3. ročník Turnaje supersrabů - mamoriálu Karla Matějky

Momentky z 3. ročníku Turnaje "supersrabů" - memoriálu Karla Matějky naleznete ve fotogalerii www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie:

www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/2017/3-rocnik-turnaje-supersrabu-memorialu-karla-matejky.

Kvalifikační turnaj JTS o postup na MČR v babytenisu jednotlivců

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádal z pověření JTS ve dnech 12. - 13. 8. 2017 Kvalifikační turnaj JTS o postup na MČR v babytenisu jednotlivců. Více podrobností na stránkách JTS www.jihocesky.cztenis.cz/kvalifikacni-turnaj-jts-o-postup-na-mcr-v-babytenisu-jednotlivcu a ČTS www.cztenis.cz.

Přihlášky na www.cztenis.cz/turnaj/916656/sezona/L17/informace.

Výsledky turnaje jsou publikovány www.cztenis.cz/turnaj/916656/sezona/L17/vysledky a podrobnější informace na www.jihocesky.cztenis.cz/fotogalerie/2017-2/kvalifikacni-turnaj-jts-o-postup-na-mcr-v-babytenisu-jednotlivcu/.

Fotogalerie včetně vítězů naleznete na http://tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/2017/kvalifikacni-turnaj-postup-mcr-v-babytenisu-jednotlivcu.

Dopis členům před letní sezónou 2017

Vedení tenisového oddílu se tradičně 8. 5. 2017 obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: D-TOTJJiskraTrebon-clenum2017-20170508.pdf.

 

Rozlosování soutěží družstev 2017

Na www stránkách JTS je aktuálně publikován rozpis soutěží družstev pro nadcházející tenisovou sezónu: www.jihocesky.cztenis.cz/souteze-drustev-2017-rozlosovani. Termíny domácích zápasů našich družstev jsou uvedeny v dokumentu www.jihocesky.cztenis.cz/wp-content/uploads/2017/03/JTS-Rozlosovani-druzstva-2017-20170318.pdf.

 

Dotace Města Třeboně podpora tělovýchovy a sportu

Město Třeboň jako každý rok kromě jiného podporuje tělovýchovu a sport formou dotací. Aktuálně platná pravidla jsou publikována na adrese http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/organizacni-struktura/odbor-financni-a-majetkovy/prehledy-hospodareni/telovychova-a-sport.html.

Podmínkou přidělení dotace je mimo jiné i vyplnění Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte. Žádáme vás, pokud jste tak již neučinili dříve či elektronickou formou, o jeho vytištění, potvrzení a předání buď vedení tenisového oddílu nebo sekretáři naší TJ.

Děkujeme

 

Brigády jaro 2017

Termíny jarních brigád (8:00 - 13:00):

 • 18. - 19. března 2017 (pro špatné počasí se nekonaly)
 • 24. března 2017 od 14:00 hod.
 • 25. - 26. března 2017
 • 1. - 2. dubna 2017
 • 8. - 9. dubna 2017

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Radkem Hrubcem.
Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů.

Pozdější brigády již nemusí být vyhlášeny zejména proto, že nově budou některé kurty poskytnuty do výhradní správy zájemcům (pravděpodobně kurty 1, 2, 4 a 5) za úhradu tak, jak schválila výroční členská schůze tenisového oddílu dne 3. března 2017.

Současně vyzýváme naše členy, kteří mají brigádnické hodiny odpracované nad rámec své povinnosti z let předchozích (evidence publikována na http://tenis.trebon.cz/dokumenty/2016/TO-TJ-Jiskra_Trebon-2016-evidence-brigad-20161231.pdf), aby případně sdělili, zda budou žádat o jejich výplatu dle pravidel uvedených na http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/prava-a-povinnosti-clenu/d:brigady.

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2017

Vážení členové našeho tenisového klubu,

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 3. března 2017 od 18:00 hodin v hotelu Zlatá Hvězda v Třeboni.

Celá pozvánka zde: Pozvanka-na-VCS-2017-20170222.pdf.

Na této schůzi si budete moci mimo jiné také vyzvednout klíčky od zázemí tenisového klubu, pokud je již nemáte.
Zároveň bude možno provést rezervaci a příp. úhradu skříňky v zázemí TK.

Výbor tenisového klubu

 

Brigády podzim 2016

Ve dnech 23. 11. 2016 (od 15:00 hod) a 26. 11. 2016 (od 9:00 hod) se uskuteční poslední podzimní brigády - zazimování zbývajících tenisových kurtů (sítě a plachty, antuka, ...).

 

Informace před zimní tenisovou sezónou 2016-2017

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 17. 10. 2016 do čtvrtka 12. 4. 2017 s výjimkou těchto termínů:

 1. zimních prázdnin: 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 včetně,
 2. jarních prázdnin: 6. 2. 2017 - 12. 2. 2017 včetně,
 3. (velikonočních prázdnin: 13. 4. 2017 - 14. 4. 2017 včetně).

Zimní tenisová sezóna je vyúčtována prostřednictvím našeho tenisového oddílu rodičům s min. 5% zvýhodněním oproti běžně účtovaným cenám.

V případě zájmu o trénink i v období prázdnin, které nejsou rezervovány (viz body 1 - 3 výše), zajišťují si trenéři nebo rodiče rezervaci tenisové haly přímo na recepci Bertiných lázní, kde zároveň provedou úhradu těchto termínů.

Trenéři jsou zodpovědní za obsazení rezervovaných hodin nebo (příp. po dohodě s rodiči) za jejich včasné zrušení (nejpozději 3 dni před termínem). Tyto hodiny však budou vyúčtovány bez ohledu na to, zda budou v náhradních termínech čerpány či nikoli.

V případě závažného zdravotního problému trénovaného dítěte v zimní tenisové sezóně do 31. 12. je možno zrušit a nevyúčtovat příslušnou rezervaci od 1. 1. do konce zimní tenisové sezóny.

Při přístupu a užívání tenisové haly s novým povrchem a LED osvětlením je třeba dodržovat provozní řád a o příp. zjištěných nedostatcích informovat na recepci Bertiných lázní pro přípanou reklamaci.
Parkování na parkovišti u tenisové haly je zahrnuto v ceně služby. Lístek opravňující k výjezdu z parkoviště je k vyzvednutí na recepci lázní nebo v restauraci Top-spin v provozní době.

Tenis s námi 2016

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň podpořil organizaci akce "Tenis s námi 2016" - 1. ročník tenisového odpoledne na kurtech našeho tenisového oddílu na Lázeňské 1313 v Třeboni ve dnech 26. a 27. 9. 2016 vždy od 13:00 do 18:00.

Propozice pro zájemce

Tenis s námi - 2016
 

Podpora mládeže - školení trenérů 3. třídy

Výbor tenisového oddílu schválil dne 29. 8. 2016 jako součást podpory mládeže příspěvek Kč 1000,- pro každého úspěšného absolventa Školení trenérů 3. třídy, které se uskuteční 30. 9. - 2. 10. a 7. - 9. 10. 2016. Více inforamcí o školení www.jihocesky.cztenis.cz/wp-content/uploads/2016/02/JcTS-Skoleni_treneru_2016.pdf.

Na podporu má nárok každý úspěšný absolvent kurzu po předložení dokladu o zaplacení poplatku za školení Kč 2800,-, který je členem našeho oddílu a nemá vůči němu závazky, který v roce 2016 dosáhl 18 let a více a zároveň je studující (v denním studiu).

Přihlášky doporučujeme podat prostřednictvím portálu www.cztenis.cz/skoleni/222 do 18. 9. 2016. Později do 26. 9. 2016 prostřednictvím tenis@jiskratrebon.cz.
 

Nové stanovy TJ Jiskra Třeboň, z. s.

Dne 27. června 2016 byly schváleny nové stanovy TJ Jiskra Třeboň, z. s.

Více informací www.jiskratrebon.cz/aktuality#162.
 

Návrh nových stanov TJ Jiskra Třeboň

Výkonný výbor TJ Jiskra Třeboň připravil a dne 6. 6. 2016 schválil pro jednání valné hromady TJ dne 27. 6. 2016 v souladu s NOZ návrh nových stanov TJ:


Tyto stanovy předkládáme členům tenisového oddílu pro informaci a případné připomínky. Ty je možné zaslat do 14. 6. 2016 na adresu tenis@jiskratrebon.cz.
 

Pravidla trénování na kurtech - oprávnění k trenérské činnosti

Výbor tenisového oddílu připravil, projednal (i s trenéry) a schválil dokument "Pravidla trénování na kurtech TJ Jiskra Třeboň - oddíl tenisu - Oprávnění k trenérské činnosti".

Tato pravidla, ke kterým byl dán mandát novému výboru na poslední výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 4. 3. 2016, zohledňují využívání cizího majetku (Města Třeboně) udržovaného prostředky tenisového oddílu pro výdělečnou činnost trenérů (tedy nad rámec užití běžnými členy TO). Dále slouží k regulaci obsazovaní kurtů v exponovaných časech.

Výše sazeb však zohledňuje také to, že i v jiných sportech trénují trenéři za úplatu a obdobné finanční zatížení, vyplývající z těchto pravidel, nemají. (Nemluvě o vzdělávání v jiných volnočasových aktivitách např. kultuře, kde zpoplatnění např. učitele za využívání cizího majetku při výchově mladého muzikanta, není.)


Pravidla byla schválena výborem tenisového oddílu dne 24. 5. 2016 a vstupují v platnost 30. 5. 2016.
 

Dopis členům před letní sezónou 2016

(Aktualizace 23. 5. 2016)

Vedení tenisového oddílu se tradičně 17. 3. 2016 obrátilo na své členy se sdělením o termínech brigád a dalšími informacemi před letní tenisovou sezónou 2016.

Počet brigádnických hodin, které mají členové oddílu starší 14 let odpracovat, je stejná jako v letech minulých: http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/prava-a-povinnosti-clenu/d:brigady.

Termíny jarních brigád (8:00 - 13:00):

 • 25. - 27. března 2016
 • 2. a 3. dubna 2016
 • 4. - 10. dubna 2016

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Dominikem Hořejším.
Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády již nemusí být vyhlášeny.

Aktuálně doplňujeme "Dopis členům před letní sezónou 2016" z 16. 5. 2016

"První vlaštovka ..." aneb závlaha kurtu č. 1

V sobotu 16. 4. 2016 jsme (po závěrečné 12 hod. směně) s významnou pomocí Radka Hrubce zprovoznili automatickou závlahu kurtu č. 1, viz https://youtu.be/lPT-HJdOnfQ a fotografie v galerii www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/99-tenisove-dvorce/2016.

Trubky pro závlahu jsme zakládali v letech 2009 a 2013 při generální rekonstrukci kurtů. Osazení a zprovoznění čekalo na vhodnou (tedy relativně levnou) technologii postřikovačů a výpočty Radka a také přípravu čerpadla a ostatních technologií při výstavbě zázemí tenisového klubu v roce 2015.

Veronica Marnová - vítězka turnaje mladších žákyň

Veronica Marnová vyhrála jako 4. nasazená 14. března 2016 turnaj mladších žákyň Head Tour - 1. Vestecká sportovní.

Kompletní výsledky turnaje na www.cztenis.cz/turnaj/806157/sezona/Z1516/vysledky.
Fotografie na www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/turnaje-2016/head-tour-1-vestecka-sportovni

Gratulujeme

Složení nového výboru tenisového oddílu

Na výroční členské schůzi 4. března 2016 proběhla mimo jiné volba nového výboru tenisového oddílu.

Původní šestičlenný výbor se zdržel hlasování při návrhu na prodloužení jeho mandátu (pro: 18, zdrželo se: 10, proti: 12). V následné tajné volbě vybírali 43 voliči z 11 kandidátů 7 členů nového výboru. Před volbou kandidáti přednesli své programy zejména o směrování klubu. Výsledky hlasování

Jméno kandidáta Počet získaných
hlasů
Podíl
Dalibor Filip 30 70 %
Mgr. Petr Hladík 21 49 %
Ing. Radek Hrubec 30 70 %
Ing. Petr Chalupa 36 84 %
Ing. Ondřej Macháček 31 72 %
Ing. Zdeněk Macháček
+ 29. 5. 2016
34 79 %
Milan Moštěk 10 23 %
PaedDr. Jan Novák 10 23 %
Milan Rožboud 13 30 %
Jan Vališ 27 63 %
Michal Zavadil 30 70 %

 

Na první výborové schůzi bude zvolen mimo jiné předseda a místopředseda oddílu.
Revizní komise bude nadále pracovat ve složení jako doposud: Jan Filsak, Dominik Hořejší.

Členské příspěvky a brigádnické hodiny zůstávají pro rok 2016 ve stejné výši, jako v roce 2015.

 

Smlouva o spolupráci s Bertinými lázněmi Třeboň

Vedení tenisového oddílu aktualizovalo smlouvu o spolupráci s Bertinými lázněmi Třeboň. Z této smlouvy mimo jiné vyplývá:

 • Délka zimní tenisové sezóny je období 25 týdnů zakončená nejpozději do 15. dubna následujícího kalendářního roku bez období zimních (24. 12. - 1. 1.), jarních a velikonočních prázdnin.
 • V období zimních, jarních a velikonočních prázdnin jsou veškeré rezervace tenisové haly zrušené. V případě zájmu o trénink v období těchto prázdnin si každý trenér musí zajistit rezervaci haly napřímo a uhradit příslušnou částku na recepci Berty.
 • U jednotlivých rezervovaných termínů bude v rezervačním systému Berty uveden vždy jak příslušný rodič trénovaného dítěte, tak trenér. Trenér je zodpovědný za obsazení rezervovaných hodin a za jejich případné zrušení. Včas zrušené rezervace (nejpozději 3 dni před příslušným termínem) bude možno čerpat v bezprostředně dohodnutých náhradních termínech avšak pouze do konce zimní tenisové sezóny. Tyto hodiny budou vyúčtovány bez ohledu na to, zda budou v náhradním termínu čerpány či nikoli.
 • V případě závažného zdravotního problému trénovaného dítěte v zimní tenisové sezóně do 31. 12. je možno zrušit a nevyúčtovat příslušnou rezervaci od 1. 1. do konce zimní tenisové sezóny.
 • Při hromadné objednávce tenisovým oddílem je poskytnuta sleva z běžných cen a to:
  • pokud celková objednávka přesáhne Kč 200 000,- včetně DPH před touto slevou, je z celkové ceny poskytnuta 10% sleva,
  • v ostatních případech sleva 5%.
   Poskytnutou slevu není možno kombinovat s jinou slevou.
 • Uživatelé tenisové haly mají parkování na parkovišti u tenisové haly zdarma.
  Lístek opravňující k výjezdu z parkoviště je k vyzvednutí na recepci lázní nebo v restauraci Top-spin v provozní době.

Žádáme trenéry o dodržování těchto pravidel. Děkujeme.

Výbor tenisového oddílu

Dokončení výstavby Zázemí tenisového klubu Třeboň

Vážení sportovní přátelé,

v souvislosti s dokončením výstavby Zázemí tenisového klubu v Třeboni si Vás dovolujeme pozvat na jeho prohlídku. "Den otevřených dveří" se uskuteční v pátek 19. 6. 2015 od 12:00 do 17:00 hod na místě stavby Lázeňská 1313, Třeboň.

Výbor tenisového oddílu

 

3. místo pro družstvo minitenisu

v Soutěže smíšených družstev 2015 - Memoriál Zdeňka Kocmana dne 6. 6. 2015 dosáhli naši nejmenší sportovci dobrého úspěchu: www.cztenis.cz/minitenis/druzstva/sezona/2015/soutez/4897, který si hlavně užili.

Gratulujeme!

  

Omezení po dobu výstavby zázemí TK

Po dobu výstavby nového zázemí tenisového klubu žádáme členy tenisového oddílu a ostatní návštěvníky tenisových kurtů o dodržování těchto omezení:

 1. Je přísně zakázán vstup na staveniště kromě vymezeného přístupu k TOI TOIce.
  Po dohodě se stavbyvedoucím dodavatelské firmy VIDOX je možno provizorně využívat TOI TOIku (ve vyhrazené části staveniště), ke které je přístup přes hlavní branku za kurtem č. 3 u tréninkové zdi. Žádáme Vás o zachování čistoty tohoto zařízení.
 2. U správce tenisových kurtů pana Miroslava Ruso (732 428 884) je k zapůjčení klíček od sportovní haly, kde je možno využít záchody pro veřejnost.

Děkujeme Vám za pochopení. Výbor tenisového oddílu

Všeobecná pohybová a kondiční příprava mládeže

Jako součást tréninkové přípravy mládeže na novou soutění sezónu 2015 připravil výbor tenisového oddílu - Všeobecnou pohybovou a kondiční přípravu mládeže.
Podrobnosti včetně přihlášek na www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/souteze/souteze-2015/d:vseobecna-pohybova-a-kondicni-priprava-mladeze.


momentka z 1. tréninku 13. 4. 2015            momentka z 2. tréninku 20. 4. 2015

 

Soutěže družstev a turnaje v roce 2015

Kompletní informace o soutěžích družstev a turnajích v roce 2015 naleznete v rubrice www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/souteze/souteze-2015.

 

Nová pravidla pro přístup do tenisové haly Top-spin

Vzhledem k tomu, že někteří uživatelé tenisové haly Top-spin (a to opakovaně i člen našeho tenisového oddílu) nevraceli klíče od tenisové haly na recepci a ponechávali si je u sebe, i když na jejich rezervaci nikdo nenavazoval, bylo přijato jejím provozovatelem Bertinými lázněmi Třeboň opatření, kdy se klíče od 27. 3. 2015 vydávají na recepci proti vratné záloze Kč 100,-. Nadále budou v užívání dva svazky klíčů, které se během výpůjček střídají.

Upozorňujeme tedy naše členy, aby si bez ohledu, zda před nimi je tenisová hala užívána či nikoli, vždy vyzvedli pro svou rezervaci klíče na recepci.

27. 3. 2015, výbor tenisového oddílu

 

Rozlosování soutěží smíšných družstev 2015

JčTS na svých stránkách www.jihocesky.cztenis.cz/ publikoval v aktualitě www.jihocesky.cztenis.cz/souteze-drustev-2015-rozlosovani/:

 

V letošním roce se naše soutěžní družstva účastní rekordních 9 přeborů ve všech věkových kategoriích. Z toho družstvo dorostu a družstvo A mladšího žactva nejvyšších krajských soutěží Junior Tour a Jihočeské ligy.
Zajímavé bude jistě sledovat i výsledky našeho družstva A dospělých v druhé nejvyšší krajské soutěži, do které jsme postoupili v loňském roce, a snahu našeho 3. družstva dospělých J (juniorky), které je v soutěži nové, ve snaze o postup do KP IV.

Přejeme za výbor tenisového oddílu našim reprezentantům hodně úspěchů!

Tradiční vánoční turnaj pro děti 2014

Tradiční vánoční turnaj pro děti (tréninkévé skupiny Petra Hladíka) se v roce 2014 uskutečnil (pro nedostatečný počet kurtů v hale Top-spin Třeboň) v tenisová hale Gmünd (Rakousko) v pondělí 22. 12. 2014.

Program viz VanocniTurnajDetiTrebon20141222-167.pdf.

Fotografie z turnaje

 

Rekonstrukce zázemí klubu on-line

Tenisový oddíl ve spolupráci s partnerským portálem trebon.cz připravil časosběrné video z rekonstrukce našeho zázemí.

www.trebon.cz/trebonsko-zive/stavba-zazemi-tenisoveho-klubu

Video zachycuje výstavbu od 8. 10. 2014 13:00 hod.
15. 6. 2015, kdy by výstavba zázemí měla být realizována, bude video mít 25,5 min.

Rekonstrukce zázemí zahájena

Dlouho očekávaná a připravovaná rekonstrukce zázemí našeho tenisového klubu byla zahájena 1. 10. 2014. Pokud bude probíhat podle plánu, bude dokončena do 15. 6. 2014.

Tomuto milníku v životě našeho klubu předcházely tyto události:

Nový partner tenisového oddílu - TS Třeboň

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň potvrdil spolupráci s partnerem Technickými službami Třeboň, s.r.o.

Děkujeme za podporu.

Jihočeská televize o novém zázemí

Jihočeská televize ve svém zpravodajství z 15. 8. 2014 informovala o našem novém zázemí. V reportáži vystupují pánové Jan Vališ, ing. Pavel Hajna a místostarosta města Zdeněk Mráz.

http://youtu.be/L5bdPsUfr-g?t=6m46s

Změna bankovního účtu

NOVÉ bankovní spojení:

od 18. 7. 2014 má tenisový oddíl nový účet určený primárně pro úhradu členských příspěvků

107-7992430207/0100

IBAN CZ7001000001077992430207
BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX
nahrazující původní účet u ČSPO: 2754385399/0800

 

TLTV o našem novém zázemí

Třeboňské lázeňské televizní vysílání (TLTV) ve svém Zpravodajském týdeníku 6. 6. 2014 odvysílalo tento příspěvek.

TLTV o zázemí našeho tenisového klubu ze dne 6. 6. 2014

http://youtu.be/G_LBDKvs0TI?t=8m59s (na který jsme čekali 10 let ).

Děkujeme všem příznivcům za podporu rekonstrukce našeho zázemí.

 

Sledujte nás na facebooku

Otevřená skupina na Facebooku:
  http://www.facebook.com/groups/155897711176988/
  http://www.facebook.com/TenisTrebon

Projekt zázemí tenisového klubu

Výročení členská schůze tenisového oddílu schválila na svém zasedání 25. 2. 2011 studii rozvoje tenisového oddílu v předloženém návrhu Studie tenisový klub Třeboň-v20110216.pdf.

Tato studie byla v souladu se závěry pracovní schůzky s vedením Města Třeboně ze dne 10. 7. 2012 rozšířena o půdorys podkroví pod pultovou střechou. Tato rozšířená verze studie je dostupná v souboru Studie tenisový klub Třeboň-v20120712-small.pdf.

Projektová dokumentace vycházející z této studie byla zpracována v prosinci 2012. Vizualizace k náhledu:

Všeobecná pohybová a kondiční příprava mládeže

30. 03. 2015 --- Soutěže 2015 1493x 0
Výbor tenisového oddílu ve spolupráci s paní Petrou Augstenovou připravil od začátku letošní letní tenisové sezóny rozšíření tréninku sportovní mládeže o všeobecnou pohybovou a kondiční přípravu. Tréninky začínají v pondělí 13. 4. 2015 a budou se opakovat každé pondělí od 17:30 (nebo... »Více zde

Soutěže družstev a turnaje v roce 2015

30. 03. 2015 --- Soutěže 2015 1493x 0
V letošním roce se poprvé ve více jak stoleté historii našeho tenisového klubu od roku 1908 účastníme soutěží smíšených družstev 9 týmy. Ve věkové kategorii dospělých třemi družstvy, přičemž nové 3. družstvo "juniorky" je tvořeno naší novou generací odchovanců a zároveň obsazujeme všechny mládežnické soutěže (včetně Minitenisu a Babytenisu) a ve věkové kategorii mladšího žactva dokonce dvěma družstvy. »Více zde

Soutěže družstev 2014

13. 08. 2014 --- Soutěže 2014 1165x 0
Od roku 2010 hráči našeho oddílu nepřetržitě startují ve všech soutěžích organizovaných ČTS a řízených JčTS. V letošním roce bohužel oddíl staršího žactva neudržel nejvyšší krajskou soutěž »Více zde

Registrace hráčů u ČTS

21. 01. 2014 --- Soutěže 3818x 0
V souladu s usnesením VČS schůze našeho tenisového oddílu si od roku 2013 hradí Poplatky za individuální registraci hráče u ČTS dospělí (starší 19 let a nestudující) hráči sami. Registrační poplatky: v mládežnických věkových kategoriích (do 19 let) ve 100% výši a u studujících dospělých (starších 19 let) v 50% výši hradí nadále za hráče... »Více zde

Obsazování kurtů pro trénink/sparing družstev dospělých

15. 04. 2013 --- Rezervace pro trénink 1664x 0
Výbor tenisového oddílu na svém jednání 15. dubna 2013 rozhodl o tomto způsobu rezervace kurtů pro trénink/sparing družstev dospělých: Rezervované kurty Družstva A a B dospělých mají pro trénink/sparing rezervovány kurty dle rozpisu schváleného výborem tenisového oddílu publikovaného na kurtech - kurty 1 - 3 (dle nového číslování). Případné výměny rezervací mezi trenéry nebo družstvy... »Více zde

Úhrada členských příspěvků

17. 03. 2012 --- Úhrada příspěvků 2356x 0
Od roku 2012 v souladu s usnesením výroční členské schůze 24. 2. 2012 umožňuje tenisový oddíl svým členům provést úhradu členských příspěvků a případných dalších náhrad (za neodpracované brigádnické hodiny, užití skříňky v šatnách apod.) bezhotovostním převodem. Číslo běžného účtu určenému k tomuto účelu je 107-7992430207/0100. Parametry... »Více zde

Pravidla nasazování družstva dospělých

12. 04. 2011 --- Pro kapitány družstev 1867x 0
V roce 2011 před soutěží smíšených družstev dospělých došlo k dohodě kapitánů těchto družstev o pravidlech nasazování hráčů, kteří jsou uvedeni na obou soupiskách, do utkání: Nejpozději do středy musí být známy aktuální sestavy družstev A a B (případně dalších) pro start o víkendových utkáních. Při tvorbě sestav se vychází z dohody kapitánů družstev s ohledem na termínové... »Více zde

Postup jarní údržby tenisových antukových dvorců

15. 03. 2016 --- Pokyny pro údržbu 328x 0
Pro zkvalitnění a sjednocení potupu prací zejména při jarních brigádách vydává výbor tenisového oddílu tento závazný postup pro jarní údržbu tenisových antukových dvorců. Níže uvedený dokument bude zároveň přílohou dohody o provedení práce v případě, že by údržba dvorců byla zajištěna dodavatelsky. »Více zde

Údržba antukových tenisových dvorců

05. 10. 2010 --- Pokyny pro údržbu 536x 0
Pokyny pro údržbu antukových tenisových dvorců zaváděné po generální rekonstrukci v roce 2009 a 2013: Udrzba-ANTUKOVE-KURTY-patent-upraveno-2009 .pdf »Více zde

Výbor tenisového oddílu - činnosti a kompetence

24. 05. 2016 --- Výbor tenisového oddílu 1216x 0
Výbor tenisového oddílu (výbor TO) se na své první schůzi dne 15. 3. 2016 po volební výroční členské schůzi ze dne 4. 3. 2016 dohodl a jednohlasně schválil toto rozdělení funkcí a kompetencí svých členů. Aktualizováno po schůzi výboru TO dne 2. 6. 2016. ... »Více zde

Akce

16.12.2017

Filtrovat

cal cal

Aktuality

23. 09. 2017

3. ročník Turnaje supersrabů - mamoriálu Karla Matějky

Momentky z 3. ročníku Turnaje "supersrabů" - memoriálu Karla Matějky naleznete ve fotogalerii Více zde

20. 07. 2017

Kvalifikační turnaj JTS o postup na MČR v babytenisu jednotlivců

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádal z pověření JTS ve dnech 12. - 13. 8. 2017...Více zde

08. 05. 2017

Dopis členům před letní sezónou 2017

Vedení tenisového oddílu se tradičně 8. 5. 2017 obrací na své členy s informací před...Více zde

24. 03. 2017

Rozlosování soutěží družstev 2017

Na www stránkách JTS je aktuálně publikován rozpis soutěží družstev pro nadcházející tenisovou sezónu: Více zde

16. 03. 2017

Dotace Města Třeboně podpora tělovýchovy a sportu

Město Třeboň jako každý rok kromě jiného podporuje tělovýchovu a sport formou dotací. Aktuálně platná pravidla jsou publikována na adrese Více zde

16. 03. 2017

Brigády jaro 2017

Termíny jarních brigád (8:00 - 13:00): 18. - 19. března 2017 (pro špatné počasí se nekonaly) Více zde

22. 02. 2017

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2017

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 3....Více zde

16. 10. 2016

Informace před zimní tenisovou sezónou 2016-2017

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 17. 10. 2016 do čtvrtka 12. 4. 2017 s výjimkou...Více zde

21. 09. 2016

Tenis s námi 2016

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň podpořil organizaci akce "Tenis s námi 2016" -...Více zde

29. 08. 2016

Podpora mládeže - školení trenérů 3. třídy

Výbor tenisového oddílu schválil dne 29. 8. 2016 jako součást podpory mládeže příspěvek Kč 1000,- pro každého úspěšného absolventa Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test