Dopis členům před letní sezónou 2016

(Aktualizace 23. 5. 2016)

Vedení tenisového oddílu se tradičně 17. 3. 2016 obrátilo na své členy se sdělením o termínech brigád a dalšími informacemi před letní tenisovou sezónou 2016.

Počet brigádnických hodin, které mají členové oddílu starší 14 let odpracovat, je stejná jako v letech minulých: http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/prava-a-povinnosti-clenu/d:brigady.

Termíny jarních brigád (8:00 - 13:00):

 • 25. - 27. března 2016
 • 2. a 3. dubna 2016
 • 4. - 10. dubna 2016

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Dominikem Hořejším.
Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády již nemusí být vyhlášeny.

Aktuálně doplňujeme "Dopis členům před letní sezónou 2016" z 16. 5. 2016.
 

"První vlaštovka ..." aneb závlaha kurtu č. 1

V sobotu 16. 4. 2016 jsme (po závěrečné 12 hod. směně) s významnou pomocí Radka Hrubce zprovoznili automatickou závlahu kurtu č. 1, viz https://youtu.be/lPT-HJdOnfQ a fotografie v galerii www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/99-tenisove-dvorce/2016.

Trubky pro závlahu jsme zakládali v letech 2009 a 2013 při generální rekonstrukci kurtů. Osazení a zprovoznění čekalo na vhodnou (tedy relativně levnou) technologii postřikovačů a výpočty Radka a také přípravu čerpadla a ostatních technologií při výstavbě zázemí tenisového klubu v roce 2015.

Veronica Marnová - vítězka turnaje mladších žákyň

Veronica Marnová vyhrála jako 4. nasazená 14. března 2016 turnaj mladších žákyň Head Tour - 1. Vestecká sportovní.

Kompletní výsledky turnaje na www.cztenis.cz/turnaj/806157/sezona/Z1516/vysledky.
Fotografie na www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/turnaje-2016/head-tour-1-vestecka-sportovni

Gratulujeme

Složení nového výboru tenisového oddílu

Na výroční členské schůzi 4. března 2016 proběhla mimo jiné volba nového výboru tenisového oddílu.

Původní šestičlenný výbor se zdržel hlasování při návrhu na prodloužení jeho mandátu (pro: 18, zdrželo se: 10, proti: 12). V následné tajné volbě vybírali 43 voliči z 11 kandidátů 7 členů nového výboru. Před volbou kandidáti přednesli své programy zejména o směrování klubu. Výsledky hlasování

Jméno kandidáta Počet získaných
hlasů
Podíl
Dalibor Filip 30 70 %
Mgr. Petr Hladík 21 49 %
Ing. Radek Hrubec 30 70 %
Ing. Petr Chalupa 36 84 %
Ing. Ondřej Macháček 31 72 %
Ing. Zdeněk Macháček 34 79 %
Milan Moštěk 10 23 %
PaedDr. Jan Novák 10 23 %
Milan Rožboud 13 30 %
Jan Vališ 27 63 %
Michal Zavadil 30 70 %

 

Na první výborové schůzi bude zvolen mimo jiné předseda a místopředseda oddílu.
Revizní komise bude nadále pracovat ve složení jako doposud: Jan Filsak, Dominik Hořejší.

Členské příspěvky a brigádnické hodiny zůstávají pro rok 2016 ve stejné výši, jako v roce 2015.

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2016

Vážení členové našeho tenisového klubu,

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 4. března 2016 od 19:00 hodin v sále Hejtman hotelu Zlatá Hvězda v Třeboni.

Celá pozvánka zde: Pozvanka-na-VCS-2016-20160212.pdf.

Na této schůzi si budete moci mimo jiné také vyzvednout klíčky od zázemí tenisového klubu, pokud je již nemáte. Klíčky jsou nově (po rekonstrukci oplocení tenisových kurtů koncem loňského roku) i pro vstup na tenisové kurty (1 - 5 i 6 a 7). Klíček je poskytován proti vratné záloze Kč 200,-.
Zároveň bude možno provést rezervaci a příp. úhradu skříňky v zázemí TK.

Výbor tenisového klubu

 

Smlouva o spolupráci s Bertinými lázněmi Třeboň

Vedení tenisového oddílu aktualizovalo smlouvu o spolupráci s Bertinými lázněmi Třeboň. Z této smlouvy mimo jiné vyplývá:

 • Délka zimní tenisové sezóny je období 25 týdnů zakončená nejpozději do 15. dubna následujícího kalendářního roku bez období zimních (24. 12. - 1. 1.), jarních a velikonočních prázdnin.
 • V období zimních, jarních a velikonočních prázdnin jsou veškeré rezervace tenisové haly zrušené. V případě zájmu o trénink v období těchto prázdnin si každý trenér musí zajistit rezervaci haly napřímo a uhradit příslušnou částku na recepci Berty.
 • U jednotlivých rezervovaných termínů bude v rezervačním systému Berty uveden vždy jak příslušný rodič trénovaného dítěte, tak trenér. Trenér je zodpovědný za obsazení rezervovaných hodin a za jejich případné zrušení. Včas zrušené rezervace (nejpozději 3 dni před příslušným termínem) bude možno čerpat v bezprostředně dohodnutých náhradních termínech avšak pouze do konce zimní tenisové sezóny. Tyto hodiny budou vyúčtovány bez ohledu na to, zda budou v náhradním termínu čerpány či nikoli.
 • V případě závažného zdravotního problému trénovaného dítěte v zimní tenisové sezóně do 31. 12. je možno zrušit a nevyúčtovat příslušnou rezervaci od 1. 1. do konce zimní tenisové sezóny.
 • Při hromadné objednávce tenisovým oddílem je poskytnuta sleva z běžných cen a to:
  • pokud celková objednávka přesáhne Kč 200 000,- včetně DPH před touto slevou, je z celkové ceny poskytnuta 10% sleva,
  • v ostatních případech sleva 5%.
   Poskytnutou slevu není možno kombinovat s jinou slevou.
 • Uživatelé tenisové haly mají parkování na parkovišti u tenisové haly zdarma.
  Lístek opravňující k výjezdu z parkoviště je k vyzvednutí na recepci lázní nebo v restauraci Top-spin v provozní době.

Žádáme trenéry o dodržování těchto pravidel. Děkujeme.

Výbor tenisového oddílu

Dokončení výstavby Zázemí tenisového klubu Třeboň

Vážení sportovní přátelé,

v souvislosti s dokončením výstavby Zázemí tenisového klubu v Třeboni si Vás dovolujeme pozvat na jeho prohlídku. "Den otevřených dveří" se uskuteční v pátek 19. 6. 2015 od 12:00 do 17:00 hod na místě stavby Lázeňská 1313, Třeboň.

Výbor tenisového oddílu

 

3. místo pro družstvo minitenisu

v Soutěže smíšených družstev 2015 - Memoriál Zdeňka Kocmana dne 6. 6. 2015 dosáhli naši nejmenší sportovci dobrého úspěchu: www.cztenis.cz/minitenis/druzstva/sezona/2015/soutez/4897, který si hlavně užili.

Gratulujeme!

  

Omezení po dobu výstavby zázemí TK

Po dobu výstavby nového zázemí tenisového klubu žádáme členy tenisového oddílu a ostatní návštěvníky tenisových kurtů o dodržování těchto omezení:

 1. Je přísně zakázán vstup na staveniště kromě vymezeného přístupu k TOI TOIce.
  Po dohodě se stavbyvedoucím dodavatelské firmy VIDOX je možno provizorně využívat TOI TOIku (ve vyhrazené části staveniště), ke které je přístup přes hlavní branku za kurtem č. 3 u tréninkové zdi. Žádáme Vás o zachování čistoty tohoto zařízení.
 2. U správce tenisových kurtů pana Miroslava Ruso (732 428 884) je k zapůjčení klíček od sportovní haly, kde je možno využít záchody pro veřejnost.

Děkujeme Vám za pochopení. Výbor tenisového oddílu

Všeobecná pohybová a kondiční příprava mládeže

Jako součást tréninkové přípravy mládeže na novou soutění sezónu 2015 připravil výbor tenisového oddílu - Všeobecnou pohybovou a kondiční přípravu mládeže.
Podrobnosti včetně přihlášek na www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/souteze/souteze-2015/d:vseobecna-pohybova-a-kondicni-priprava-mladeze.


momentka z 1. tréninku 13. 4. 2015            momentka z 2. tréninku 20. 4. 2015

 

Soutěže družstev a turnaje v roce 2015

Kompletní informace o soutěžích družstev a turnajích v roce 2015 naleznete v rubrice www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/souteze/souteze-2015.

 

Nová pravidla pro přístup do tenisové haly Top-spin

Vzhledem k tomu, že někteří uživatelé tenisové haly Top-spin (a to opakovaně i člen našeho tenisového oddílu) nevraceli klíče od tenisové haly na recepci a ponechávali si je u sebe, i když na jejich rezervaci nikdo nenavazoval, bylo přijato jejím provozovatelem Bertinými lázněmi Třeboň opatření, kdy se klíče od 27. 3. 2015 vydávají na recepci proti vratné záloze Kč 100,-. Nadále budou v užívání dva svazky klíčů, které se během výpůjček střídají.

Upozorňujeme tedy naše členy, aby si bez ohledu, zda před nimi je tenisová hala užívána či nikoli, vždy vyzvedli pro svou rezervaci klíče na recepci.

27. 3. 2015, výbor tenisového oddílu

 

Rozlosování soutěží smíšných družstev 2015

JčTS na svých stránkách www.jihocesky.cztenis.cz/ publikoval v aktualitě www.jihocesky.cztenis.cz/souteze-drustev-2015-rozlosovani/:

 

V letošním roce se naše soutěžní družstva účastní rekordních 9 přeborů ve všech věkových kategoriích. Z toho družstvo dorostu a družstvo A mladšího žactva nejvyšších krajských soutěží Junior Tour a Jihočeské ligy.
Zajímavé bude jistě sledovat i výsledky našeho družstva A dospělých v druhé nejvyšší krajské soutěži, do které jsme postoupili v loňském roce, a snahu našeho 3. družstva dospělých J (juniorky), které je v soutěži nové, ve snaze o postup do KP IV.

Přejeme za výbor tenisového oddílu našim reprezentantům hodně úspěchů!

Tradiční vánoční turnaj pro děti 2014

Tradiční vánoční turnaj pro děti (tréninkévé skupiny Petra Hladíka) se v roce 2014 uskutečnil (pro nedostatečný počet kurtů v hale Top-spin Třeboň) v tenisová hale Gmünd (Rakousko) v pondělí 22. 12. 2014.

Program viz VanocniTurnajDetiTrebon20141222-167.pdf.

Fotografie z turnaje

 

Rekonstrukce zázemí klubu on-line

Tenisový oddíl ve spolupráci s partnerským portálem trebon.cz připravil časosběrné video z rekonstrukce našeho zázemí.

www.trebon.cz/trebonsko-zive/stavba-zazemi-tenisoveho-klubu

Video zachycuje výstavbu od 8. 10. 2014 13:00 hod.
15. 6. 2015, kdy by výstavba zázemí měla být realizována, bude video mít 25,5 min.

Rekonstrukce zázemí zahájena

Dlouho očekávaná a připravovaná rekonstrukce zázemí našeho tenisového klubu byla zahájena 1. 10. 2014. Pokud bude probíhat podle plánu, bude dokončena do 15. 6. 2014.

Tomuto milníku v životě našeho klubu předcházely tyto události:

Nový partner tenisového oddílu - TS Třeboň

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň potvrdil spolupráci s partnerem Technickými službami Třeboň, s.r.o.

Děkujeme za podporu.

Jihočeská televize o novém zázemí

Jihočeská televize ve svém zpravodajství z 15. 8. 2014 informovala o našem novém zázemí. V reportáži vystupují pánové Jan Vališ, ing. Pavel Hajna a místostarosta města Zdeněk Mráz.

http://youtu.be/L5bdPsUfr-g?t=6m46s

Změna bankovního účtu

NOVÉ bankovní spojení:

od 18. 7. 2014 má tenisový oddíl nový účet určený primárně pro úhradu členských příspěvků

107-7992430207/0100

IBAN CZ7001000001077992430207
BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX
nahrazující původní účet u ČSPO: 2754385399/0800

 

TLTV o našem novém zázemí

Třeboňské lázeňské televizní vysílání (TLTV) ve svém Zpravodajském týdeníku 6. 6. 2014 odvysílalo tento příspěvek.

TLTV o zázemí našeho tenisového klubu ze dne 6. 6. 2014

http://youtu.be/G_LBDKvs0TI?t=8m59s (na který jsme čekali 10 let ).

Děkujeme všem příznivcům za podporu rekonstrukce našeho zázemí.

 

Sledujte nás na facebooku

Otevřená skupina na Facebooku:
  http://www.facebook.com/groups/155897711176988/
  http://www.facebook.com/TenisTrebon

Projekt zázemí tenisového klubu

Výročení členská schůze tenisového oddílu schválila na svém zasedání 25. 2. 2011 studii rozvoje tenisového oddílu v předloženém návrhu Studie tenisový klub Třeboň-v20110216.pdf.

Tato studie byla v souladu se závěry pracovní schůzky s vedením Města Třeboně ze dne 10. 7. 2012 rozšířena o půdorys podkroví pod pultovou střechou. Tato rozšířená verze studie je dostupná v souboru Studie tenisový klub Třeboň-v20120712-small.pdf.

Projektová dokumentace vycházející z této studie byla zpracována v prosinci 2012. Vizualizace k náhledu:

Všeobecná pohybová a kondiční příprava mládeže

30. 03. 2015 --- Soutěže 2015 737x 0
Výbor tenisového oddílu ve spolupráci s paní Petrou Augstenovou připravil od začátku letošní letní tenisové sezóny rozšíření tréninku sportovní mládeže o všeobecnou pohybovou a kondiční přípravu. Tréninky začínají v pondělí 13. 4. 2015 a budou se opakovat každé pondělí od 17:30 (nebo... »Více zde

Soutěže družstev a turnaje v roce 2015

30. 03. 2015 --- Soutěže 2015 724x 0
V letošním roce se poprvé ve více jak stoleté historii našeho tenisového klubu od roku 1908 účastníme soutěží smíšených družstev 9 týmy. Ve věkové kategorii dospělých třemi družstvy, přičemž nové 3. družstvo "juniorky" je tvořeno naší novou generací odchovanců a zároveň obsazujeme všechny mládežnické soutěže (včetně Minitenisu a Babytenisu) a ve věkové kategorii mladšího žactva dokonce dvěma družstvy. »Více zde

Soutěže družstev 2014

13. 08. 2014 --- Soutěže 2014 547x 0
Od roku 2010 hráči našeho oddílu nepřetržitě startují ve všech soutěžích organizovaných ČTS a řízených JčTS. V letošním roce bohužel oddíl staršího žactva neudržel nejvyšší krajskou soutěž »Více zde

Registrace hráčů u ČTS

21. 01. 2014 --- Soutěže 1110x 0
V souladu s usnesením VČS schůze našeho tenisového oddílu si od roku 2013 hradí Poplatky za individuální registraci hráče u ČTS dospělí (starší 19 let a nestudující) hráči sami. Registrační poplatky: v mládežnických věkových kategoriích (do 19 let) ve 100% výši a u studujících dospělích (starších 19 let) v 50% výši hradí nadále za hráče... »Více zde

Obsazování kurtů pro trénink/sparing družstev dospělých

15. 04. 2013 --- Rezervace pro trénink 1103x 0
Výbor tenisového oddílu na svém jednání 15. dubna 2013 rozhodl o tomto způsobu rezervace kurtů pro trénink/sparing družstev dospělých: Rezervované kurty Družstva A a B dospělých mají pro trénink/sparing rezervovány kurty dle rozpisu schváleného výborem tenisového oddílu publikovaného na kurtech - kurty 1 - 3 (dle nového číslování). Případné výměny rezervací mezi trenéry nebo družstvy... »Více zde

Úhrada členských příspěvků

17. 03. 2012 --- Úhrada příspěvků 1564x 0
Od roku 2012 v souladu s usnesením výroční členské schůze 24. 2. 2012 umožňuje tenisový oddíl svým členům provést úhradu členských příspěvků a případných dalších náhrad (za neodpracované brigádnické hodiny, užití skříňky v šatnách apod.) bezhotovostním převodem. Číslo běžného účtu určenému k tomuto účelu je 107-7992430207/0100. Parametry... »Více zde

Pravidla nasazování družstva dospělých

12. 04. 2011 --- Pro kapitány družstev 1245x 0
V roce 2011 před soutěží smíšených družstev dospělých došlo k dohodě kapitánů těchto družstev o pravidlech nasazování hráčů, kteří jsou uvedeni na obou soupiskách, do utkání: Nejpozději do středy musí být známy aktuální sestavy družstev A a B (případně dalších) pro start o víkendových utkáních. Při tvorbě sestav se vychází z dohody kapitánů družstev s ohledem na termínové... »Více zde

Výbor tenisového oddílu - činnosti a kompetence

24. 05. 2016 --- Členství v oddíle 20x 0
Výbor tenisového oddílu (výbor TO) se na své první schůzi dne 15. 3. 2016 po volební výroční členské schůzi ze dne 4. 3. 2016 dohodl a jednohlasně schválil toto rozdělení funkcí a kompetencí svých členů. Pracovní... »Více zde

Hrací řád na dvorcích oddílu tenisu

03. 05. 2014 --- Hrací řád 749x 0
Hrací řád na dvorcích oddílu tenisu TJ Jiskra Třeboň Přístup na tenisové kurty je rovný jak pro členy tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň, který tenisové kurty spravuje, tak pro ostatní nečleny klubu při respektování těchto pravidel - hracího řádu. Každý zájemce o užití tenisových kurtů se může rozhodnout, zda je pro něj výhodnější navštěvovat tenisové kurty jako člen nebo nečlen tenisového oddílu. Podmínky členství jsou uvedeny na »Více zde

Povinnosti správce tenisových dvorců TJ Jiskra Třeboň

16. 04. 2014 --- Správce dvorců 678x 0
Práva a povinnosti správce tenisových dvorců TJ Jiskra Třeboň (aktualizováno 22. 5. 2016)   Provozní doba: 9:00 – 20:00 s polední přestávkou. Hrací poplatek se vybírá před počátkem hry. V případě, že se jedná o dobu spadající do přednosti členů oddílu tenisu (dvorce č. 1- 5 od 16:00 hod.), napíše správce na doklad začátek hry a upozorní hráče na přednost členů oddílu. Výběr uskuteční v tomto... »Více zde

Akce

29.05.2016

Filtrovat

cal cal

30. ročník tradičního turnaje neregistrovaných hráčů a registrovaných srabů

Kdy: 02. 07. 2016 - 03. 07. 2016
Čas: 9:00 - 20:00 (každý den)
Kde: Tenisové dvorce TJ Jiskra Třeboň (u sportovní haly)

Všechny akce

Aktuality

16. 04. 2016

"První vlaštovka ..." aneb závlaha kurtu č. 1

V sobotu 16. 4. 2016 jsme (po závěrečné 12 hod. směně) s významnou pomocí Radka Hrubce zprovoznili automatickou závlahu kurtu č. 1, viz Více zde

14. 03. 2016

Veronica Marnová - vítězka turnaje mladších žákyň

Veronica Marnová vyhrála jako 4. nasazená 14. března 2016 turnaj mladších žákyň Head Tour - 1....Více zde

17. 03. 2016

Dopis členům před letní sezónou 2016

(Aktualizace 23. 5. 2016) Vedení tenisového oddílu se...Více zde

04. 03. 2016

Složení nového výboru tenisového oddílu

Na výroční členské schůzi 4. března 2016 proběhla mimo jiné volba nového výboru tenisového oddílu. Původní šestičlenný...Více zde

22. 02. 2016

Smlouva o spolupráci s Bertinými lázněmi Třeboň

Vedení tenisového oddílu aktualizovalo smlouvu o spolupráci s Více zde

09. 06. 2015

Dokončení výstavby Zázemí tenisového klubu Třeboň

Vážení sportovní přátelé, v souvislosti s dokončením výstavby Zázemí tenisového klubu v Třeboni si Vás dovolujeme pozvat na jeho prohlídku. "Den...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test