu na Hliníku.   »Více zde

Akce

14.07.2024

Filtrovat

cal cal

Aktuality

10. 01. 2024

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2024

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce...Více zde

23. 07. 2023

Turnaj staršího žactva o Světový pohár 22. a 23. 7. 2023

Ve dnech 22. a 23. 7. 2023 se uskutečnil na našich tenisových kurtech Turnaj staršího žactva o Světový pohár zapsaný do listiny ČTS (C - 300). Více zde

12. 06. 2023

Jihočeský oblastní přebor - babytenis - 2023

Ve dnech 10. a 11. 6. 2023 proběhl na našich tenisových kurtech Jihočeský oblastní přebor babytenisu jako kvalifikační turnaj na mistrovství republiky. Tam postupují všichni...Více zde

19. 03. 2023

Kalendář turnajů a rezervací 2023

Aktuální informace vždy na https://tenistrebon.isportsystem.cz/ 2. 6. 2023 Tenisový turnaj ing....Více zde

17. 03. 2023

Členská schůze 2023 a jarní příprava kurtů

Výbor tenisového oddílu na své chůzi 13. 3. 2023 schválil mimo jiné: Jarní příprava tenisových kurtů Pro optimální využití vlhkosti...Více zde

15. 11. 2022

Výstavba osvětlení kurtů #1 a #2

Počátkem října letošního roku jsme dokončili výstavbu osvětlení tenisových kurtů #1 a #2. Více zde

04. 11. 2022

Pozvánka na 1. osvětlení kurtů

Zveme členy klubu na první spuštění osvětlení tenisových kurtů #1 a #2 na pondělí 7. 11. 2022 od 17:00. Do konce letošní tenisové sezóny bude možno osvětlit kurt #2 (kurt...Více zde

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test