Aktuality

 

Brigády jaro 2019

20. 03. 2019

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00):
brigády začínají za příznivého počasí 23. března 2019 v 10:00 hod a budou pokračovat zejména o víkendech od 9:00 hod.
Termíny, přístup na kurty a úkoly k řešení je nutno dohodnout s p. Michalem Zavadilem (zejména v odpoledních hodinách v pracovních dnech).

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Radkem Hrubcem. Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády (obdobně jako v roce 2017 a 2018) již nemusí být vyhlášeny zejména proto, že opět budou kurty #1 - #7 poskytnuty do výhradní správy zájemcům za úhradu tak, jak schválila VČS tenisového oddílu v roce 2018.

Zájemci o převzetí kurtů #1 - #7 do správy mohou kontaktovat výbor tenisového oddílu prostřednictvím e-mailu tenis@jiskratrebon.cz.

Upozorňujeme členy tenisového oddílu na změny v požadovaném počtu brigádnických hodin a výši náhrad za ně, které schválila VČS dne 1. 3. 2019 http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2220.


Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 1. 3. 2019

02. 03. 2019

Hlavní usnesení výroční členské schůze (VČS) tenisového oddílu dne 1. 3. 2019:

 • Byly schváleny výsledky hospodaření za rok 2018 a rozpočet pro rok 2019 (v rozsahu roku 2018 s možnou 10% odchylkou od jednotlivých položek).
 • VČS schvaluje pro rok 2019 a další členské příspěvky ve stejné výši jako v roce 2018.
 • Počet brigádnických hodin (BH) pro rok 2019 a další byl však schválen se změnami:
  • počet BH pro dospělé zůstává zachován jako v předchozích letech,
  • počet BH pro juniory (15 - 18 let) z 2 BH (platných do 31. 12. 2018) na 4 BH (platné od 1. 1. 2019).
 • Navýšení náhrady za neodpracovanou BH:
  • u dospělých z Kč 200,- (platných do 31. 12. 2018) na Kč 300,- (platné od 1. 1. 2019)
  • u juniorů (15 - 18 let) z Kč 120,- na Kč 150,-.
  • a s tím související i navýšení odměny za BH odpracované nad rámec povinnosti ve výši 50 % náhrady za neodpracované BH, tedy:
   • u dospělých z Kč 100,- (platných do 31. 12. 2018) na Kč 150,- (platné od 1. 1. 2019)
   • u juniorů (15 - 18 let) z Kč 60,- na Kč 75,-.
  • Tyto odměny budou zdaňovány 15% srážkovou daní. (Uvedené odměny jsou ve výši po zdanění.)
  • Pro vyšší administrativní náročnost (dohody o provedení práce) je možno tyto odměny vyplácet jen jedenkrát za kalendářní rok.
 • Byl schválen stejný model jarní přípravy kurtů, který se osvědčil v roce 2017 a 2018: hrubá příprava v rámci oddílu a BH členů; následné dokončení zájemci za úhradu navýšenou z doposud platných Kč 5000,- na Kč 6000,- za kurt po zdanění srážkovou daní; materiál poskytuje tenisový oddíl. Nově bude součástí dokončení kurtu i pověšení plachet za tenisovým kurtem.
 • VČS schválila ponížení počtu turnajů ČTS (kat. C) o přibližně 1/3 z plánovaného počtu turnajů pro rok 2019 (tj. přibližně o 3).
 • VČS schvaluje zavedené oddílového žebříčku dvouher i čtyřher dle předloženého návrhu.

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

22. 02. 2019

Vážení členové našeho tenisového klubu,

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 1. 3. 2019 od 18:00 hod. tradičně v Hotelu Zlatá hvězda, sále Krčín.
Celá pozvánka zde: Pozvanka-na-VCS-2019-20190220.pdf.

Zároveň bude možno provést rezervaci a příp. úhradu skříňky v zázemí TK.

Výbor tenisového klubu


Informace před zimní tenisovou sezónou 2018-2019

15. 10. 2018

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 15. 10. 2018 do neděle 17. 4. 2018 s výjimkou těchto termínů:

 1. zimních vánočních prázdnin: 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 včetně,
 2. jarních prázdnin: 18. 2. 2019 - 24. 2. 2019 včetně,
 3. velikonočních prázdnin: 18. 4. 2019 - 19. 4. 2019 včetně.
  Upozornění:
  podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2018 ani pololetní prázdniny 1. února 2019 nejsou z rezervací vyjmuty - pro tento remín rezervované hodiny platí.

 

Informace o termínech prázdnin čerpány zde: Organizace školního roku 2018_2019 web.pdf.

Zimní tenisová sezóna je vyúčtována prostřednictvím našeho tenisového oddílu rodičům s min. 5% zvýhodněním oproti běžně účtovaným cenám.

V případě zájmu o trénink i v období prázdnin, které nejsou rezervovány (viz body 1 - 3 výše), si zajišťují trenéři nebo rodiče rezervaci tenisové haly přímo na recepci Bertiných lázní, kde zároveň provedou úhradu těchto termínů.

Trenéři jsou zodpovědní za obsazení rezervovaných hodin nebo (příp. po dohodě s rodiči) za jejich včasné zrušení (nejpozději 3 dni před termínem). Tyto hodiny však budou vyúčtovány bez ohledu na to, zda budou v náhradních termínech čerpány či nikoli.

V případě závažného zdravotního problému trénovaného dítěte v zimní tenisové sezóně do 31. 12. je možno zrušit a nevyúčtovat příslušnou rezervaci od 1. 1. do konce zimní tenisové sezóny.

Při přístupu a užívání tenisové haly s novým povrchem a LED osvětlením je třeba dodržovat provozní řád (včetně zákazu konzumování jídla v tenisové hale) a o příp. zjištěných nedostatcích informovat na recepci Bertiných lázní pro případnou reklamaci.
Parkování na parkovišti u tenisové haly je zahrnuto v ceně služby. Lístek opravňující k výjezdu z parkoviště je k vyzvednutí na recepci lázní nebo v restauraci Top-spin v provozní době.

 


OKTOBRKAP 2018 - 1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a mládež

17. 09. 2018

Při 110. výročí založení tenisu v Třeboni vás zveme na
1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a mládež
nazvaný OKTOBRKAP - 2018.

Turnaj za účasti čtyř čtyřčlenných družstev v našem i německém týmu ve věkových kategoriích do 10 let (U10), 12 let (U12), 14 let (U14) a 18 let (U18) se uskuteční

dne 22. záři 2018 na tenisových kurtech našeho oddílu.

Soupeři našich mladých hráčů budou kvalifikanti oblastního přeboru partnerského regionu Freyung-Grafenau: www.freyung-grafenau.de.

Časový harmonogram:

 • 9:00 - 9:15 příjezd mladých soupeřů z Bavorska,
 • 9:30 - 9:45 slavnostní zahájení (paní Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou našeho města),
 • 10:00 - 17:00 turnaj,
 • 17:00 - 18:00 vyhlášení vítězů a předání cen, slavnostní zakončení.

 

V průběhu celého dne bude pro soutěžící i hosty zajištěno stravování i občerstvení.
 Způsob hry pro U10 (minitenis, orange míče (Stage 2), kurt #4)
:
(Dle pravidel Minitenisu http://www.minitenis.cz/pravidla.)
Pořadí zápasů (pouze dvouhra): 1. chlapci, 1. dívky, 2. chlapci, 2. dívky, 1. - 2. chlapec, 1. - 2. dívka, 2. - 1. chlapec, 2. - 1. dívka.
Hodnocení výsledku utkání této skupiny:

Vítězství v zápase - 2 body,
prohra v zápase - 1 bod,
kontumační prohra - 0 bodů.
Vítězným družstvem v utkání se stává družstvo s vyšším počtem bodů.
V případě shody bodů jsou postupně rozhodující následující ukazatele:
- rozdíl vyhraných a prohraných sad,
- rozdíl celkového počtu vyhraných a prohraných míčů.
- vzájemný zápas prvních hráčů družstva podle zápisu o utkání.

Způsob hry pro U12 (kurt #3) , U14 (kurt #2), U18 (kurt #1):
Pořadí zápasů U12 a U14: dvouhra: 1. chlapci, 1. dívky, 2. chlapci, 2. dívky, čtyřhra: chlapci, čtyřhra dívky.
Pořadí zápasů U18: dvouhra: 1. chlapci, 2. chlapci, dívky, 3. chlapci, 4. chlapci, čtyřhra: 1. chlapci, 2 chlapci.
Zápasy dvouher se hrají na dvě vítězné sady ze tří, na 4 vítězné hry v sadě se systémem tie-break při stavu 3:3 v prvních dvou sadách, na místo třetí sady supertiebreak. (Tzn. vítězství ve zkráceném setu 4:0, 4:1, 4:2, pokud 3:3, pak tie-break.)
Zápasy čtyřher se hrají navíc systémem NO-AD (bez výhod).
Hodnocení výsledku utkání (každé skupiny samostatně):

Vítězství v zápase - 2 body,
prohra v zápase - 1 bod,
kontumační prohra - 0 bodů.
Vítězným družstvem v utkání se stává družstvo s vyšším počtem bodů.
V případě shody bodů jsou postupně rozhodující následující ukazatele:
- rozdíl vyhraných a prohraných sad,
- rozdíl vyhraných a prohraných her.


 
Srdečně vás zveme k podpoře našeho tým a ocenění kvality soupeře.

Výbor tenisového oddílu.


Přebor Jižních Čech jednotlivců babytenis - 2018

03. 06. 2018

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádal z pověření JTS ve dnech 2. - 3. 6. 2018 Přebor Jižních Čech jednotlivců v babytenisu, který byl zároveň kvalifikačním turnajem JTS o postup na MČR v babytenisu jednotlivců 2018. Více podrobností na stránkách JTS www.jihocesky.cztenis.cz/rozpisy-druzstva-mini-baby-a-letni-prebory-jednotlivcu-2018/ a ČTS www.cztenis.cz.

Přihlášky na www.cztenis.cz/turnaj/916537/sezona/L18/informace.

Výsledky turnaje jsou publikovány www.cztenis.cz/turnaj/916537/sezona/L18/vysledky a podrobnější informace na www.jihocesky.cztenis.cz/prebor-jiznich-cech-jednotlivcu-babytenis-2018/.

Fotogalerie včetně vítězů naleznete na www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/turnaje/2018/prebor-jiznich-cech-jednotlivcu-v-babytenisu-2018.

 


Soutěže družstev 2018

04. 04. 2018

Od roku 2010 hráči našeho oddílu nepřetržitě startují ve všech soutěžích organizovaných ČTS a řízených JTS.
V roce 2018 ve 3 nejvyšších mládežnických soutěžích:

 • JUNIOR TOUR dorostu,
 • KADET TOUR staršího žactva a
 • Jihočeská liga mladšího žactva.


Termínová listina soutěže družstev pro nadcházející tenisovou sezónu je ke stažení zde: JTS-TJTrebon-Rozlosovani-soutezi-2018.pdf.
 


Dopis členům před letní sezónou 2018

26. 03. 2018

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: D-TOTJJiskraTrebon-clenum2018-20180326.pdf.
 


Brigády jaro 2018

29. 03. 2018

Termíny jarních brigád (9:00 - 13:00):

 • 30. března - 2. dubna 2018
 • kromě těchto termínů je možno si dohodnout přístup na kurty a úkoly k řešení s p. Michalem Zavadilem (zejména v odpoledních hodinách v pracovních dnech).

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Radkem Hrubcem. Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády (obdobně jako v roce 2017) již nemusí být vyhlášeny zejména proto, že opět budou kurty #1 - #5 poskytnuty do výhradní správy zájemcům za úhradu tak, jak schválila poslední VČS tenisového oddílu.


Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 2. 3. 2018

02. 03. 2018

Hlavní usnesení výroční členské schůze tenisového oddílu dne 2. 3. 2018:

 • prodloužila mandát stávajícímu šestičlennému výboru do roku 2020,
 • prodloužila volební období od roku 2020 na 4 roky,
 • v doplňovacích volbách do výboru tenisového oddílu byl jako jeho sedmý člen zvolen pan Dominik Hořejší (13 hlasy), který kandidoval vedle pana Milana Rožbouda (který získal 8 hlasů). (5 voličů se buď zdrželo, nebo jejich hlasy byly neplatné.)
 • Byly schváleny výsledky hospodaření za rok 2017 a rozpočet pro rok 2018.
 • Výše členských příspěvků i počet brigádnických hodin byly ponechány stejné jako v roce 2017.
 • Byl schválen stejný model jarní přípravy kurtů, který se osvědčil v roce 2017 (hrubá příprava v rámci oddílu a BH členů; následné dokončení zájemci za úhradu Kč 5000,- za kurt po zdanění srážkovou daní; materiál poskytuje tenisový oddíl). Tímto způsobem budou připraveny nově i kurty 6 a 7.
 • Nové sležení kontrolní komise je:
  • Jan Filsak,
  • Petr Kouba.
    


Akce

23.03.2019

Filtrovat

cal cal

Aktuality

20. 03. 2019

Brigády jaro 2019

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): brigády začínají za příznivého počasí 23. března 2019 v 10:00 hod a budou pokračovat...Více zde

02. 03. 2019

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 1. 3. 2019

Hlavní usnesení výroční členské schůze (VČS) tenisového oddílu dne 1. 3. 2019: Byly schváleny výsledky...Více zde

22. 02. 2019

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 1. 3. 2019 od 18:00 hod. tradičně v Více zde

15. 10. 2018

Informace před zimní tenisovou sezónou 2018-2019

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 15. 10. 2018 do neděle 17. 4. 2018 s výjimkou...Více zde

17. 09. 2018

OKTOBRKAP 2018 - 1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a mládež

Při 110. výročí založení tenisu v Třeboni vás zveme na 1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a...Více zde

03. 06. 2018

Přebor Jižních Čech jednotlivců babytenis - 2018

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádal z pověření JTS ve dnech 2. - 3. 6. 2018...Více zde

04. 04. 2018

Soutěže družstev 2018

Od roku 2010 hráči našeho oddílu nepřetržitě startují ve všech soutěžích organizovaných ČTS a...Více zde

26. 03. 2018

Dopis členům před letní sezónou 2018

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: Více zde

29. 03. 2018

Brigády jaro 2018

Termíny jarních brigád (9:00 - 13:00): 30. března - 2. dubna 2018 Více zde

02. 03. 2018

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 2. 3. 2018

Hlavní usnesení výroční členské schůze tenisového oddílu dne 2. 3. 2018: prodloužila mandát stávajícímu šestičlennému výboru do roku...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test