Formy podpory tenisového oddílu dospělým

23. 03. 2019 --- Podpora dospělých 1060x 0
 1. Příspěvky na dopravu k soutěžím družstev a poskytnutí tenisových míčů pro tyto soutěže.
 2. Úhrada registračních a soutěžních poplatků kolektivních soutěží (nikoli hráčské registrace) v plné výši.
  Poplatky za individuální registraci hráče mládežnické věkové kategorie (do 19 let) hradí oddíl ve 100% výši a u studujících dospělých (starších 19 let) v 50%, který startuje za družstvo dospělých. Podrobnosti: www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/d:registrace-hracu-u-cts.
  Od roku 2018 jako součást podpory soutěžních družstev dospělých se provádí úhrady uvedených poplatků včetně registračních i u žen, pokud se zúčastní soutěže družstev v příslušné sezóně za náš klub.
 3. Poplatky za hostování hráčů v soutěžních družstvech (u mládeže přestupy i hostování) hradí tenisový oddíl jako součást podpory těchto družstev.
 4. Hráči (i hostující), kteří startují v soutěži družstev za tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň mají přístup na plánované tréninky a zápasy svého družstva po dobu soutěže a během přípravy na ní zdarma. (Možno kombinovat se statutem hráče "Nehrající".)
  Viz. http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/formy-clenstvi/d:statut-clenu-tenisoveho-oddilu.
 5. Organizace turnajů včetně těch, které jsou zařazeny do oficiální termínové listiny ČTS, a dotace na tyto turnaje.
 6. Garance přístupu na tenisové dvorce v dohodnutých termínech.
 7. Příspěvek Kč 300,- na družstvo pro kapitána a jeho zástupci jako náhrada za výdaje spojené s organizací družstva. (Platí od roku 2018.)
 8. Příspěvek 35 % z celkové ceny kurzu (např. Kč 1000,- při ceně Kč 2800,- v roce 2018) na náklady spojené s úspěšným získání trenérské licence 3. třídy. Je vyplacen po doložení potvrzení o získání trenérské kvalifikace. (Platí od roku 2018.)
 9. Soutěžní družstvo (mládeže i dospělých), které postoupí do nejvyšší krajské soutěže, obdrží od klubu jednorázovou odměnu Kč 2000,- stejně, jako když tuto soutěž udrží.
  Soutěžní družstvo (mládeže i dospělých), které postoupí do vyšší soutěže, obdrží od klubu jednorázovou odměnu Kč 1000,-.
  (Schváleno VČS oddílu dne 1. 3. 2019.)
 10. Soutěžní družstva (mládeže i dospělých), soutěžící v nejvyšší krajské soutěži jsou dále podpořeny kromě podpory uvedené v:
  http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/podpora-clenum/podpora-mladeze/souhrnne-informace/d:formy-podpory-tenisoveho-oddilu-mladezi a
  http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/podpora-clenum/podpora-dospelych/d:formy-podpory-tenisoveho-oddilu-dospelym
  z dotací a grantů:
  1. Finanční částkou získanou od ČTS prostřednictvím JTS v aktuálním roce:
       1.1 v 2020 např. Kč 7000,- (+ bonus za 1 - 3. místo: +3500,-/2000,-/1000,-)
       1.2 příp. finále (MČR): min. + Kč 4000,-.
  2. 50% z příspěvků získaných v rámci dotací na činnost na členy družstva od:
      2.1 Města Třeboně (příspěvek na člena činí v roce 2020 Kč 1945,-) a
      2.2 Můj klub či obdobná forma dotace (příspěvek od Kč 500,- do Kč 3000,-).
      2.3 do maximální výše Kč 15000,- za rok.
  (Schváleno výborem tenisového oddílu dne 14. 6. 2020.)
   

Informace o podpoře mládeži zde: http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/podpora-clenum/podpora-mladeze.

Akce

12.08.2022

Filtrovat

cal cal

Hendikepový oddílový turnaj čtyřher

Kdy: 20. 08. 2022 - 20. 08. 2022
Čas: 8:30 - 19:00
Kde: Tenisové dvorce TJ Jiskra Třeboň (u sportovní haly)

Všechny akce

Aktuality

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

25. 04. 2022

Soutěže družstev 2022

  Termín ...Více zde

21. 04. 2022

Hendikepový přebor oddílu ve čtyřhrách

Hendikepový přebor oddílu ve čtyřhrách původně plánovaný na 23. dubna 2022 se pro nepříznivou předpověď počasí odkládá. O novém termínu budete...Více zde

17. 03. 2022

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2022

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 18:00 hod. v Hotelu Zlatá hvězda, sále Více zde

25. 01. 2022

Meziokresní přebor Pelhřimov - Jindřichův Hradec

Ve dnech 2. a 3. 4. 2022 se uskuteční meziokresní přebor dospělých pro okresy Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Pořadatel Více zde

23. 11. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2022

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Více zde

17. 09. 2020

Hlavní usnesení ČS tenisového oddílu dne 17. 9. 2020

Na členské schůzi tenisového oddílu dne 17. 9. 2020 bylo schváleno: záměr výboru tenisového oddílu - realizace...Více zde

14. 10. 2021

Mimořádné opatření MZDR z 20. 11. 2021

Výkladového stanovisko ČUS v...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test