Úhrada členských příspěvků

17. 03. 2012 --- Úhrada příspěvků 4409x 0

Od roku 2012 v souladu s usnesením výroční členské schůze 24. 2. 2012 umožňuje tenisový oddíl svým členům provést úhradu členských příspěvků a případných dalších náhrad (za neodpracované brigádnické hodiny, užití skříňky v šatnách apod.) bezhotovostním převodem.

Číslo běžného účtu určenému k tomuto účelu je 107-7992430207/0100.

Parametry vaší úhrady:

 • Variabilní symbol: rodné číslo člena oddílu.
 • Částka k úhradě: každý, kdo bude provádět úhradu bezhotovostně, určí celkovou částku k úhradě z těchto částí, které si vyhledá v rubrice Členské příspěvky:
  • členský příspěvek (ČP),
   tento příspěvek se v případě členství ve více oddílech TJ hradí jen 1 x.
  • oddílový příspěvek (OP),
  • případné navýšení OP za roční užívání skříňky,
  • případné navýšení OP za neodpracované brigádnické hodiny.
   Celková částka se posílá jednou platbou, nikoli zvlášť členský, oddílový příspěvek atd.
 • Text pro příjemce: jméno a příjmení člena oddílu, případně dále číslo skříňky a počet BH, za které se provádí úhrada.
  Pokud se hradí jen "oddílový příspěvek", uvádí se za jméno a příjmení plátce "oddílový příspěvek".
 • Temín úhrady: členské příspěvky na příslušný rok se hradí do 30. dubna dle aktualizované členské základny k 31. březnu (dle usnesení valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. ze dne 26. 6. 2017).
  • V případě neuhrazení členských příspěvků do 30. 4. následuje výzva dlužníkům k úhradě do náhradního termínu do 31. 5.
  • Pokud úhrada členských příspěvků neproběhne ani v náhradním termínu, bude TJ Jiskra Třeboň postupovat dle platných stanov TJ schválených dne 27. 6. 2016 (viz. Článek IV. Členství oddíl B1 bod b)
   Na základě uhrazených členských příspěvků je stanoven počet delegátů z jednotlivých oddílů na Valnou hromadu TJ
  • Kdo nepodá žádost o ukončení členství do 31. května, musí uhradit minimálně členské příspěvky, které se zúčtují s TJ Jiskra Třeboň vždy k 31. květnu příslušného roku.
   Uhrazení členských příspěvků v aktuálním roce zajišťuje tedy členství v oddíle do 25. května roku následujícího.
 • Do 15. května má každý člen tenisového oddílu povinnost odpracovat (nebo uhradit náhradu) alespoň 1/2 svých brigádnických hodin viz Brigády.
  Noví členové tenisového oddílu přijatí po 15. květnu uhradí členské příspěvky bezprostředně po přijetí do oddílu, nejpozději však do 31. 12. aktuálního roku.

 

Poznámky:

 • Úhradu proveťe jednou částkou. Případné doplatky je možno provést také v hotovosti u pokladníka oddílu.
 • Noví členové tenisového oddílu, kteří hradí mimo jiné i vstupní poplatek, prováději úhradu celé částky u pokladníka oddílu (spolu s předání přihlášky do oddílu) v hotovosti.

 

Akce

24.09.2021

Filtrovat

cal cal

Aktuality

20. 06. 2021

Letní tenisový kemp pro začátečníky 2021

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádá letní tenisový kemp pro začátečníky a tenisový sparing pro pokročilé v areálu...Více zde

07. 05. 2021

Kavárna u kanára opět otevře

Pokud se pravidla Více zde

15. 01. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2021

Obdobně jako v letech předchozích (např. http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2387),...Více zde

22. 10. 2020

Výklad pravidel nouzového stavu od 22. října 2020

Dnes vstupují platnost krizová opatření vlády (zatím) platná do 3. listopadu 2020 týkající se volného pohybu osob a tedy i využívání našich tenisových...Více zde

09. 09. 2020

Pozvánka: členská schůze 17. 9. 2020

Výbor tenisového oddílu svolává na čtvrtek 17. 9. 2020 od 19:00 do Kavárny u...Více zde

08. 09. 2020

Modernizace sportovního areálu 2021 - studie

Výbor tenisového oddílu za podpory Města...Více zde

17. 07. 2020

1. ročník turnaje Davis Cup Třeboň - Branná

Dne 10. 7. 2020 proběhl 1 roční turnaje "Davis Cup Třeboň - Branná" hraný dle rozpisu (ne)smíšené soutěže družstev. Více zde

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test