Aktuality

 

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2024

10. 01. 2024

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte věku od 4 do 19 let (včetně)" v návaznosti na Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně a formuláře publikované na www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/organizacni-struktura/odbor-financni-a-majetkovy/prehledy-hospodareni/telovychova-a-sport.html.

V letošním roce požádáme o vyplnění formuláře podle místa trvalého bydlíště dítěte:


Vyplněný dokument doručte 10. 2. 2024 (15. 2. 2024) předsedovi tenisového oddílu Petru Chalupovi do poštovní schránky na tenisových kurtech nebo sekretáři TJ Jiskra Třeboň.
I v letošním roce jsou uznávány i kopie prohlášení zaslané oskenované nebo ofocené (např. WhatsUp na 602952762).

Děkujeme Vám za pomoc.
 


Turnaj staršího žactva o Světový pohár 22. a 23. 7. 2023

23. 07. 2023

Ve dnech 22. a 23. 7. 2023 se uskutečnil na našich tenisových kurtech Turnaj staršího žactva o Světový pohár zapsaný do listiny ČTS (C - 300).

Z našeho klubu se ho zúčastnili:

Marcel Bohoněk, ml., který vyhrál soutěž čtyřher spolu s Danielem Rezkem. Dále také Terezie Blafková.

Výsledky turnaje:


Momentky z turnaje: http://tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/2023/svetovy-pohar-starsi-zactvo


Jihočeský oblastní přebor - babytenis - 2023

12. 06. 2023

Ve dnech 10. a 11. 6. 2023 proběhl na našich tenisových kurtech Jihočeský oblastní přebor babytenisu jako kvalifikační turnaj na mistrovství republiky. Tam postupují všichni semifinalisté jak v soutěži chlapců, tak i dívek.

Fotografie z turnaje


Kalendář turnajů a rezervací 2023

19. 03. 2023

Aktuální informace vždy na https://tenistrebon.isportsystem.cz/

 • 2. 6. 2023 Tenisový turnaj ing. Karel Hanyk
  (náhradní termín 9. 6. 2023)
  kurty #1 - #2 14:00 - 19:00,
  kurty #3 14:00 - 16:00.
 • 2. - 3. 6. 2023 Tenisový turnaj ing. Tomáš Bělín
  2. 6. 2023 kurty #4 - #5 14:00 - 18:00,
  3. 6. 2023 kurty #4 - #5 10:00 - 18:00,
 • 10. - 11. 6. 2023 Jihočeský oblastní přebor - Babytenis,
 • Soutěže družstev KP II. dospělých:
  • 1. kolo 29. 4. 2023: TJ TK Hluboká n.V. B - TJ Jiskra Třeboň,
  • 2. kolo 6. 5. 2023: TJ Jiskra Třeboň - Jiskra Bechyně B,
   kurty #1 - #3
  • 3. kolo 13. 5. 2023: TK J. Hradec A - TJ Jiskra Třeboň,
  • 4. kolo 27. 5. 2023: TJ Jiskra Třeboň - Start Č. Budějovice,
  • 5. kolo 3. 6. 2023: TJ Spartak Trhové Sviny - TJ Jiskra Třeboň,
  • 6. kolo 17. 6. 2023: TJ Jiskra Třeboň - TK Sezimovo Ústí B,
  • 7. kolo 24. 6. 2023: TK Pelhřimov B - TJ Jiskra Třeboň.
 • 1. 7. 2023 Tenisový turnaj Bohumila Kučerová (odložen ze 30. 4. 2023)
  kurty #2 a #3 14:00 - 18:30.
 • 17. 7. 2023 - 21. 7. 2023 Tenisový kemp
  kurty #1 a #3 9:00 - 12:00, 13:30 - 15:30,
 • 22. - 24.07.2023 Tenisový turnaj (C - 300) starší žactvo,
 • 29. 7. 2023 Turnaj házenkářů,
 • 26. 8. 2023 Hendikepový oddílový turnaj čtyřher 2023 (přihlášky dvojic)
  http://tenis.jiskratrebon.cz/akce/d:159,
 • 9. 9. 2023 9. ročník Turnaj čtyřher (supersrabů) - memoriál ing. Karla Matějky
  http://tenis.jiskratrebon.cz/akce/d:161,
 • 23. 9. 2023 Hendikepový oddílový turnaj čtyřher 2023 (přihlášky jednotlivců)
  http://tenis.jiskratrebon.cz/akce/d:160,

 


Členská schůze 2023 a jarní příprava kurtů

17. 03. 2023

Výbor tenisového oddílu na své chůzi 13. 3. 2023 schválil mimo jiné:

Jarní příprava tenisových kurtů

Pro optimální využití vlhkosti tenisových kurtů po zimě a rychlosti jejich vysychání, začnou brigády již v neděli 19. 3. 2023 v 9:00 (mimořádnou) a budou pokračovat řádnými brigádami zejména o víkendech od 9:00 hod.
Termíny, přístup na kurty a úkoly k řešení je nutno dohodnout s p. Michalem Zavadilem (zejména ty v odpoledních hodinách v pracovních dnech).
Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Radkem Hrubcem. Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády, obdobně jako v letech předchozích, již nemusí být vyhlášeny.

Členská schůze 2023

Vzhledem k tomu, že v letošním roce není naše členská schůze volební a také, že výbor tenisového oddílu rozhodl zachovat členské příspěvky i brigádnické hodiny ve stejné výši jako v roce loňském, uskuteční se členská schůze formou veřejné výborové schůze ve čtvrtek 30. 3. 2023 od 18:00 v kavárně u Kanára; ta bude navazovat na předchozí brigádu. Brigáda 30. 3. 2023 začne v 15:00.
Všichni členové oddílu, mající povinnost brigád, mají v letošním roce 2 BH zaznamenány jako splněné.

 


Výstavba osvětlení kurtů #1 a #2

15. 11. 2022

Počátkem října letošního roku jsme dokončili výstavbu osvětlení tenisových kurtů #1 a #2.

Výstavba byla plánována dlouhodobě a hlavním impulsem k její dokončení bylo reálné zvažování zavedení jednotného standardního ("zimního" nebo "letního") času (což by nám při předpokládaném celoročním "zimním" čase zkrátilo dobu hry večer o hodinu) a také možnost čerpání finanční podpory Jihočeského kraje (Kč 450000,-).

Každý kurt je osvětlen šesti LED lampami (každá se světelným tokem 80000 lm a příkonem v náběhu 500 W). Lamy jsou umístěny ve výšce 9 m.
Členové oddílu odpracovali při výstavbě přes 250 brig. hodin.

Historie výstavby (2012 a 2013, 2015, 2022)

 • Založení ochranných trubek pro rozvod elektro a uzemnění jsme realizovali na konci roku 2012 při rekonstrukci kurtů #1 a #2 (tehdy značeny 4 a 5) spolu s rozvodem trubek pro autom. závlahu kurtů.
 • Propojení v zámkové dlažbě s hlavním rozvaděčem v recepci zázemí tenisového klubu jsme zajistili při dokončení zázemí klubu v roce 2015.
 • Vlastní výstavba stožárů (výkopy, protažení a napojení kabelů a zemnění, betonování pouzder, stavba stožárů,osazení LED lamp, zapojení elektro) proběhla počátkem října roku 2022. Hlavními dodavateli byli:
  • ELEKTRO S.M.S., spol. s r. o. www.elektrosms.cz - projekt a dodávka LED lamp,
  • AMAKO, spol. s r.o. www.amako.cz - dodávka stožárů,
  • JIPAMA s.r.o. www.jipama.cz - výkopové a montážní práce,
  • Zdeněk Novotný a Aleš Kubín - rozvaděč, elektromontážní práce.
    


Zajímavé fotografie z celé historie výstavby naleznete zde: www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/99-tenisove-dvorce/dvorce-2022/osvetleni-kurtu-1-a-2.
 


Pozvánka na 1. osvětlení kurtů

04. 11. 2022

Zveme členy klubu na první spuštění osvětlení tenisových kurtů #1 a #2 na pondělí 7. 11. 2022 od 17:00.

Do konce letošní tenisové sezóny bude možno osvětlit kurt #2 (kurt #1 má nerovný povorch po přejezdu montážní techniky, který upravíme až na jaře příštího roku).
Cena za osvětlení bude do konce letošního roku Kč 40,-/hod. (Spotřeba světel na jeden kurt je max. 3 kWh.) Úhrada (i členy klubu) se provede jedním z těchto způsobů:

 • bezhotovostně QR kódem po úpravě ceny dle délky doby osvětlení, viz informační banner u vchodu na kurty,
 • hotově v Kavárně u kanára (pokud bude otevřeno) nebo
 • na recepci (u správce) tenisových kurtů (pokud bude přítomen).

Nadále bude možno osvětlení využívat po dohodě s členem výboru (Petrem Chalupou, Radkem Hrubcem nebo Michalem Zavadilem), který zajistí jeho spuštění v dohodnutém čase a délce doby osvětlení.

 


Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

25. 04. 2022

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5:

 • místo původní Kč 200,-/hod nově Kč 220,-/hod.

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

24. 03. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:
 

 1. VČS bere na vědomí a schvaluje:
  1. zprávu o činnosti a hospodaření oddílu za rok 2021.
 2. VČS schvaluje:
  1. zprávu mandátové komise,
  2. plán činnosti a rozpočet na rok 2022.
 3. Ukládá:
  výboru TO plnit úkoly, vyplývající ze schválené plánu činnosti pro rok 2022 a to zejména:
  1. zajistit výběr zhotovitele pro realizace projektu Modernizace sportovního areálu (MSA) za podmínky získání dotace,
  2. zajištění rezervačního systému pro přístup na kurty,
  3. obnovit pravidlo přístupu na kurty od 10. května jen pro ty, kteří mají uhrazeny členské příspěvky a splněnu (odpracovánu či zaplacenu) 1/2 svých brigádnických hodin,
  4. zajistit obnovení kontrolní komise tenisového oddílu.

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

29. 04. 2022

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene#891, resp. www.kraj-jihocesky.cz/ku_file/196566/0.

 • Název DP: Podpora sportovní infrastruktury (DP PSI op. I/2022)
  Opatření I. - Rekonstrukce a opravy tribun, oplocení a osvětlení venkovních sportovišť
 • Název projektu: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni
  Celkové náklady: Kč 772 200,-
  Požadované prostředky: Kč 600 000,-
  Schválené prostředky: Kč 450 000,- (77,7 % "podíl dotace na nákladech projektu v %")

 Akce

14.07.2024

Filtrovat

cal cal

Aktuality

10. 01. 2024

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2024

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce...Více zde

23. 07. 2023

Turnaj staršího žactva o Světový pohár 22. a 23. 7. 2023

Ve dnech 22. a 23. 7. 2023 se uskutečnil na našich tenisových kurtech Turnaj staršího žactva o Světový pohár zapsaný do listiny ČTS (C - 300). Více zde

12. 06. 2023

Jihočeský oblastní přebor - babytenis - 2023

Ve dnech 10. a 11. 6. 2023 proběhl na našich tenisových kurtech Jihočeský oblastní přebor babytenisu jako kvalifikační turnaj na mistrovství republiky. Tam postupují všichni...Více zde

19. 03. 2023

Kalendář turnajů a rezervací 2023

Aktuální informace vždy na https://tenistrebon.isportsystem.cz/ 2. 6. 2023 Tenisový turnaj ing....Více zde

17. 03. 2023

Členská schůze 2023 a jarní příprava kurtů

Výbor tenisového oddílu na své chůzi 13. 3. 2023 schválil mimo jiné: Jarní příprava tenisových kurtů Pro optimální využití vlhkosti...Více zde

15. 11. 2022

Výstavba osvětlení kurtů #1 a #2

Počátkem října letošního roku jsme dokončili výstavbu osvětlení tenisových kurtů #1 a #2. Více zde

04. 11. 2022

Pozvánka na 1. osvětlení kurtů

Zveme členy klubu na první spuštění osvětlení tenisových kurtů #1 a #2 na pondělí 7. 11. 2022 od 17:00. Do konce letošní tenisové sezóny bude možno osvětlit kurt #2 (kurt...Více zde

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test