Finanční podpory tréninku mládeže - zima 2010-2011

13. 09. 2010 --- Zimní sezóna 2010-2011 3254x 0

Podpora tréninku mládeže sestává z příspěvků:

 1. soukromých subjektů - pro zimní sezónu 2010-2011 se podařilo získta podporu firem:
 2. tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň.

 
Sponzorům děkuje vedení oddílu za projevenou podporu.

Kritéria pro získání a rozdělení příspěvků určují poskytovatelé této podpory. V případě tenisového oddílu je to jeho výbor.

Finanční podpora je poskytována formou jednorázové roční slevy z vyúčtování tenisové haly Bertiných lázní na jednotlivé hráče. Maximální výše podpory je tedy omezena právě výší pronájmu tenisové haly na jednotlivého hráče.

Podpora není nárokovatelná a je udělována na základě žádosti zájemce a po posouzení výborem tenisového oddílu, zda vyhovuje vyhlášeným kritériím.

Výbor tenisového oddílu hospodaří s prostředky členů tenisového oddílu. Po veřejnou kontrolu tohoto hospodaření, podmiňuje tenisový oddíl poskytnutí své dotace následujícím pravidlem: příjetím podpory poskytované tenisovým oddílem TJ Jiskra Třeboň souhlasí její příjemce s publikací její výše na těchto webových stránkách.
Rozdělení příspěvků soukromých subjektů je buď přímo podle jimi poskytnutých pravidel anebo jim, po rozdělení, předáno ke kontrole.

Změny rezervací v tenisové hale (prostřednictvím přímého přístupu do systému) provádějí:

Pokud bude provedena změna v rezervaci jiným způsobem (např. osobně na recepci) nebude zajištěno, že se tato změna projeví v závěrečném vyúčtování.
 


 

 

 1. Podpora společnosti SkyNet, a.s.

  1. Výše podpory: 10000,- vč. 20% DPH
  2. Kriterium pro získání podpory:
   1. hráči, kteří v sezoně 2010 (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010) soutěžili v žákovských kategoriích (mladší, starší žactvo),
   2. odehráli min. 6 akcí, z toho min 3 v individuálních soutěžích.
  3. Kriterium pro rozdělení podpory:
   1. poměrové ukazatele vypočítané na základě souhrnného tréninkového času jednotlivých hráčů za zimní sezonu,
   2. počet týdnů za sezonu se kalkuluje jako počet týdnů účtovaných v hale Bertiných lázní, max. 23 týdnů,
   3. do souhrnného tréninkového času se započítává součet poměrných částí všech tréninkových hodiny týdně (poměry dle počtu účastníků této hodiny) až do max. 1 hodiny týdně,
   4. do uvedené 1 hod týdně lze započítat i tréninkové časy v tenisových halách mimo Třeboň.
 2. Podpora tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň

  1. Výše podpory: 10000,- vč. 10% DPH.
  2. Kriterium pro získání podpory:
   1. hráči, kteří v sezoně 2010 (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010) soutěžili v žákovských kategoriích (Babytenis, mladší a starší žactvo),
   2. odehráli min. 1 akci.
  3. Kriterium pro rozdělení podpory:
   1. poměrové ukazatele vypočítané na základě souhrnného tréninkového času jednotlivých hráčů za zimní sezónu,
   2. počet týdnů za sezonu se kalkuluje jako počet týdnů účtovaných v hale Bertiných lázní,
   3. do souhrnného tréninkového času se započítává součet poměrných částí všech tréninkových hodiny týdně (poměry dle počtu účastníků této hodiny) až do max. 1 hodiny týdne,
   4. do uvedené 1 hod týdně lze započítat i tréninkové časy v tenisových halách mimo Třeboň.

 


 
Přidělené částky v rámci podpory tenisového oddílu jsou pro členy tenisového oddílu dostupné na vyžádání u pokladníka oddílu.

Akce

19.06.2024

Filtrovat

cal cal

Aktuality

10. 01. 2024

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2024

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce...Více zde

23. 07. 2023

Turnaj staršího žactva o Světový pohár 22. a 23. 7. 2023

Ve dnech 22. a 23. 7. 2023 se uskutečnil na našich tenisových kurtech Turnaj staršího žactva o Světový pohár zapsaný do listiny ČTS (C - 300). Více zde

12. 06. 2023

Jihočeský oblastní přebor - babytenis - 2023

Ve dnech 10. a 11. 6. 2023 proběhl na našich tenisových kurtech Jihočeský oblastní přebor babytenisu jako kvalifikační turnaj na mistrovství republiky. Tam postupují všichni...Více zde

19. 03. 2023

Kalendář turnajů a rezervací 2023

Aktuální informace vždy na https://tenistrebon.isportsystem.cz/ 2. 6. 2023 Tenisový turnaj ing....Více zde

17. 03. 2023

Členská schůze 2023 a jarní příprava kurtů

Výbor tenisového oddílu na své chůzi 13. 3. 2023 schválil mimo jiné: Jarní příprava tenisových kurtů Pro optimální využití vlhkosti...Více zde

15. 11. 2022

Výstavba osvětlení kurtů #1 a #2

Počátkem října letošního roku jsme dokončili výstavbu osvětlení tenisových kurtů #1 a #2. Více zde

04. 11. 2022

Pozvánka na 1. osvětlení kurtů

Zveme členy klubu na první spuštění osvětlení tenisových kurtů #1 a #2 na pondělí 7. 11. 2022 od 17:00. Do konce letošní tenisové sezóny bude možno osvětlit kurt #2 (kurt...Více zde

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test