Přihláška do oddílu TJ Jiskra Třeboň

10. 06. 2010 --- Přihláška do oddílu 3712x 0

Aktualizováno 10. 9. 2020.

Výkonný výbor TJ Jiskra Třeboň, z.s. na své schůzi 10. 9. 2020 schválil novou Přihlášku a evidenční list člena TJ Jiskra Třeboň, z.s.
Nová přihláška obsahuje souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).


Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení podle zákona č. 101/2000 Sb.:

Přihláškou do tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň uděluji souhlas tenisovému oddílu TJ Jiskra Třeboň, IČO: 00512907, se sídlem Jiráskova 444/II,Třeboň (dále jen „TO“), aby jako správce osobních údajů za níže uvedených podmínek zpracovával mé osobní údaje, které jsem jí poskytl/a v souvislosti s mým členstvím ve TO.
Souhlas se vztahuje na osobní údaje, uvedené na této přihlášce do sdružení a uděluji jej pro účely:

  • evidence členské základny TO,
  • evidence placení členských příspěvků a
  • naplňování cílů činnosti TO dle jeho stanov,

a to na dobu trvání mého členství ve sdružení. Beru na vědomí, že osobami pověřenými zpracováním osobních údajů v TO jsou členové jeho řídícího výboru a sekretář TO. Jiným osobám mohou být zpřístupněny pouze se souhlasem subjektu těchto údajů, nestanoví-li zákon jinak. V této souvislosti uděluji též souhlas s využitím mého jména, příjmení a obrazových či zvukových záznamů mé osoby pro účely prezentace TO navenek. Beru na vědomí, že poskytnutí mých výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a že mám v souvislosti s jejich zpracováváním právo na přístup k nim, právo na jejich opravu a právo žádat od správce či zpracovatele vysvětlení či odstranění závadného stavu, a to za podmínek,  stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

 

V případě zájmu o členství v tenisovém oddíle Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň se prosím seznamte s jeho podmínkami v rubrice http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile.

Vyplněnou přihlášku a další dokumenty můžete předat kterémukoli členu výboru tenisového oddílu nejlépe však zašlete na tenis@jiskratrebon.cz, jak je uvedeno v rubrice Informace pro začínající tenisty, tenisovou mládež.

Akce

12.08.2022

Filtrovat

cal cal

Hendikepový oddílový turnaj čtyřher

Kdy: 20. 08. 2022 - 20. 08. 2022
Čas: 8:30 - 19:00
Kde: Tenisové dvorce TJ Jiskra Třeboň (u sportovní haly)

Všechny akce

Aktuality

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

25. 04. 2022

Soutěže družstev 2022

  Termín ...Více zde

21. 04. 2022

Hendikepový přebor oddílu ve čtyřhrách

Hendikepový přebor oddílu ve čtyřhrách původně plánovaný na 23. dubna 2022 se pro nepříznivou předpověď počasí odkládá. O novém termínu budete...Více zde

17. 03. 2022

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2022

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 18:00 hod. v Hotelu Zlatá hvězda, sále Více zde

25. 01. 2022

Meziokresní přebor Pelhřimov - Jindřichův Hradec

Ve dnech 2. a 3. 4. 2022 se uskuteční meziokresní přebor dospělých pro okresy Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Pořadatel Více zde

23. 11. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2022

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Více zde

17. 09. 2020

Hlavní usnesení ČS tenisového oddílu dne 17. 9. 2020

Na členské schůzi tenisového oddílu dne 17. 9. 2020 bylo schváleno: záměr výboru tenisového oddílu - realizace...Více zde

14. 10. 2021

Mimořádné opatření MZDR z 20. 11. 2021

Výkladového stanovisko ČUS v...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test