Úhrada členských příspěvků

17. 03. 2012 --- Úhrada příspěvků 3146x 0

Od roku 2012 v souladu s usnesením výroční členské schůze 24. 2. 2012 umožňuje tenisový oddíl svým členům provést úhradu členských příspěvků a případných dalších náhrad (za neodpracované brigádnické hodiny, užití skříňky v šatnách apod.) bezhotovostním převodem.

Číslo běžného účtu určenému k tomuto účelu je 107-7992430207/0100.

Parametry vaší úhrady:

 • Variabilní symbol: vaše rodné číslo.
 • Částka k úhradě: každý, kdo bude provádět úhradu bezhotovostně, určí celkovou částku k úhradě z těchto částí, které si vyhledá v rubrice Členské příspěvky:
  • členský příspěvek (ČP),
  • oddílový příspěvek (OP),
  • případné navýšení OP za roční užívání skříňky,
  • případné navýšení OP za neodpracované brigádnické hodiny.
   Celková částka se posílá jednou platbou, nikoli zvlášť členský, oddílový příspěvek atd.
 • Text pro příjemce: jméno a příjmení plátce, případně dále číslo skříňky a počet BH, za které se provádí úhrada.
 • Temín úhrady: členské příspěvky na příslušný rok se hradí do 30. dubna dle aktualizované členské základny k 31. březnu (dle usnesení valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. ze dne 26. 6. 2017).
  • V případě neuhrazení členských příspěvků do 30. 4. následuje výzva dlužníkům k úhradě do náhradního termínu do 31. 5.
  • Pokud úhrada členských příspěvků neproběhne ani v náhradním termínu, bude TJ Jiskra Třeboň postupovat dle platných stanov TJ schválených dne 27. 6. 2016 (viz. Článek IV. Členství oddíl B1 bod b)
   Na základě uhrazených členských příspěvků je stanoven počet delegátů z jednotlivých oddílů na Valnou hromadu TJ
  • Kdo nepodá žádost o ukončení členství do 31. května, musí uhradit minimálně členské příspěvky, které se zúčtují s TJ Jiskra Třeboň vždy k 31. květnu příslušného roku.
   Uhrazení členských příspěvků v aktuálním roce zajišťuje tedy členství v oddíle do 25. května roku následujícího.
 • Do 15. května má každý člen tenisového oddílu povinnost odpracovat (nebo uhradit náhradu) alespoň 1/2 svých brigádnických hodin viz Brigády.
  Noví členové tenisového oddílu přijatí po 15. květnu uhradí členské příspěvky bezprostředně po přijetí do oddílu, nejpozději však do 31. 12. aktuálního roku.

 

Poznámky:

 • Úhradu proveťe jednou částkou. Případné doplatky je možno provést také v hotovosti u pokladníka oddílu.
 • Noví členové tenisového oddílu, kteří hradí mimo jiné i vstupní poplatek, prováději úhradu celé částky u pokladníka oddílu (spolu s předání přihlášky do oddílu) v hotovosti.

Akce

19.09.2019

Filtrovat

cal cal

Aktuality

23. 04. 2019

Obsazení tenisových dvorců

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Více zde

23. 03. 2019

Dopis členům před letní sezónou 2019

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: Více zde

23. 03. 2019

GDPR, Čestná prohlášení zákonných zástupců 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném...Více zde

23. 03. 2019

Kalendář turnajů a ostatních akcí - léto 2019

Výbor tenisového oddílu schválil dne 26. 2. 2019 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2019. VČS přijala usnesení o ponížení počtu...Více zde

20. 03. 2019

Brigády jaro 2019

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): brigády začínají za příznivého počasí 23. března 2019 v 10:00 hod a budou pokračovat...Více zde

02. 03. 2019

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 1. 3. 2019

Hlavní usnesení výroční členské schůze (VČS) tenisového oddílu dne 1. 3. 2019: Byly schváleny výsledky...Více zde

22. 02. 2019

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 1. 3. 2019 od 18:00 hod. tradičně v Více zde

15. 10. 2018

Informace před zimní tenisovou sezónou 2018-2019

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 15. 10. 2018 do neděle 17. 4. 2018 s výjimkou...Více zde

17. 09. 2018

OKTOBRKAP 2018 - 1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a mládež

Při 110. výročí založení tenisu v Třeboni vás zveme na 1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a...Více zde

03. 06. 2018

Přebor Jižních Čech jednotlivců babytenis - 2018

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádal z pověření JTS ve dnech 2. - 3. 6. 2018...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test