Statut členů tenisového oddílu

10. 06. 2010 --- Formy členství 2720x 0

 

Statut členů TO Popis
Hrající člen oddílu  H  Běžný dospělý (19 - 65) člen TO, který hraje tenis v TO. Hradí členský a oddílový příspěvek, požadovány BH.
Nehrající člen oddílu
 N  Dospělý člen TO, který nehraje tenis v TO. Hradí členský příspěvek a oddílový udržovací příspěvek, nepožadovány BH. Hradí si případně celý kurt. Za hru se nepovažuje účast na zápasech a trénincích soutěžních družstev po dobu trvání soutěže.
Sponzor oddílu
 S  Člen TO. Hradí členský a oddílový příspěvek, nepožadovány BH, sponzoruje oddíl v minimální výši náhrady za neodpracované BH.
Junior
(15-18 let)
J Běžný člen TO od 15 do 18 let. Hradí členský a oddílový příspěvek, požadován menší počet BH.
Žák
(do 14 let)
 Z  Běžný člen TO do 14 let. Hradí členský a oddílový příspěvek, nepožadovány BH.

Redukované členství (do 14 let)

 R
Člen TO do 14 let. Hradí členský příspěvek na celý rok v redukované výši, nepožadovány BH. Nemá přístup na tenisové kurty č. 1 - 5 po 16:00.
(Zřízeno 1. 1. 2014, nahrazuje statut "Tenisová školka".)
Senior
(od 66 let)
 O  Běžný člen TO od 66 let. Hradí členský a oddílový příspěvek, nepožadovány BH, resp. BH jsou dobrovolné.
Doyen
(od 75 let)
D Běžný člen TO od 75 let. Hradí pouze členský příspěvek, nepožadovány BH, resp. BH jsou dobrovolné.
Soutěžní mládež  M  Člen TO mladší 19 let, který hraje tenis v TO. Hradí pouze členský příspěvek (nepožadován oddílový, resp. oddílový příspěvek je dobrovolný), nepožadovány BH. Hradí si případně celý kurt. Za hru se nepovažuje účast na zápasech a trénincích soutěžních družstev po dobu trvání soutěže. Pokud splnil ostatní podmínky, nehradí po dovršení 19 let vstupní poplatek.
Oddílový trenér T Člen nebo nečlen TO se statutem Oddílového trenéra, nepožadovány BH.
Člen výboru  V  Člen TO. Hradí členský příspěvek, nepožadovány BH.

 

 • Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je za rozhodný považován věk k 1. 1. příslušného kalendářního roku.
  (Pokud člen 1. 1. příslušného roku je 18letý, pak je v příslušném roce evidován jako mládež.)
 • V případě, že člen oddílu splňuje více kritérií, uplatňuje se to, které je pro člena nejvýhodnější.
 • Členské příspěvky na příslušný rok se hradí do 30. dubna dle aktualizované členské základny k 31. březnu (dle usnesení valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. ze dne 26. 6. 2017).
  • V případě neuhrazení členských příspěvků do 30. 4. následuje výzva dlužníkům k úhradě do náhradního termínu do 31. 5.
  • Pokud úhrada členských příspěvků neproběhne ani v náhradním termínu, bude TJ Jiskra Třeboň postupovat dle platných stanov TJ schválených dne 27. 6. 2016 (viz. Článek IV. Členství oddíl B1 bod b)
   Na základě uhrazených členských příspěvků je stanoven počet delegátů z jednotlivých oddílů na Valnou hromadu TJ
  • Kdo nepodá žádost o ukončení členství do 31. května, musí uhradit minimálně členské příspěvky, které se zúčtují s TJ Jiskra Třeboň vždy k 31. květnu příslušného roku.
   Uhrazení členských příspěvků v aktuálním roce zajišťuje tedy členství v oddíle do 25. května roku následujícího.
 • Hráči (i hostující), kteří startují v soutěži družstev za tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň mají přístup na plánované tréninky a zápasy svého družstva po dobu soutěže a během přípravy na ní zdarma. (Možno kombinovat se statutem hráče "Nehrající".)
 • Hráč může své členství v klubu se souhlasem předsednictva tenisového oddílu prodat určenému zájemci. Ten pak nemusí hradit vstupní poplatek.
 • Mládež do 10 let nemůže být na tenisovéku kurtu bez dozoru dospělé osoby - trenéra nebo rodiče.
 • Od 1. 1. 2014 bylo zřízeno tzv. redukované členství pro mládež do 14 let včetně, které opravňuje ke hře na tenisových kurtech kromě dvorců 1 - 5 po 16:00.
 • Člen oddílu, který uzavře s oddílem smlouvu o obstarání propagace a reklamy za standardních cenových podmínek, má v prvním roce uzavření takové smlouvy statut Sponzora, kdy nejsou vyžadovány BH.

 

Akce

01.03.2021

Filtrovat

cal cal

Aktuality

15. 01. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2021

Obdobně jako v letech předchozích (např. http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2387),...Více zde

22. 10. 2020

Výklad pravidel nouzového stavu od 22. října 2020

Dnes vstupují platnost krizová opatření vlády (zatím) platná do 3. listopadu 2020 týkající se volného pohybu osob a tedy i využívání našich tenisových...Více zde

09. 09. 2020

Pozvánka: členská schůze 17. 9. 2020

Výbor tenisového oddílu svolává na čtvrtek 17. 9. 2020 od 19:00 do Kavárny u...Více zde

08. 09. 2020

Modernizace sportovního areálu 2021 - studie

Výbor tenisového oddílu za podpory Města...Více zde

17. 07. 2020

1. ročník turnaje Davis Cup Třeboň - Branná

Dne 10. 7. 2020 proběhl 1 roční turnaje "Davis Cup Třeboň - Branná" hraný dle rozpisu (ne)smíšené soutěže družstev. Více zde

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

13. 01. 2020

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a...Více zde

09. 10. 2019

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test