Formy podpory tenisového oddílu dospělým

23. 03. 2019 --- Podpora dospělých 1393x 0
 1. Příspěvky na dopravu k soutěžím družstev a poskytnutí tenisových míčů pro tyto soutěže.
 2. Úhrada registračních a soutěžních poplatků kolektivních soutěží (nikoli hráčské registrace) v plné výši.
  Poplatky za individuální registraci hráče mládežnické věkové kategorie (do 19 let) hradí oddíl ve 100% výši a u studujících dospělých (starších 19 let) v 50%, který startuje za družstvo dospělých. Podrobnosti: www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/d:registrace-hracu-u-cts.
  Od roku 2018 jako součást podpory soutěžních družstev dospělých se provádí úhrady uvedených poplatků včetně registračních i u žen, pokud se zúčastní soutěže družstev v příslušné sezóně za náš klub.
  Od roku 2024 jako součást této podpory se provádí úhrady těchto poplatků i u mužů, pokud se zúčastní soutěže družstev v příslušné sezóně za náš klub a odehrají alespoň 1/2 zápasů v utkáních, na které je nominuje kapitán družstva nebo jeho zástupce.
  Hráč si platí registraci dopředu. Kapitán družstva po soutěži předloží výboru oddílu ke kontrole a schválení seznam hráčů (a jejich bankovních spojení) s nárokem na proplacení registrací.

 3. Poplatky za hostování hráčů v soutěžních družstvech (u mládeže přestupy i hostování) hradí tenisový oddíl jako součást podpory těchto družstev.
 4. Hráči (i hostující), kteří startují v soutěži družstev za tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň mají přístup na plánované tréninky a zápasy svého družstva po dobu soutěže a během přípravy na ní zdarma. (Možno kombinovat se statutem hráče "Nehrající".)
  Viz. http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/formy-clenstvi/d:statut-clenu-tenisoveho-oddilu.
 5. Organizace turnajů včetně těch, které jsou zařazeny do oficiální termínové listiny ČTS, a dotace na tyto turnaje.
 6. Garance přístupu na tenisové dvorce v dohodnutých termínech.
 7. Příspěvek Kč 300,- pro kapitána družstva a jeho zástupci jako náhrada za výdaje spojené s organizací družstva. (Platí od roku 2018.)
 8. Příspěvek 35 % z celkové ceny kurzu (např. Kč 1000,- při ceně Kč 2800,- v roce 2018) na náklady spojené s úspěšným získání trenérské licence 3. třídy. Je vyplacen po doložení potvrzení o získání trenérské kvalifikace. (Platí od roku 2018.)
 9. Soutěžní družstvo (mládeže i dospělých), které postoupí do nejvyšší krajské soutěže, obdrží od klubu jednorázovou odměnu Kč 2000,- stejně, jako když tuto soutěž udrží.
  Soutěžní družstvo (mládeže i dospělých), které postoupí do vyšší soutěže, obdrží od klubu jednorázovou odměnu Kč 1000,-.
  (Schváleno VČS oddílu dne 1. 3. 2019.)
 10. Soutěžní družstva (mládeže i dospělých), soutěžící v nejvyšší krajské soutěži jsou dále podpořeny kromě podpory uvedené v:
  http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/podpora-clenum/podpora-mladeze/souhrnne-informace/d:formy-podpory-tenisoveho-oddilu-mladezi a
  http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/podpora-clenum/podpora-dospelych/d:formy-podpory-tenisoveho-oddilu-dospelym
  z dotací a grantů:
  1. Finanční částkou získanou od ČTS prostřednictvím JTS v aktuálním roce:
       1.1 v 2020 např. Kč 7000,- (+ bonus za 1 - 3. místo: +3500,-/2000,-/1000,-)
       1.2 příp. finále (MČR): min. + Kč 4000,-.
  2. 50% z příspěvků získaných v rámci dotací na činnost na členy družstva od:
      2.1 Města Třeboně (příspěvek na člena činí v roce 2020 Kč 1945,-) a
      2.2 Můj klub či obdobná forma dotace (příspěvek od Kč 500,- do Kč 3000,-).
      2.3 do maximální výše Kč 15000,- za rok.
  (Schváleno výborem tenisového oddílu dne 14. 6. 2020.)
   

Informace o podpoře mládeži zde: http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/podpora-clenum/podpora-mladeze.

Akce

19.06.2024

Filtrovat

cal cal

Aktuality

10. 01. 2024

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2024

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce...Více zde

23. 07. 2023

Turnaj staršího žactva o Světový pohár 22. a 23. 7. 2023

Ve dnech 22. a 23. 7. 2023 se uskutečnil na našich tenisových kurtech Turnaj staršího žactva o Světový pohár zapsaný do listiny ČTS (C - 300). Více zde

12. 06. 2023

Jihočeský oblastní přebor - babytenis - 2023

Ve dnech 10. a 11. 6. 2023 proběhl na našich tenisových kurtech Jihočeský oblastní přebor babytenisu jako kvalifikační turnaj na mistrovství republiky. Tam postupují všichni...Více zde

19. 03. 2023

Kalendář turnajů a rezervací 2023

Aktuální informace vždy na https://tenistrebon.isportsystem.cz/ 2. 6. 2023 Tenisový turnaj ing....Více zde

17. 03. 2023

Členská schůze 2023 a jarní příprava kurtů

Výbor tenisového oddílu na své chůzi 13. 3. 2023 schválil mimo jiné: Jarní příprava tenisových kurtů Pro optimální využití vlhkosti...Více zde

15. 11. 2022

Výstavba osvětlení kurtů #1 a #2

Počátkem října letošního roku jsme dokončili výstavbu osvětlení tenisových kurtů #1 a #2. Více zde

04. 11. 2022

Pozvánka na 1. osvětlení kurtů

Zveme členy klubu na první spuštění osvětlení tenisových kurtů #1 a #2 na pondělí 7. 11. 2022 od 17:00. Do konce letošní tenisové sezóny bude možno osvětlit kurt #2 (kurt...Více zde

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test