Úhrada členských příspěvků

17. 03. 2012 --- Úhrada příspěvků 5592x 0

Od roku 2012 v souladu s usnesením výroční členské schůze 24. 2. 2012 umožňuje tenisový oddíl svým členům provést úhradu členských příspěvků a případných dalších náhrad (za neodpracované brigádnické hodiny, užití skříňky v šatnách apod.) bezhotovostním převodem.

Číslo běžného účtu určenému k tomuto účelu je 107-7992430207/0100.

Parametry vaší úhrady:

 • Variabilní symbol: rodné číslo člena oddílu.
 • Částka k úhradě: každý, kdo bude provádět úhradu bezhotovostně, určí celkovou částku k úhradě z těchto částí, které si vyhledá v rubrice Členské příspěvky:
  • členský příspěvek (ČP),
   tento příspěvek se v případě členství ve více oddílech TJ hradí jen 1 x.
  • oddílový příspěvek (OP),
  • případné navýšení OP za roční užívání skříňky,
  • případné navýšení OP za neodpracované brigádnické hodiny.
   Celková částka se posílá jednou platbou, nikoli zvlášť členský, oddílový příspěvek atd.
 • Text pro příjemce: jméno a příjmení člena oddílu, případně dále číslo skříňky a počet BH, za které se provádí úhrada. Pokud úhrada není za aktuální rok, pak i rok, za který se hradí.
  Pokud se hradí jen "oddílový příspěvek", uvádí se za jméno a příjmení plátce "oddílový příspěvek".
 • Temín úhrady: členské příspěvky na příslušný rok se hradí do 30. dubna dle aktualizované členské základny k 31. březnu (dle usnesení valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. ze dne 26. 6. 2017).
  • V případě neuhrazení členských příspěvků do 30. 4. následuje výzva dlužníkům k úhradě do náhradního termínu do 31. 5.
  • Pokud úhrada členských příspěvků neproběhne ani v náhradním termínu, bude TJ Jiskra Třeboň postupovat dle platných stanov TJ schválených dne 27. 6. 2016 (viz. Článek IV. Členství oddíl B1 bod b)
   Na základě uhrazených členských příspěvků je stanoven počet delegátů z jednotlivých oddílů na Valnou hromadu TJ
  • Kdo nepodá žádost o ukončení členství do 31. května, musí uhradit minimálně členské příspěvky, které se zúčtují s TJ Jiskra Třeboň vždy k 31. květnu příslušného roku.
   Uhrazení členských příspěvků v aktuálním roce zajišťuje tedy členství v oddíle do 25. května roku následujícího.
 • Do 15. května má každý člen tenisového oddílu povinnost odpracovat (nebo uhradit náhradu) alespoň 1/2 svých brigádnických hodin viz Brigády.
  Noví členové tenisového oddílu přijatí po 15. květnu uhradí členské příspěvky bezprostředně po přijetí do oddílu, nejpozději však do 31. 12. aktuálního roku.

 

Poznámky:

 • Úhradu proveťe jednou částkou. Případné doplatky je možno provést také v hotovosti u pokladníka oddílu.
 • Noví členové tenisového oddílu, kteří hradí mimo jiné i vstupní poplatek, prováději úhradu celé částky u pokladníka oddílu (spolu s předání přihlášky do oddílu) v hotovosti.

 

Akce

19.06.2024

Filtrovat

cal cal

Aktuality

10. 01. 2024

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2024

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce...Více zde

23. 07. 2023

Turnaj staršího žactva o Světový pohár 22. a 23. 7. 2023

Ve dnech 22. a 23. 7. 2023 se uskutečnil na našich tenisových kurtech Turnaj staršího žactva o Světový pohár zapsaný do listiny ČTS (C - 300). Více zde

12. 06. 2023

Jihočeský oblastní přebor - babytenis - 2023

Ve dnech 10. a 11. 6. 2023 proběhl na našich tenisových kurtech Jihočeský oblastní přebor babytenisu jako kvalifikační turnaj na mistrovství republiky. Tam postupují všichni...Více zde

19. 03. 2023

Kalendář turnajů a rezervací 2023

Aktuální informace vždy na https://tenistrebon.isportsystem.cz/ 2. 6. 2023 Tenisový turnaj ing....Více zde

17. 03. 2023

Členská schůze 2023 a jarní příprava kurtů

Výbor tenisového oddílu na své chůzi 13. 3. 2023 schválil mimo jiné: Jarní příprava tenisových kurtů Pro optimální využití vlhkosti...Více zde

15. 11. 2022

Výstavba osvětlení kurtů #1 a #2

Počátkem října letošního roku jsme dokončili výstavbu osvětlení tenisových kurtů #1 a #2. Více zde

04. 11. 2022

Pozvánka na 1. osvětlení kurtů

Zveme členy klubu na první spuštění osvětlení tenisových kurtů #1 a #2 na pondělí 7. 11. 2022 od 17:00. Do konce letošní tenisové sezóny bude možno osvětlit kurt #2 (kurt...Více zde

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test