Úhrada členských příspěvků

17. 03. 2012 --- Úhrada příspěvků 4849x 0

Od roku 2012 v souladu s usnesením výroční členské schůze 24. 2. 2012 umožňuje tenisový oddíl svým členům provést úhradu členských příspěvků a případných dalších náhrad (za neodpracované brigádnické hodiny, užití skříňky v šatnách apod.) bezhotovostním převodem.

Číslo běžného účtu určenému k tomuto účelu je 107-7992430207/0100.

Parametry vaší úhrady:

 • Variabilní symbol: rodné číslo člena oddílu.
 • Částka k úhradě: každý, kdo bude provádět úhradu bezhotovostně, určí celkovou částku k úhradě z těchto částí, které si vyhledá v rubrice Členské příspěvky:
  • členský příspěvek (ČP),
   tento příspěvek se v případě členství ve více oddílech TJ hradí jen 1 x.
  • oddílový příspěvek (OP),
  • případné navýšení OP za roční užívání skříňky,
  • případné navýšení OP za neodpracované brigádnické hodiny.
   Celková částka se posílá jednou platbou, nikoli zvlášť členský, oddílový příspěvek atd.
 • Text pro příjemce: jméno a příjmení člena oddílu, případně dále číslo skříňky a počet BH, za které se provádí úhrada.
  Pokud se hradí jen "oddílový příspěvek", uvádí se za jméno a příjmení plátce "oddílový příspěvek".
 • Temín úhrady: členské příspěvky na příslušný rok se hradí do 30. dubna dle aktualizované členské základny k 31. březnu (dle usnesení valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. ze dne 26. 6. 2017).
  • V případě neuhrazení členských příspěvků do 30. 4. následuje výzva dlužníkům k úhradě do náhradního termínu do 31. 5.
  • Pokud úhrada členských příspěvků neproběhne ani v náhradním termínu, bude TJ Jiskra Třeboň postupovat dle platných stanov TJ schválených dne 27. 6. 2016 (viz. Článek IV. Členství oddíl B1 bod b)
   Na základě uhrazených členských příspěvků je stanoven počet delegátů z jednotlivých oddílů na Valnou hromadu TJ
  • Kdo nepodá žádost o ukončení členství do 31. května, musí uhradit minimálně členské příspěvky, které se zúčtují s TJ Jiskra Třeboň vždy k 31. květnu příslušného roku.
   Uhrazení členských příspěvků v aktuálním roce zajišťuje tedy členství v oddíle do 25. května roku následujícího.
 • Do 15. května má každý člen tenisového oddílu povinnost odpracovat (nebo uhradit náhradu) alespoň 1/2 svých brigádnických hodin viz Brigády.
  Noví členové tenisového oddílu přijatí po 15. květnu uhradí členské příspěvky bezprostředně po přijetí do oddílu, nejpozději však do 31. 12. aktuálního roku.

 

Poznámky:

 • Úhradu proveťe jednou částkou. Případné doplatky je možno provést také v hotovosti u pokladníka oddílu.
 • Noví členové tenisového oddílu, kteří hradí mimo jiné i vstupní poplatek, prováději úhradu celé částky u pokladníka oddílu (spolu s předání přihlášky do oddílu) v hotovosti.

 

Akce

04.07.2022

Filtrovat

cal cal

Aktuality

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

25. 04. 2022

Soutěže družstev 2022

  Termín ...Více zde

21. 04. 2022

Hendikepový přebor oddílu ve čtyřhrách

Hendikepový přebor oddílu ve čtyřhrách původně plánovaný na 23. dubna 2022 se pro nepříznivou předpověď počasí odkládá. O novém termínu budete...Více zde

17. 03. 2022

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2022

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 18:00 hod. v Hotelu Zlatá hvězda, sále Více zde

25. 01. 2022

Meziokresní přebor Pelhřimov - Jindřichův Hradec

Ve dnech 2. a 3. 4. 2022 se uskuteční meziokresní přebor dospělých pro okresy Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Pořadatel Více zde

23. 11. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2022

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Více zde

17. 09. 2020

Hlavní usnesení ČS tenisového oddílu dne 17. 9. 2020

Na členské schůzi tenisového oddílu dne 17. 9. 2020 bylo schváleno: záměr výboru tenisového oddílu - realizace...Více zde

14. 10. 2021

Mimořádné opatření MZDR z 20. 11. 2021

Výkladového stanovisko ČUS v...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test