Přihláška do oddílu TJ Jiskra Třeboň

10. 06. 2010 --- Přihláška do oddílu 3188x 0


Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení podle zákona č. 101/2000 Sb.:

Přihláškou do TO TJ Jiskra Třeboň uděluji souhlas TO TJ Jiskra Třeboň, IČO: 00512907, se sídlem Jiráskova 444/II,Třeboň (dále jen „TO“), aby jako správce osobních údajů za níže uvedených podmínek zpracovával mé osobní údaje, které jsem jí poskytl/a v souvislosti s mým členstvím ve TO.
Souhlas se vztahuje na osobní údaje, uvedené na této přihlášce do sdružení a uděluji jej pro účely:

  • evidence členské základny TO,
  • evidence placení členských příspěvků a
  • naplňování cílů činnosti TO dle jeho stanov,

a to na dobu trvání mého členství ve sdružení. Beru na vědomí, že osobami pověřenými zpracováním osobních údajů v TO jsou členové jeho řídícího výboru a sekretář TO. Jiným osobám mohou být zpřístupněny pouze se souhlasem subjektu těchto údajů, nestanoví-li zákon jinak. V této souvislosti uděluji též souhlas s využitím mého jména, příjmení a obrazových či zvukových záznamů mé osoby pro účely prezentace TO navenek. Beru na vědomí, že poskytnutí mých výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a že mám v souvislosti s jejich zpracováváním právo na přístup k nim, právo na jejich opravu a právo žádat od správce či zpracovatele vysvětlení či odstranění závadného stavu, a to za podmínek,  stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

 

V případě zájmu o členství v tenisovém oddíle Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň se prosím seznamte s jeho podmínkami v rubrice http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile.

Vyplněnou přihlášku a další dokumenty můžete předat kterémukoli členu výboru tenisového oddílu nejlépe však zašlete na tenis@jiskratrebon.cz, jak je uvedeno v rubrice Informace pro začínající tenisty, tenisovou mládež.

Akce

01.03.2021

Filtrovat

cal cal

Aktuality

15. 01. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2021

Obdobně jako v letech předchozích (např. http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2387),...Více zde

22. 10. 2020

Výklad pravidel nouzového stavu od 22. října 2020

Dnes vstupují platnost krizová opatření vlády (zatím) platná do 3. listopadu 2020 týkající se volného pohybu osob a tedy i využívání našich tenisových...Více zde

09. 09. 2020

Pozvánka: členská schůze 17. 9. 2020

Výbor tenisového oddílu svolává na čtvrtek 17. 9. 2020 od 19:00 do Kavárny u...Více zde

08. 09. 2020

Modernizace sportovního areálu 2021 - studie

Výbor tenisového oddílu za podpory Města...Více zde

17. 07. 2020

1. ročník turnaje Davis Cup Třeboň - Branná

Dne 10. 7. 2020 proběhl 1 roční turnaje "Davis Cup Třeboň - Branná" hraný dle rozpisu (ne)smíšené soutěže družstev. Více zde

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

13. 01. 2020

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a...Více zde

09. 10. 2019

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test