Povinnosti správce tenisových dvorců TJ Jiskra Třeboň

16. 04. 2014 --- Správce dvorců 2661x 0

Práva a povinnosti správce tenisových dvorců TJ Jiskra Třeboň - plný úvazek

(aktualizováno 15. 7. 2020)
 

Provozní doba: 8:30 - 12:00 a 14:30 - 17:00 a dále dle telefonické dohody na tel. čísle správce.

 1. Hrací poplatek se vybírá před počátkem hry. V případě, že se jedná o dobu spadající do přednosti členů oddílu tenisu (dvorce č. 1- 5 od 16:00 hod.), napíše správce na doklad začátek hry a upozorní hráče na přednost členů oddílu. Výběr uskuteční v tomto případě po skončení hry.
 2. Správce se věnuje údržbě dvorců a okolí. Týká se stříkání, vysoušení dvorců, udržování čistoty apod.
 3. Dbá na udržování pořádku v celém tenisovém areálu a zajišťuje úklid vnějších prostor (i vnitřních, pokud ten není zajištěn dodavatelsky).
  Zajišťuje sečení trávy jak v oplocené části tenisového aredálu, tak v jeho přilehlém okolí.
 4. V případě sucha zajišťuje zalévání zeleně v oplocené části tenisového areálu.
 5. Dohlíží na dodržování hracího řádu na dvorcích. Zvláště se jedná o řádnou úpravu dvorců před hrou a po hře. Správce může po zvážení zakázat hru na dvorci nebo dvorcích z důvodu nezpůsobilosti ke hře.
 6. V době provozování činnosti správce řídí brigády na dvorcích a eviduje odpracované brigádnické hodiny.
 7. Má právo rezervovat:
  1. dvorce č. 6 a 7 na celý den,
  2. dvorce č. 1 - 5. do 16:00 hod. Po 16:00 hod jen na min. hrací dobu dle hracího řádu na dvorcích.
 8. Pokud není jiný provozovatel zázemí tenisového klubu (od roku 2015), zajišťuje správce v rámci své činnosti i občerstvení v areálu oddílu.
 9. Pokud není zabezpečen úklid Zázemí TK (zpravidla bez Kavárny u kanára), zajišťuje správce i úklid Zázemí.
  To zahrnuje pravidelné vysávání a min. 1 x týdně i vytření.
 10. Zajišťuje drobnou administrativu klubu:
  1. dokumentaci evidence odhlašování dlouhodobých rezervací trenérů,
  2. předávání příjmových pokladních dokladů členům oddílu a pod.
 11. Správce připravuje tenisový areál na konání mistrovských utkání soutěží družstev, turnaje jednotlivců a turnaje pořádané výborem tenisového oddílu.

 

Odměna správce tenisových kurtů (od roku 2014, aktualizováno 17. 7. 2017, 29. 6. 2019) vyplácena na základě dohody o provedení práce (odměny jsou uvedeny ve výši po odečtení 15% srážkové daně, max. 10 000,-/měs. a 300 hod./rok). Spráce si může zvolit, zda odměna je vyplacena po zdanění nebo si zdanění provede sám:

 • paušální výplata Kč 200,-/den,
 • 35 % z výběru za pronájem tenisových kurtů; a to i z části případně uhrazené bezhotovostně (zpravidla zálohy jako potvrzení rezervace),
 • 6,7 % z ceny (při ceně Kč 150,-/dózu je to odměna Kč 10,-) za každou prodanou dózu nových i použitých tenisových míčů,
 • případný úklid Zázemí TK navýšením denního paušálu o Kč 100,-,
  Odměna za úklid turnajových šaten (místnosti 205 - 212) při turnaji, ze kterého vyplývá jednorázová odměna správci tenisových kurtů, viz další bod, je zahrnuta to této jednorázové odměny. Úklid turnajových šaten mimo turnaje je zahrnut do odměny za úklid Zázemí TK v navýšeném denním paušálu.
 • jednorázové odměny za pořadatelskou činnost (§10 DPFO; neměly by převýšit Kč 3000,-/měs.):
  • Kč 600,- za turnaj do 25 účastníků včetně a Kč 1200,- za turnaj od 26 účastníků - jako náhradu za blokované kurty (nemožnost jiného podnájmu), pomoc při organizačním zajištění turnajů, úklid turnajových šaten (205 - 212).
  • Kč 150,- za kurt a pracovní den, kdy je kurt rezervován 4 a více hodin a úhrada za tuto rezervaci neprobíhá přes správce kurtů.
 • v případě podnájmu Bistra u kanára třetí stranou bez obsluhy zajištěné správcem a podnájemcem Bistra (viz www.tenis.jiskratrebon.cz/produkty/podnajem-bistra-nebo-turnajovych-saten), Kč 1000,-/akci.

 

Smluvní zajištění spolupráce: Smlouva o provozování činnosti správce tenisových dvorců TJ Jiskra Třeboň.

Akce

25.02.2021

Filtrovat

cal cal

Aktuality

15. 01. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2021

Obdobně jako v letech předchozích (např. http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2387),...Více zde

22. 10. 2020

Výklad pravidel nouzového stavu od 22. října 2020

Dnes vstupují platnost krizová opatření vlády (zatím) platná do 3. listopadu 2020 týkající se volného pohybu osob a tedy i využívání našich tenisových...Více zde

09. 09. 2020

Pozvánka: členská schůze 17. 9. 2020

Výbor tenisového oddílu svolává na čtvrtek 17. 9. 2020 od 19:00 do Kavárny u...Více zde

08. 09. 2020

Modernizace sportovního areálu 2021 - studie

Výbor tenisového oddílu za podpory Města...Více zde

17. 07. 2020

1. ročník turnaje Davis Cup Třeboň - Branná

Dne 10. 7. 2020 proběhl 1 roční turnaje "Davis Cup Třeboň - Branná" hraný dle rozpisu (ne)smíšené soutěže družstev. Více zde

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

13. 01. 2020

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a...Více zde

09. 10. 2019

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test