Statut členů tenisového oddílu

10. 06. 2010 --- Formy členství 3241x 0

 

Statut členů TO Popis
Hrající člen oddílu  H  Běžný dospělý (19 - 65) člen TO, který hraje tenis v TO. Hradí členský a oddílový příspěvek, požadovány BH.
Nehrající člen oddílu
 N  Člen TO, který nehraje tenis v TO. Hradí členský příspěvek a oddílový udržovací příspěvek, nepožadovány BH. Hradí si případně celý kurt. Za hru se nepovažuje účast na zápasech a trénincích soutěžních družstev po dobu trvání soutěže.
Sponzor oddílu
 S  Člen TO. Hradí členský a oddílový příspěvek, nepožadovány BH, sponzoruje oddíl v minimální výši náhrady za neodpracované BH.
Junior
(15-18 let)
J Běžný člen TO od 15 do 18 let. Hradí členský a oddílový příspěvek, požadován menší počet BH.
Žák
(do 14 let)
 Z  Běžný člen TO do 14 let. Hradí členský a oddílový příspěvek, nepožadovány BH.

Redukované členství (do 14 let)

 R
Člen TO do 14 let. Hradí členský příspěvek na celý rok v redukované výši, nepožadovány BH. Nemá přístup na tenisové kurty č. 1 - 5 po 16:00.
(Zřízeno 1. 1. 2014, nahrazuje statut "Tenisová školka".)
Senior
(od 65 do 74 let)
 O  Běžný člen TO od 65 let. Hradí členský a oddílový příspěvek, nepožadovány BH, resp. BH jsou dobrovolné.
Doyen
(od 75 let)
D Běžný člen TO od 75 let. Hradí pouze členský příspěvek, nepožadovány BH, resp. BH jsou dobrovolné.
Soutěžní mládež  M  Člen TO mladší 19 let, který hraje tenis v TO. Hradí pouze členský příspěvek (nepožadován oddílový, resp. oddílový příspěvek je dobrovolný), nepožadovány BH. Hradí si případně celý kurt. Za hru se nepovažuje účast na zápasech a trénincích soutěžních družstev po dobu trvání soutěže. Pokud splnil ostatní podmínky, nehradí po dovršení 19 let vstupní poplatek.
Oddílový trenér T Člen nebo nečlen TO se statutem Oddílového trenéra, nepožadovány BH.
Člen výboru  V  Člen TO. Hradí členský příspěvek, nepožadovány BH.

 

 • Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je za rozhodný považován věk k 1. 1. příslušného kalendářního roku.
  (Pokud člen 1. 1. příslušného roku je 18letý, pak je v příslušném roce evidován jako mládež.)
 • V případě, že člen oddílu splňuje více kritérií, uplatňuje se to, které je pro člena nejvýhodnější.
 • Členské příspěvky na příslušný rok se hradí do 30. dubna dle aktualizované členské základny k 31. březnu (dle usnesení valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. ze dne 26. 6. 2017).
  • V případě neuhrazení členských příspěvků do 30. 4. následuje výzva dlužníkům k úhradě do náhradního termínu do 31. 5.
  • Pokud úhrada členských příspěvků neproběhne ani v náhradním termínu, bude TJ Jiskra Třeboň postupovat dle platných stanov TJ schválených dne 27. 6. 2016 (viz. Článek IV. Členství oddíl B1 bod b)
   Na základě uhrazených členských příspěvků je stanoven počet delegátů z jednotlivých oddílů na Valnou hromadu TJ
  • Kdo nepodá žádost o ukončení členství do 31. května, musí uhradit minimálně členské příspěvky, které se zúčtují s TJ Jiskra Třeboň vždy k 31. květnu příslušného roku.
   Uhrazení členských příspěvků v aktuálním roce zajišťuje tedy členství v oddíle do 25. května roku následujícího.
 • Hráči (i hostující), kteří startují v soutěži družstev za tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň mají přístup na plánované tréninky a zápasy svého družstva po dobu soutěže a během přípravy na ní zdarma. (Možno kombinovat se statutem hráče "Nehrající".)
 • Hráč může své členství v klubu se souhlasem předsednictva tenisového oddílu prodat zájemci o členství v klubu. Ten pak nemusí hradit vstupní poplatek.
 • Mládež do 10 let nemůže být na tenisovéku kurtu bez dozoru dospělé osoby - trenéra nebo rodiče.
 • Od 1. 1. 2014 bylo zřízeno tzv. redukované členství pro mládež do 14 let včetně, které opravňuje ke hře na tenisových kurtech kromě dvorců 1 - 5 po 16:00.
 • Člen oddílu, který uzavře s oddílem smlouvu o obstarání propagace a reklamy za standardních cenových podmínek, má v prvním roce uzavření takové smlouvy statut Sponzora, kdy nejsou vyžadovány BH.

 

Akce

04.07.2022

Filtrovat

cal cal

Aktuality

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

25. 04. 2022

Soutěže družstev 2022

  Termín ...Více zde

21. 04. 2022

Hendikepový přebor oddílu ve čtyřhrách

Hendikepový přebor oddílu ve čtyřhrách původně plánovaný na 23. dubna 2022 se pro nepříznivou předpověď počasí odkládá. O novém termínu budete...Více zde

17. 03. 2022

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2022

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 18:00 hod. v Hotelu Zlatá hvězda, sále Více zde

25. 01. 2022

Meziokresní přebor Pelhřimov - Jindřichův Hradec

Ve dnech 2. a 3. 4. 2022 se uskuteční meziokresní přebor dospělých pro okresy Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Pořadatel Více zde

23. 11. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2022

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Více zde

17. 09. 2020

Hlavní usnesení ČS tenisového oddílu dne 17. 9. 2020

Na členské schůzi tenisového oddílu dne 17. 9. 2020 bylo schváleno: záměr výboru tenisového oddílu - realizace...Více zde

14. 10. 2021

Mimořádné opatření MZDR z 20. 11. 2021

Výkladového stanovisko ČUS v...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test