Členské spříspěvky

10. 06. 2010 --- Práva a povinnosti členů 3472x 0
Členské příspěvky a poplatky Poznámka
Členský příspěvek (ČP) doyeni
(nad 75)
Kč 100,- Příspěvek člena na činnost tělovýchovné jednoty.
senioři
(nad 65)
Kč 100,-
dospělí
(19 - 65)
Kč 500,-
junioři a mládež
(do 18 let)
Kč 100,-
Oddílový příspěvek (OP) doyeni
(nad 75)
Kč 0,-
Příspěvek člena na činnost tenisového oddílu.
senioři
(nad 65)
Kč 600,-
dospělí
(19 - 65)
900,-
junioři a mládež (do 18 let) kromě redukovaného členství

Kč 600,-

redukované členství
(do 15 let)
od 1. 1. 2014
200,-
udržovací dospělí 100,-
Navýšení OP za roční užívání skříňky (S) malou (M) 200,-
velkou (V) 200,-

Navýšení OP za neodpracovanou brigádnickou hodinu (BH)

Odměna za BH odpracovanou na rámec povinnosti je ve výši 50 % navýšení OP za neodpracovanou BH (po zdanění 15% srážkovou daní).

Podrobnosti v usnesení VČS ze dne 1. 3. 2019.

dospělí Kč 300,-
(
do 31. 12. 2018
200,-)
junioři
(15 - 18 let)
150,-
(do 31. 12. 2018
120,-)
Vstupní poplatek (VP) senioři
(od 66)
1000,-
dospělí
(19 - 65)
4000,-
junioři
(do 18 let)
0,- Junior po dosažení věku 18 let je povinen uhradit VP jako dospělý, pokud nereprezentoval oddíl v soutěžích.

 
Výše uvedené členské příspěvky jsou platné od roku 2014 (schváleny na VČS 14. 2. 2014). Jejich struktura se změnila rozhodnutím valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. dne 27. 6. 2016: Usnesení z VH 20160627.pdf.

 • Každý člen tenisového oddílu má povinnost platit členské a oddílové příspěvky.
  Členské příspěvky na příslušný rok se hradí do 30. dubna dle aktualizované členské základny k 31. březnu (dle usnesení valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. ze dne 26. 6. 2017).
  • V případě neuhrazení členských příspěvků do 30. 4. následuje výzva dlužníkům k úhradě do náhradního termínu do 31. 5.
  • Pokud úhrada členských příspěvků neproběhne ani v náhradním termínu, bude TJ Jiskra Třeboň postupovat dle platných stanov TJ schválených dne 27. 6. 2016 (viz. Článek IV. Členství oddíl B1 bod b)
   Na základě uhrazených členských příspěvků je stanoven počet delegátů z jednotlivých oddílů na Valnou hromadu TJ
  • Kdo nepodá žádost o ukončení členství do 31. května, musí uhradit minimálně členské příspěvky, které se zúčtují s TJ Jiskra Třeboň vždy k 31. květnu příslušného roku.
   Uhrazení členských příspěvků v aktuálním roce zajišťuje tedy členství v oddíle do 25. května roku následujícího.
 • Každý člen oddílu po splnění svých povinností (členské a oddílové příspěvky a brigádnické hodiny, atd.) má právo bezplatného přístupu na kurty při dodržení pokynů správce kurtů.
 • Každý člen oddílu má povinnost oznámit správci kurtů vstup na kurty a případně se řídit jeho pokyny při určení, na který kurt půjde hrát.
 • Pokud není požadavek dalších hráčů na obsazení kurtu, je možno hrát bez omezení.
 • Pokud je požadavek na obsazení kurtu je dvouhra omezena na 1 hodinu, čtyřhra na 2 hodiny.
  Poté je nutno hru přerušit a pokračovat na jiném kurtě (po jeho uvolnění).
  Toto pravidlo se nevztahuje na tréninkové hodiny, kdy trenér nemá povinnost přecházet na jiný kurt.
 • Pokud není na tenisových kurtech přítomen správce kurtů, má každý člen tenisového oddílu povinnost vybrat poplatek za pronájem kurtů od hráčů, kterým umožnil přístup na kurty. Bezodklaně pak takto vybraný poplatek předat buď správci nebo pokladníkovi oddílu s uvedením těchto údajů:
  • číslo/čísla pronajatých kurtů,
  • datum a čas pronájmu,
  • počet hráčů, za které byl poplatek vybrán.
 • Každý člen tenisového oddílu starší 18 let může po ukončení činnosti správce požádat výbor o přidělení evidovaných příjmových pokladních dokladů pro výběr za přístup na kurty.
 • Od 1. 1. 2014 bylo zřízeno tzv. redukované členství pro mládež do 14 let včetně, které opravňuje ke hře na tenisových kurtech kromě dvorců 1 - 5 po 16:00.

 

Členská schůze

 • Účast na členské schůzi tenisového oddílu je právem každého člena tenisového oddílu.
  Členové tenisového oddílu starší 18 let mají právo hlasovat, ostatní účastníci schůze jsou evidováni jako hosté (obdoba článku 2.13 platných stanov TJ Jiskra Třeboň, z.s.).
 • Pozvánka na členskou schůzi se publikuje na těchto www stránkách oddílu. Navíc je rozesílána prostřednictvím e-mailu (negarantovaná služba) nebo České pošty členům tenisového oddílu starším 18 let, pokud má výbor oddílu k dispozici správné adresy.
 • Za účast na členské schůzi je odpočet povinných brigádnických hodin v rozsahu uvedeném na brigádnické hodiny.

 

Práva člena výboru TO

 • nejsou požadovány brigádnického hodiny,
 • právo na poukázku na 5 hodin v zimní tenisové sezóně do haly,
 • právo týdně pozvat bezúplatně svého hosta na tenisové kurty v letní tenisové sezóně na 1 hod dvouhry nebo 2 hod čtyřhry,
 • čerpat příspěvek na telefonní poplatky prováděné v souvislosti s výkonem funkce.


Práva člena kontrolní komise TO

 • roční odměna každému členovi kontrolní komise ve výši Kč 500,- (před zdaněním 15% srážkovou daní).
  (Schváleno výborem tenisového oddílu na schůzi 23. 4. 2019.)

 

Akce

19.09.2019

Filtrovat

cal cal

Aktuality

23. 04. 2019

Obsazení tenisových dvorců

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Více zde

23. 03. 2019

Dopis členům před letní sezónou 2019

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: Více zde

23. 03. 2019

GDPR, Čestná prohlášení zákonných zástupců 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném...Více zde

23. 03. 2019

Kalendář turnajů a ostatních akcí - léto 2019

Výbor tenisového oddílu schválil dne 26. 2. 2019 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2019. VČS přijala usnesení o ponížení počtu...Více zde

20. 03. 2019

Brigády jaro 2019

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): brigády začínají za příznivého počasí 23. března 2019 v 10:00 hod a budou pokračovat...Více zde

02. 03. 2019

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 1. 3. 2019

Hlavní usnesení výroční členské schůze (VČS) tenisového oddílu dne 1. 3. 2019: Byly schváleny výsledky...Více zde

22. 02. 2019

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 1. 3. 2019 od 18:00 hod. tradičně v Více zde

15. 10. 2018

Informace před zimní tenisovou sezónou 2018-2019

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 15. 10. 2018 do neděle 17. 4. 2018 s výjimkou...Více zde

17. 09. 2018

OKTOBRKAP 2018 - 1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a mládež

Při 110. výročí založení tenisu v Třeboni vás zveme na 1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a...Více zde

03. 06. 2018

Přebor Jižních Čech jednotlivců babytenis - 2018

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádal z pověření JTS ve dnech 2. - 3. 6. 2018...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test