Aktuality

 

Pozvánka: členská schůze 17. 9. 2020

09. 09. 2020

Výbor tenisového oddílu svolává na čtvrtek 17. 9. 2020 od 19:00 do Kavárny u kanára (zázemí TK) naši členskou schůzi.

Program jednání bude obsahovat (obdobně jako v letech 2009 a 2012, kdy jsme připravovali rekonstrukci kurtů 3 - 5 a 1 a 2) jediné téma: podrobné seznámení členů klubu s projektem Modernizace sportovního areálu (G 16 TJ Jiskra Třeboň) pro rok 2021, který připravujeme za podpory Města Třeboně, TJ Jiskra Třeboň a ve spolupráci se společností G-PROJECT, s.r.o..

Program členské schůze:

 1. Zahájení.
 2. Volba mandátové, návrhové komise.
 3. Podrobné seznámení s projektem Modernizace sportovního areálu (G 16 TJ Jiskra Třeboň).
 4. Zpráva o hospodaření oddílu v roce 2020, výhledu na rok 2021, rozpočtu projektu a našeho spolufinancování.
 5. Diskuse.
 6. Usnesení.
 7. Závěr.


Se studií Modernizace sportovního areálu se můžete seznámit v předchozí aktualitě www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2436.


Modernizace sportovního areálu 2021 - studie

08. 09. 2020


1. ročník turnaje Davis Cup Třeboň - Branná

17. 07. 2020

Dne 10. 7. 2020 proběhl 1 roční turnaje "Davis Cup Třeboň - Branná" hraný dle rozpisu (ne)smíšené soutěže družstev.

První utkání vyhrálo družstvo Třeboně 7 : 2. Výsledky zápasů a momentky z turnaje naleznete ve fotogalerii: www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/2020/1-rocnik-turnaje-davis-cup-trebon-branna-2020.


Provozní informace pro členy klubu

14. 04. 2020

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře.
Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem Chalupou nebo Michalem Zavadilem jinak, zašlete SMS na 602 952 762 nebo 606 564 701.
Děkujeme vám.

Doporučujeme před návštěvou tenisových kurtů zkontrolovat jejich obsazení na www.trebon.cz/kurty-kalendar.

Užití a přístup na sportoviště a využití zázemí tenisového klubu je upraveno (omezeno) Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2020 po dobu nouzového stavu. Podorobnosti např. zde: www.jihocesky.cztenis.cz/informace-o-mimoradnem-opatreni-mz/.


Brigády jaro 2020

05. 03. 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00):
Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o víkendech od 9:00 hod.
Termíny, přístup na kurty a úkoly k řešení je nutno dohodnout s p. Michalem Zavadilem (zejména ty v odpoledních hodinách v pracovních dnech).

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Radkem Hrubcem. Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády (obdobně jako v roce 2017 - 2019) již nemusí být vyhlášeny zejména proto, že opět budou kurty #1 - #7 poskytnuty do výhradní správy zájemcům za úhradu tak, jak schválila VČS tenisového oddílu v roce 2018.

Zájemci o převzetí kurtů #1 - #7 do správy mohou kontaktovat výbor tenisového oddílu prostřednictvím e-mailu tenis@jiskratrebon.cz.

Upozorňujeme členy tenisového oddílu na změny v požadovaném počtu brigádnických hodin a výši náhrad za ně, které schválila VČS dne 1. 3. 2019 http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2220.


Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

20. 02. 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu,

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2. 2020 od 18:00 hod. tradičně v Hotelu Zlatá hvězda, sále Krčín.
Celá pozvánka zde: Pozvanka-na-VCS-2020-20200220.pdf.

Zároveň bude možno provést rezervaci a příp. úhradu skříňky v zázemí TK.

Letošní výroční členská schůze je volební. V souladu se Stanovami tělovýchovné jednoty TJ Jiskra Třeboň, z.s. platnými od 27. 6. 2016 a zveřejněných na adrese www.jiskratrebon.cz/userfiles/file/stanovy-tj-jiskra-trebon-20160627-396.pdf, zejména články III.2 - 6. a III.8. proběhne odděleně volba předsedy a ostatních členů výboru tenisového oddílu. Zájemci/nominanti na funkce:

 • předsedy tenisového oddílu,
 • dalších členů výboru oddílu (z nichž bude vybrán místopředseda) a
 • členů kontrolní komise
   

mohou sdělit svůj zájem/nominaci na e-mailovou adresu tenis@jiskratrebon.cz nebo telefonicky předsedovi oddílu na tel. 602952762.
Všichni zájemci/nominanti budou bezodkladně zveřejněni na našich stránkách. Zájem/nominaci je možno také sdělit až na výroční členské schůzi.

Počet členů výboru tenisového oddílu včetně předsedy v případě dostatečného počtu kandidátů bude 7.
Počet členů kontrolní komise v případě dostatečného počtu kandidátů budou 3.

 • Na předsedu tenisového oddílu bude/budou kandidovat (řazeno abecedně):
  • ing. Petr Chalupa
  •  
 • Na členy výboru tenisového oddílu budou kandidovat (řazeno abecedně):
  • Dalibor Filip
  • Dominik Hořejší
  • ing. Radek Hrubec
  • ing. Ondřej Macháček
  • Milan Rožboud
  • Jan Vališ
  • Bohuna Zahradníková
  • Michal Zavadil
  •  
 • Na členy revizní komise tenisového oddílu budou kandidovat (řazeno abecedně):
  •  

Výbor tenisového klubu
 


Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

13. 01. 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte věku od 4 do 19 let (včetně)" v návaznosti na Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně a formuláře publikované na www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/organizacni-struktura/odbor-financni-a-majetkovy/prehledy-hospodareni/telovychova-a-sport.html.

Dokument k vyplnění je ke stažení ze stránek Města Třeboně Cestne_prohlaseni_zakonneho_zastupce_ditete_veku_od_4_do_19_let.docx nebo stejný na stránkách našich CestneProhlaseniZakonnehoZastupce-2020.docx.

Vyplněné dokumenty doručte předsedovi tenisového oddílu Petru Chalupovi. Děkujeme Vám za pomoc.
 


Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

09. 10. 2019

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020 s výjimkou těchto termínů:

 • zimních vánočních prázdnin: 21. prosince 2019 - 5. ledna 2020 včetně,
 • jarních prázdnin: 22. února - 1. března 2020 včetně,
 • velikonočních prázdnin: 9., 10. dubna, a 13. dubna 2020 včetně.
  Upozornění:
  Státní svátek 28. 10. 2019 a podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2019 ani pololetní prázdniny 31. ledna 2020 nejsou z rezervací vyjmuty - pro tyto termíny rezervované hodiny platí.
   

Trenéři mají v této sezóně zajištěn přístup do tenisové haly prostřednictvím čipu, který si vyzvednou v recepci Bertiných lázní (Penzionu Alberta).

Informace o termínech prázdnin čerpány zde: www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku .

Zimní tenisová sezóna je vyúčtována prostřednictvím našeho tenisového oddílu rodičům s min. 5% zvýhodněním oproti běžně účtovaným cenám.

V případě zájmu o trénink i v období prázdnin, které nejsou rezervovány (viz body 1 - 3 výše), si zajišťují trenéři nebo rodiče rezervaci tenisové haly přímo na recepci Bertiných lázní, kde zároveň provedou úhradu těchto termínů.

Trenéři jsou zodpovědní za obsazení rezervovaných hodin nebo (příp. po dohodě s rodiči) za jejich včasné zrušení (nejpozději 3 dni před termínem). Tyto hodiny však budou vyúčtovány bez ohledu na to, zda budou v náhradních termínech čerpány či nikoli.

V případě závažného zdravotního problému trénovaného dítěte v zimní tenisové sezóně do 31. 12. je možno zrušit a nevyúčtovat příslušnou rezervaci od 1. 1. do konce zimní tenisové sezóny.

Při přístupu a užívání tenisové haly je třeba dodržovat provozní řád (včetně zákazu konzumování jídla v tenisové hale) a o příp. zjištěných nedostatcích informovat na recepci Bertiných lázní pro případnou reklamaci.
Parkování na parkovišti u tenisové haly je zahrnuto v ceně služby. Lístek opravňující k výjezdu z parkoviště je k vyzvednutí na recepci lázní nebo v restauraci Top-spin v provozní době.

 


Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

22. 09. 2019

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Mám zájem o členství ... nebo přímo na http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/mam-zajem-o-clenstvi/d:informace-pro-zacinajici-tenisty-tenisovou-mladez.
 


Obsazení tenisových dvorců

23. 04. 2019

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Obsazení tenisových dvorců uvádíme informace k nově sdílenému kalendáři s publikací aktuální obsazenosti tenisových kurtů: https://www.trebon.cz/kurty-kalendar.

Členům oddílu, kteří požádají na tenis@jiskratrebon.cz o přístup ke kalendářům, bude udělen s oprávněním: "zobrazení informací o dostupnosti" (pro využití zejména v jejich mobilních zařízeních).
 Akce

29.09.2020

Filtrovat

cal cal

Aktuality

09. 09. 2020

Pozvánka: členská schůze 17. 9. 2020

Výbor tenisového oddílu svolává na čtvrtek 17. 9. 2020 od 19:00 do Kavárny u...Více zde

08. 09. 2020

Modernizace sportovního areálu 2021 - studie

Výbor tenisového oddílu za podpory Města...Více zde

17. 07. 2020

1. ročník turnaje Davis Cup Třeboň - Branná

Dne 10. 7. 2020 proběhl 1 roční turnaje "Davis Cup Třeboň - Branná" hraný dle rozpisu (ne)smíšené soutěže družstev. Více zde

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

13. 01. 2020

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a...Více zde

09. 10. 2019

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020...Více zde

22. 09. 2019

Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Více zde

23. 04. 2019

Obsazení tenisových dvorců

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test