Členské spříspěvky

10. 06. 2010 --- Práva a povinnosti členů 4413x 0
Členské příspěvky a poplatky Poznámka
Členský příspěvek (ČP) ročně doyeni
(nad 75)
Kč 100,- Příspěvek člena na činnost tělovýchovné jednoty (TJ).

V případě členství ve více oddílech TJ se hradí jen 1 x.
Zpravidla je sekretářem TJ zúčtován z první úhrady členských příspěvků v příslušném roce (nejlépe při dodržení priorit uvedených v "Čestném prohlášením zákonného zástupce").
senioři
(nad 65)
Kč 100,-
dospělí
(19 - 65)
Kč 500,-
junioři a mládež
(do 18 let)
Kč 100,-
Oddílový příspěvek (OP) ročně doyeni
(nad 75)
Kč 0,-
Příspěvek člena na činnost tenisového oddílu.
senioři
(nad 65)
Kč 600,-
dospělí
(19 - 65)
900,-
junioři a mládež (do 18 let) kromě redukovaného členství

Kč 600,-

redukované členství
(do 15 let)
od 1. 1. 2014
200,-
udržovací dospělí 100,-
Navýšení OP za roční užívání skříňky (S)
ročně
malou (M) 200,-
velkou (V) 200,-

Navýšení OP za neodpracovanou brigádnickou hodinu (BH)

Odměna za BH odpracovanou na rámec povinnosti je ve výši 50 % navýšení OP za neodpracovanou BH (po zdanění 15% srážkovou daní).

Podrobnosti v usnesení VČS ze dne 1. 3. 2019.

dospělí Kč 300,-
(
do 31. 12. 2018
200,-)
junioři
(15 - 18 let)
150,-
(do 31. 12. 2018
120,-)
Vstupní poplatek (VP) jednorázově senioři
(od 66)
1000,-
dospělí
(19 - 65)
4000,-
junioři
(do 18 let)
0,- Junior po dosažení věku 18 let je povinen uhradit VP jako dospělý, pokud nereprezentoval oddíl v soutěžích.

 
Výše uvedené členské příspěvky jsou platné od roku 2014 (schváleny na VČS 14. 2. 2014). Jejich struktura se změnila rozhodnutím valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. dne 27. 6. 2016: Usnesení z VH 20160627.pdf.

 • Každý člen tenisového oddílu má povinnost platit členské a oddílové příspěvky.
  Členské příspěvky na příslušný rok se hradí do 30. dubna dle aktualizované členské základny k 31. březnu (dle usnesení valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. ze dne 26. 6. 2017).
  • V případě neuhrazení členských příspěvků do 30. 4. následuje výzva dlužníkům k úhradě do náhradního termínu do 31. 5.
  • Pokud úhrada členských příspěvků neproběhne ani v náhradním termínu, bude TJ Jiskra Třeboň postupovat dle platných stanov TJ schválených dne 27. 6. 2016 (viz. Článek IV. Členství oddíl B1 bod b)
   Na základě uhrazených členských příspěvků je stanoven počet delegátů z jednotlivých oddílů na Valnou hromadu TJ
  • Kdo nepodá žádost o ukončení členství do 31. května, musí uhradit minimálně členské příspěvky, které se zúčtují s TJ Jiskra Třeboň vždy k 31. květnu příslušného roku.
   Uhrazení členských příspěvků v aktuálním roce zajišťuje tedy členství v oddíle do 25. května roku následujícího.
 • Každý člen oddílu po splnění svých povinností (členské a oddílové příspěvky a brigádnické hodiny, atd.) má právo bezplatného přístupu na kurty při dodržení pokynů správce kurtů.
 • Každý člen oddílu má povinnost oznámit správci kurtů vstup na kurty a případně se řídit jeho pokyny při určení, na který kurt půjde hrát.
 • Pokud není požadavek dalších hráčů na obsazení kurtu, je možno hrát bez omezení.
 • Pokud je požadavek na obsazení kurtu je dvouhra omezena na 1 hodinu, čtyřhra na 2 hodiny.
  Poté je nutno hru přerušit a pokračovat na jiném kurtě (po jeho uvolnění).
  Toto pravidlo se nevztahuje na tréninkové hodiny, kdy trenér nemá povinnost přecházet na jiný kurt.
 • Pokud není na tenisových kurtech přítomen správce kurtů, má každý člen tenisového oddílu povinnost vybrat poplatek za pronájem kurtů od hráčů, kterým umožnil přístup na kurty. Bezodklaně pak takto vybraný poplatek předat buď správci nebo pokladníkovi oddílu s uvedením těchto údajů:
  • číslo/čísla pronajatých kurtů,
  • datum a čas pronájmu,
  • počet hráčů, za které byl poplatek vybrán.
 • Každý člen tenisového oddílu starší 18 let může po ukončení činnosti správce požádat výbor o přidělení evidovaných příjmových pokladních dokladů pro výběr za přístup na kurty.
 • Od 1. 1. 2014 bylo zřízeno tzv. redukované členství pro mládež do 14 let včetně, které opravňuje ke hře na tenisových kurtech kromě dvorců 1 - 5 po 16:00.

 

Členská schůze

 • Účast na členské schůzi tenisového oddílu je právem každého člena tenisového oddílu.
  Členové tenisového oddílu starší 18 let mají právo hlasovat, ostatní účastníci schůze jsou evidováni jako hosté (obdoba článku 2.13 platných stanov TJ Jiskra Třeboň, z.s.).
 • Pozvánka na členskou schůzi se publikuje na těchto www stránkách oddílu. Navíc je rozesílána prostřednictvím e-mailu (negarantovaná služba) nebo České pošty členům tenisového oddílu starším 18 let, pokud má výbor oddílu k dispozici správné adresy.
 • Za účast na členské schůzi je odpočet povinných brigádnických hodin v rozsahu uvedeném na brigádnické hodiny.

 

Práva člena výboru TO

 • nejsou požadovány brigádnického hodiny,
 • právo na poukázku na 5 hodin v zimní tenisové sezóně do haly,
 • právo týdně pozvat bezúplatně svého hosta na tenisové kurty v letní tenisové sezóně na 1 hod dvouhry nebo 2 hod čtyřhry,
 • čerpat příspěvek na telefonní poplatky prováděné v souvislosti s výkonem funkce.


Práva člena kontrolní komise TO

 • roční odměna každému členovi kontrolní komise ve výši Kč 500,- (před zdaněním 15% srážkovou daní).
  (Schváleno výborem tenisového oddílu na schůzi 23. 4. 2019.)

 

Akce

24.09.2021

Filtrovat

cal cal

Aktuality

20. 06. 2021

Letní tenisový kemp pro začátečníky 2021

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádá letní tenisový kemp pro začátečníky a tenisový sparing pro pokročilé v areálu...Více zde

07. 05. 2021

Kavárna u kanára opět otevře

Pokud se pravidla Více zde

15. 01. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2021

Obdobně jako v letech předchozích (např. http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2387),...Více zde

22. 10. 2020

Výklad pravidel nouzového stavu od 22. října 2020

Dnes vstupují platnost krizová opatření vlády (zatím) platná do 3. listopadu 2020 týkající se volného pohybu osob a tedy i využívání našich tenisových...Více zde

09. 09. 2020

Pozvánka: členská schůze 17. 9. 2020

Výbor tenisového oddílu svolává na čtvrtek 17. 9. 2020 od 19:00 do Kavárny u...Více zde

08. 09. 2020

Modernizace sportovního areálu 2021 - studie

Výbor tenisového oddílu za podpory Města...Více zde

17. 07. 2020

1. ročník turnaje Davis Cup Třeboň - Branná

Dne 10. 7. 2020 proběhl 1 roční turnaje "Davis Cup Třeboň - Branná" hraný dle rozpisu (ne)smíšené soutěže družstev. Více zde

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test