Finanční podpory tréninku mládeže - zima 2009-2010

16. 05. 2010 --- Zimní sezóna 2009-2010 3353x 0

Podpora tréninku mládeže sestává z příspěvků:

 1. soukromých subjektů - pro zimní sezónu 2009-2010 se podařilo získta podporu dvou firem:
 2. tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň.

 
Oběma sponzorům děkuje vedení oddílu za projevenou podporu.

Kritéria pro získání a rozdělení příspěvků určují poskytovatelé této podpory. V případě tenisového oddílu je to jeho výbor.

Finanční podpora je poskytována formou jednorázové roční slevy z vyúčtování tenisové haly Bertiných lázní na jednotlivé hráče. Maximální výše podpory je tedy omezena právě výší pronájmu tenisové haly na jednotlivého hráče.

Výbor tenisového oddílu hospodaří s prostředky členů tenisového oddílu. Po veřejnou kontrolu tohoto hospodaření, podmiňuje tenisový oddíl poskytnutí své dotace následujícím pravidlem: příjetím podpory poskytované tenisovým oddílem TJ Jiskra Třeboň souhlasí její příjemce s publikací její výše na těchto webových stránkách.
Rozdělení příspěvků soukromých subjektů je buď přímo podle jimi poskytnutých pravidel anebo jim, po rozdělení, předáno ke kontrole.

Změny rezervací v tenisové hale (prostřednictvím přímého přístupu do systému) provádějí:

Pokud bude provedena změna v rezervaci jiným způsobem (např. osobně na recepci) nebude zajištěno, že se tato změna projeví v závěrečném vyúčtování.
 


 

 1. Podpora společnosti  PRADAST, spol. s r.o.

  1. Výše podpory: 10000,- bez DPH.
  2. Kriterium pro získání podpory:
   1. hráči vyjmenovaní Jiřím Vališem na základě zplnomocnění p. ing. Petra Steinbauera.
  3. Kriterium pro rozdělení podpory:
   1. poměrové ukazatele vypočítané na základě souhrnného tréninkového času jednotlivých hráčů za zimní sezonu,
   2. počet týdnů za sezonu se kalkuluje jako počet týdnů účtovaných v hale Bertiných lázní,
   3. do souhrnného tréninkového času se započítává poměrná část jedné tréninkové hodiny týdně dle počtu účastníků této hodiny.
 2. Podpora společnosti SkyNet, a.s.

  1. Výše podpory: 10000,- vč. 20% DPH
  2. Kriterium pro získání podpory:
   1. hráči, kteří v sezoně 2008/2009 soutěžili v žákovských kategoriích (mladší, starší žactvo),
   2. odehráli min. 6 akcí, z toho min 3 v individuálních soutěžích.
  3. Kriterium pro rozdělení podpory:
   1. poměrové ukazatele vypočítané na základě souhrnného tréninkového času jednotlivých hráčů za zimní sezonu,
   2. počet týdnů za sezonu se kalkuluje jako počet týdnů účtovaných v hale Bertiných lázní, max. 23 týdnů,
   3. do souhrnného tréninkového času se započítává součet poměrných částí všech tréninkových hodiny týdně (poměry dle počtu účastníků této hodiny) až do max. 1 hodiny týdně,
   4. do uvedené 1 hod týdně lze započítat i tréninkové časy v tenisových halách mimo Třeboň.
 3. Podpora tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň

  1. Výše podpory: 10000,- vč. 10% DPH.
  2. Kriterium pro získání podpory:
   1. hráči, kteří v sezoně 2008/2009 soutěžili v žákovských kategoriích (Babytenis, mladší a starší žactvo),
   2. odehráli min. 1 akci.
  3. Kriterium pro rozdělení podpory:
   1. poměrové ukazatele vypočítané na základě souhrnného tréninkového času jednotlivých hráčů za zimní sezónu,
   2. počet týdnů za sezonu se kalkuluje jako počet týdnů účtovaných v hale Bertiných lázní,
   3. do souhrnného tréninkového času se započítává součet poměrných částí všech tréninkových hodiny týdně (poměry dle počtu účastníků této hodiny) až do max. 1 hodiny týdne,
   4. do uvedené 1 hod týdně lze započítat i tréninkové časy v tenisových halách mimo Třeboň.

 


 
Přidělené částky v rámci podpory tenisového oddílu jsou pro členy tenisového oddílu dostupné na vyžádání u pokladníka oddílu.

Akce

28.05.2023

Filtrovat

cal cal

Aktuality

19. 03. 2023

Kalendář turnajů a rezervací 2023

  2. 6. 2023 Tenisový turnaj ing. Karel Hanyk (náhradní termín 9. 6. 2023) kurty #1 - #2 14:00 - 19:00, kurty #3...Více zde

17. 03. 2023

Členská schůze 2023 a jarní příprava kurtů

Výbor tenisového oddílu na své chůzi 13. 3. 2023 schválil mimo jiné: Jarní příprava tenisových kurtů Pro optimální využití vlhkosti...Více zde

15. 11. 2022

Výstavba osvětlení kurtů #1 a #2

Počátkem října letošního roku jsme dokončili výstavbu osvětlení tenisových kurtů #1 a #2. Více zde

04. 11. 2022

Pozvánka na 1. osvětlení kurtů

Zveme členy klubu na první spuštění osvětlení tenisových kurtů #1 a #2 na pondělí 7. 11. 2022 od 17:00. Do konce letošní tenisové sezóny bude možno osvětlit kurt #2 (kurt...Více zde

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

25. 04. 2022

Soutěže družstev 2022

  Termín ...Více zde

10. 01. 2023

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2023

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Více zde

17. 09. 2020

Hlavní usnesení ČS tenisového oddílu dne 17. 9. 2020

Na členské schůzi tenisového oddílu dne 17. 9. 2020 bylo schváleno: záměr výboru tenisového oddílu - realizace...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test